zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řešení protihlukových opatření z dopravy

22.01.2009
Hluk
Řešení protihlukových opatření z dopravy
Cílem řešení staré hlukové zátěže bylo stanovení skutečného počtu objektů, u kterých dochází k překračování hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb s korekcí pro starou hlukovou zátěž. V rámci řešení bylo v terénu prověřeno 82 objektů v okolí komunikace I/10. Jedná se o objekty situované v blízkosti komunikace a objekty situované ve vzdálenosti cca 70m od komunikace.

Nejvíce je hlukem z dopravy ovlivněna zástavba v blízkosti silnice I/10, tj. ve vzdálenosti 5 až 10m od kraje komunikace.

Opatření pomocí protihlukových clon je vyloučeno z důvodu nedostatku prostoru pro jejich umístění u komunikace a ani realizace plných oplocení u solitérních rodinných domků v posuzované lokalitě není možná z důvodu zachování rozhledových parametrů komunikace a míry osvětlení těchto objektů.

Pro stanovení nápravných opatření se stala jednoznačně rozhodující noční doba. Hluk v této době, jak vyplývá z provedených dopravních průzkumů, je ovlivněn především nákladní dopravou, která tvoří v nočním období průměrně 30–40% podíl v dopravním proudu. V denní době je určující pro akustické zatížení okolí komunikace I/10 také nákladní doprava, ale její podíl tvoří již pouze 12–15%.

Na základě provedených měření, zpřesněných mapových podkladů a vytvoření nových aktualizovaných vstupů pro výpočet bylo celkem zjištěno 51 objektů pro denní dobu, u kterých se hladina akustického tlaku nachází v dolním pásmu nejistoty (>68,1 dB) a 69 objektů pro noční dobu (>58,1 dB).

Na objektech, jejichž čelní fasáda, resp. boční fasáda je atakována hlukem z předmětné komunikace I/10, byly navrženy k výměně, resp. zvýšení zvukové izolace i okna na těchto bočních fasádách. Výsledkem je zpřesněný počet, rozměry a typy jednotlivých druhů oken s navrženou požadovanou zvukovou izolací pro chráněný vnitřní prostor staveb. Celkově bylo zjištěno 712 v současnosti nevyhovujících okenních a dvou balkónových výplní. Tyto byly navrženy na výměnu za akusticky vyhovující typy s dvojskelnou výplní. Celkově bude realizováno nápravné opatření staré hlukové zátěže na 57 objektech podél komunikace I/10. Z toho bude realizováno nápravné opatření na 13 objektech v majetku města (výměna 231 ks oken a 2 ks dveří).

Prověření hlukové zátěže a vypracování návrhu nápravných opatření řešila spol. EKOLA group, spol. s r.o.. Investorem celé akce, která zlepší životní podmínky obyvatelům v určených nemovitostech, je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec . Ve výběrovém řízení na realizaci uspěla a.s. Stavby silnic a železnic, pobočka Liberec. Výrobou oken a dveří byla pověřena společnost Karde s.r.o.

Město Desná je spokojené s přístupem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které uvedenou problematiku začalo odborně a včasně řešit a také zajistilo finanční prostředky na realizaci nápravných opatření v první polovině roku 2009.

Majitelé nemovitostí uvedených v příloze budou oslovení zástupcem stavební společnosti z důvodu přesného změření okenních a případně dveřních výplní. Po realizaci obdrží majitelé nemovitosti záruční list a předávací protokol. V rámci realizace akce je možné za úhradu sjednat výměnu dalších oken na uvedených nemovitostech stejnou společností.

Příloha – přehled pasportizovaných objektů a požadavků na zvukovou izolaci

Zdroj: http://www.mesto-desna.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí