zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

19.01.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 19. ledna 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Schůzi vlády bude od 9.00 hod. předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.

K projednání s rozpravou:

17.  
Odkup skládky v Pozďátkách  
č.j. 30/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

22.  
Žádost o vydání souhlasu vlády České republiky s Dokumentací programu 215 210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady  
č.j. 28/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro změnu využití území pozemku p.č. 2930/1 v k.ú. Pasečná  
č.j. 33/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Skalická Morávka, pro realizaci stavby „Lávka pro pěší přes Morávku v katastrálním území Nižní Lhoty"  
č.j. 34/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost pana Ing. Ivana Dudáčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava  
č.j. 35/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona 114/1992 Sb. pro lesnickou a zemědělskou projekční kancelář A.KTI, s.r.o., B. Antonínové 36/1, Brno – Mokrá Hora, a to pro vjezd motorovými vozidly na území CHKO Bílé Karpaty za účelem rekonstrukce lesní cesty na pozemku p.č. 6294/1 v k.ú. Strání  
č.j. 38/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - přístavba hotelu Vyhlídka a terénní úpravy v areálu hotelu podle předložené dokumentace, žadatelka Ing. arch. Petra Zajíčková, Soukenná 1/712, 466 01 Jablonec nad Nisou v zastoupení firmy Emeran 1791 s.r.o., Moskevská 1/14, 434 51 Most  
č.j. 39/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost paní Heleny Křížkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Strážné – Zadní Rennerovky z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 40/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Žádost O-KČT Rumburk o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 30. ročníku turistické akce „Stezka odvahy“ na území Národního parku České Švýcarsko dne 2. května 2009  
č.j. 41/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Ing. Antonína Vacka, Provaznická 173, 550 01 Broumov, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 42/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost paní Kláry Veverkové o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Obří důl z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 43/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pana Ing. Jaroslava Dvořáka, U Větrolamu 5, 568 02 Svitavy, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 44/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Přírodní rezervace (PR) Louky v Oboře Libeň - dooplocení zbylé plochy rezervace pro zvětšení pastevní plochy v Oboře Libeň, žadatel Lubor Červa, Šermířská 2384/1a, 169 00 Praha 6  
č.j. 45/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - povolení vstupu mimo cesty za účelem zpracování magisterské práce Bc. Petry Steffanové na téma analýzy geomorfologických tvarů a procesů v údolním závěru Moravice v rámci výzkumného záměru MŠMT (MSM0021620831), žadatel Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2  
č.j. 46/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina na území NP Šumava  
č.j. 63/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 64/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 40.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.d) zákona pro paní Marii Blažkovou, bytem Pospíšilova 1162/47, 500 03 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 65/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
Pro informaci:

3.  
Informace o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR  
č.j. 58/09  
Předkládá: ministr dopravy 

8.  
Informace o průběhu a výsledcích Osmé konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a Dvacátého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu  
č.j. 22/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

9.  
Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)  
č.j. 21/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí