zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bioodpady a legislativa

12.01.2009
Odpady
Bioodpady a legislativa

Jedním z nejsledovanějších toků odpadů jsou odpady biologicky rozložitelné (bioodpady, BRO). Jsou definovány v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, jako odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Tvoří též významnou složku komunálního odpadu, tzv. BRKO. Hospodaření s odpady je zvýrazněným oborem veletrhu WATENVI 2009.

„Jedná se o běžně se vyskytující materiály, např. tráva, dřevo, zbytky potravin, papír, kaly z ČOV, části textilu,“ uvedla Ing. Dagmar Sirotková, vedoucí Centra pro hospodaření s odpady VÚV T. G. M. Připomněla, že tomuto tématu bude na veletrhu věnovaná velká pozornost, neboť to vyplývá z plnění požadavků směrnic EU. „Zejména jde o skládkování. Důležité je také nahradit pomocí upravených bioodpadů některé zdroje surovin, včetně energetického využití, a v neposlední řadě využít bioodpady pro vylepšení kvality degradovaných půd. V tomto případě kvalitní kompost může nahradit hnojiva. Tím se půdě vrací přirozené složky a nedochází tak k negativnímu ovlivnění životního prostředí, což je dobré pro zdraví lidí,“ vysvětlila Sirotková.
Podotkla, že do srpna 2008 byly k dispozici v České republice právní předpisy určující pravidla pro využití bioodpadů jako hnojiv (zákon o hnojivech a jeho prováděcí předpisy) a pro využití k energetickým účelům (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a jeho prováděcí předpis). V tomto období byl vydán nový prováděcí předpis k zákonu o odpadech (vyhláška č. 341/2008 Sb.).
Podle odborníků jde o účinný nástroj, který by měl umožnit široké využití bioodpadů, ale při zachování základních požadavků ochrany zdraví a životního prostředí. Upravené bioodpady mohou být při respektování požadavků vyhlášky využívány na povrchu terénu sportovních a rekreačních zařízení, při vytváření rekultivačních vrstev, případně pro překrytí skládek.
„Vyhláška uvádí doporučený seznam bioodpadů podle odpadové nomenklatury využitelných v zařízeních pro aerobní (např. kompostárny) nebo anaerobní (např. bioplynové stanice) způsoby zpracování. Dále jsou uvedeny základní požadavky na zařízení, kontrolu technologie, vstupů a výstupů ze zařízení. Velmi důležitou a očekávanou část vyhlášky tvoří soustava ukazatelů pro hodnocení a zařazování bioodpadů do skupin podle způsobu využití,“ upřesnila Sirotková.
 

Zdroj: www.bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí