zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chemičkám hrozia pri rýchlom odstavení škody na technológiách a životnom prostredí

12.01.2009
Energie
Chemické látky
Havárie
Chemičkám hrozia pri rýchlom odstavení škody na technológiách a životnom prostredí

Zväz chemického  a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR si váži kroky, ktoré podniká vláda SR na dosiahnutie riešenia v súčasnej neľahkej situácii, keď sú zastavené dodávky zemného plynu z Ruskej federácie, súčasne však  vyjadruje nespokojnosť s nedokonalosťou legislatívy pri núdzovom stave.  Chemické podniky totiž nemôžu odstaviť výrobu okamžite bez ohrozenia vlastných technológií, verejnosti a životného prostredia. Vyhlásil to prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Vyhláška o núdzovom stave nerieši vôbec, alebo len veľmi nevhodne, situáciu v konkrétnych podnikoch chemického priemyslu, ktoré pri odstávke a znížení odberu na minimum, resp. na nulu pri 8. a 9.regulačnom stupni odberu, potrebujú nevyhnutný čas na zabezpečenie bezpečného zníženia. A to tak po stránke technologickej, bezpečnostnej, ale hlavne environmentálnej, aby neboli ohrozené nielen vlastné technológie, ale i verejnosť a životné prostredie. Naviac mnoho chemických podnikov má čistiarne odpadových vôd, ktoré slúžia i mestám a pri ich zastavení (ukončení vyhrievania) môže dôjsť k ohrozeniu verejnosti, zdrojov pitnej vody, atd. Preto treba dopracovať legislatívu tak, aby akceptovala výnimku pre takéto situácie v chemických a farmaceutických podnikoch“, vysvetlil R. Karlubík.

Poukázal na to, že vyhláška MH č.459 zo 16.10 2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, nahradila vyhlášku 206/2005 Z.z. a jej dodatok Vyhlášku 465/2006 Z.z. Kým stará vyhláška pri regulačnom stupni č. 8 mala definovanú tzv. úroveň „bezpečnostného a technologického minima“, nová vyhláška zaviedla už iba pojem bezpečnostného minima.

,,Vyhlášku č.459/2008 považujeme za nedostatočnú, pretože prevádzkovatelia výrobných podnikov s ťažkou chémiou nie sú v tak krátko stanovených časoch schopní výrazne znížiť, resp. úplne zastaviť odbery plynu bez vzniku výrazných škôd a to platí výrazne v zimných mesiacoch. Odstavenie výroby ťažkej chémie je zložitý proces a v mnohých prípadoch do 24 hodín nezvládnuteľný. Hrozí pritom zatuhnutie trás medziproduktov, zamrznutie, nedokonalé vyčistenie napr. nebezpečných plynov z technológií  a pod., so vznikom výrazných škôd a dopadmi na  ekonomiku ,ale i potenciálnych rozsiahlejších ohrození. Preto budeme navrhovať, aby táto časť vyhlášky bola podrobnejšie dopracovaná a stanovené osobitné časové a odberové postupy pre vybrané podniky chemického a farmaceutického priemyslu “, uzavrel R.Karlubík.

    Chemický priemysel je jedným z najväčších odberateľov zemného plynu v SR a pokiaľ nebudú dodávky plynu dlhší čas plynulé, vzniknú v týchto podnikoch závažné hospodárske škody s nezvratnými dôsledkami. ZCHFP eviduje 54 riadnych členov. V celom chemickom a farmaceutickom priemysle SR v súčasnosti podniká viac ako 170 podnikateľských subjektov (s viac ako 20 ľuďmi). Odvetvie zamestnáva na Slovensku viac ako 30-tisíc pracovníkov. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí