zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Teplo pro školu v Lípě bude levnější

27.01.2009
Odpady
Zemědělství
Energie
Bioplynové stanice
Teplo pro školu v Lípě bude levnější
Moderní bioplynové stanice (BPS) jsou nejen ekologickým, nýbrž také ekonomicky výhodným dodavatelem tepla jako vedlejšího produktu spalování bioplynu v kogenerační jednotce.
Tvrdí to Ondřej Bačík, projektový manažer české pobočky společnosti EnviTec Biogas Central Europe, která poskytuje komplexní servis v oblasti výroby bioplynu.

VRakousku či Německu je běžné tato zařízení situovat do blízkosti budov, v nichž se odpadní teplo využívá. Aby náklady na vybudování teplovodu a připojení byly únosné, maximální vzdálenost objektů od BPS by podle Ondřeje Bačíka zpravidla neměla přesáhnout jeden kilometr.

Výsledná cena takto dodávaného tepla bývá kompromisem mezi cenou tepla z původního zdroje (často jde o zemní plyn, tedy nejdražší médium na trhu s běžnou cenou kolem 400 Kč/GJ) a potenciální cenou tepla z nejlevnějšího adekvátního palivového zdroje na trhu. "Lze předpokládat, že cena z nového zdroje, konkrétně z BPS, by měla být nižší než dosavadní, případně na stejné úrovni se vzájemně odsouhlasenými podmínkami vývoje této ceny v budoucnosti," konstatuje Ondřej Bačík a připomíná, že při úvahách o využití tepla pro dodávky do otopných systémů budov (nových i stávajících) a pro přípravu TUV je nutné respektovat podmínky stanovené zákonem číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a navazujících upřesňujících vyhlášek, které stanovují podmínky pro rozvody tepla, regulační systémy otopných systémů, měrné ukazatele spotřeby tepla pro otop a ohřev TUV atd.

Nejnovějším příkladem, jak i v českých podmínkách bioplynová stanice může výhodně zásobovat teplem objekty ve vlastnictví obce, je zemědělská BPS, jejíž provoz ve druhé polovině října slavnostně zahájili v Lípě na Havlíčkobrodsku. Investorem stanice je Zemědělská akciová společnost (ZAS) Lípa, která pro svůj projekt využila úvěru GE Money Bank. Stanice o instalovaném elektrickém výkonu 526 kW (klasická BPS o výkonu 500 kW vyrobí zhruba 12 600 GJ tepla k dalšímu využití) je v České republice referenčním projektem společnosti EnviTec Biogas Central Europe a teplovodem o délce 800 metrů už začala zásobovat teplem místní základní i mateřskou školu včetně tělocvičny.

Starosta Lípy Ing. Jiří Kunc uvedl, že zastupitelstvo na tento způsob vytápění (který nahradí dosavadní vytápění zemním plynem) přistoupilo proto, že pro obec bude cenově výhodnější, přičemž cena bude stanovena po uplynutí zkušebního provozu.

Dodávka tepla do školy byla zahájena na přelomu listopadu a prosince ihned poté, co byl teplovod napojen na rozvody topení v obou objektech a sladily se počítačové programy dodavatele bioplynové stanice a dodavatele teplovodu (firma TENZA Brno). Ředitel ZAS Lípa Ing. Václav Grubauer upřesnil, že spotřeba tepla se sleduje měřidly na odběrných místech.

Jako vstupní materiály zemědělská BPS v Lípě využívá kukuřiční siláž a kejdu skotu. Investor však už do zadání projektu zahrnul i požadavek, aby tyto vstupy bylo možné rozšířit například o posečenou trávu z veřejných prostranství v obci. Starosta Ing. Jiří Kunc potvrdil, že v obci v souvislosti s otevřením bioplynové stanice nezaznamenali žádný obtěžující zápach a že její provoz je naprosto tichý. Podle slov Ing. Václava Grubauera krajská hygienická stanice po návštěvě své inspektorky v Lípě dokonce odstoupila od podmínky měření hluku.

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí