zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro roky 2007-2013 je připraveno 5 miliard eur v Operačním programu Životní prostředí

19.12.2008
Obecné
Pro roky 2007-2013 je připraveno 5 miliard eur v Operačním programu Životní prostředí
Štafetový kolík od OP Infrastruktura přebírá Operační program Životní prostředí, který v letech 2007-2013 nabízí přes 5 miliard eur z Fondu soudržnosti, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z národních zdrojů. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí České republiky a Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší prostředky na podporu konkrétních projektů v osmi oblastech (viz graf).

Žadatelé o dotace mají v regionech pomocníky

Ve snaze ulehčit žadatelům přípravu projektů začal Státní fond životního prostředí ČR budovat síť regionálních poradenských a informačních míst v krajích. Úkolem těchto středisek je poskytovat poradenské služby, iniciovat projektové záměry, doprovázet potenciální žadatele při rozvíjení jejich záměrů do podoby proveditelných projektů. Všechny konzultace mají klienti zdarma. Svoji činnost v květnu zahájila síť regionálních poradenských a informačních míst pro zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Od srpna je ve všech 14 krajích k dispozici také síť poraden pro oblast nakládání s odpady. Na Šumavě od října působí poradenská centra pro oblast zlepšování stavu přírody a krajiny a pro rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Kontakty na regionální poradenská a informační místa jsou k dispozici v sekci "Kontakty" na webové adrese www.opzp.cz.

Výsledky OPŽP po prvním roce fungování

Dosud bylo vyhlášeno 7 výzev, podpora se vztahuje na projekty ve všech prioritních osách. Do prosince 2008 byla schválena podpora přesahující 27 miliard Kč, celkové náklady na projekty dosáhly výše přes 38 miliard Kč.

Oblast podpory Počet Celková Celková výše žádostí cena v Kč podpory v Kč (ERDF, FS, SFŽP, SR)

1.1 Snížení znečištění vod 222 24 123 656 616 17 276 592 636

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 7 66 141 064 47 144 280

2.2 Omezování emisí 4 39 740 050 18 230 962

3.1 Zařízení OZE pro výrobu tepla a elektřiny 16 75 952 850 55 037 460

3.2 Pro úspory energie a využití odpadního tepla 565 8 526 313 923 5 786 813 259

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady 143 2 390 404 523 1 515 375 767

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 9 1098 524 602 863 764 052

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 7 52 026 841 50 523 541

6.2 Podpora biodiverzity 24 209 840 775 161 921 746

6.3 Obnova krajinných struktur 43 87 427 109 65 418 934

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 210 1 142 917 489 993 572 132

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 98 428 077 522 295 279 905

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů 11 43 275 770 36 409 109

7.1 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta 3 82 511 495 66 964 644

Celkem 1 362 38 366 810 629 27 233 048 427
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí