zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

02.02.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 2. února 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1938/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

 5.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích  
č.j. 1936/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

7.  
Odkup skládky v Pozďátkách  
č.j. 30/09 - bod 17 schůze vlády 19.1.2009  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

22.  
Žádost společnosti Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění zásobování odběratelů v obcích Stožec, Nová Pec a v lokalitách Černý Kříž, Jelení Vrchy  
č.j. 99/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Žádost firmy Nápoje u Lukáše s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání, za účelem pravidelného zásobování nápoji rekreačních objektů na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 100/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Třeboň, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Třeboňsko  
č.j. 101/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.a) zákona pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem použití biocidů při ochraně lesa proti kůrovcům v určených lesních porostech na území NP Šumava  
č.j. 102/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Orlické hory pro povolení vjezdu sněžného skútru mimo silnice a místní komunikace  
č.j. 103/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v LHC Obecní lesy Havlíčkova Borová  
č.j. 104/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, a to v souvislosti se stavbou malé vodní elektrárny na Sloupském potoce (Černém Štolpichu), ř.km 6,00 v I. zóně CHKO  
č.j. 105/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro akci "Rekonstrukce a odbahnění rybníka Januš v k.ú. Stružinec a Všeradov"  
č.j. 106/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost KČT Baník Žacléř o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných akcí na území KRNAP. Konkrétně se jedná o „Lyžařský přejezd Rýchor a Pomezních Bud“ ve dne 7.2.2009, „Jarní provětrání“ ve dne 25.4.2009 a „Vandr přes Vraní hory a Rýchory“ ve dne 12.9.2009  
č.j. 107/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko, a to za účelem možnosti rozdělávat oheň na trvale stanoveném ohništi ležícím na pozemku p.č. 1120/3 v k. ú. Pulčín  
č.j. 110/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Žádost Ski klubu Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích na území Národního parku Šumava  
č.j. 111/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří a NPR Polanská niva pro společnost Ostravské komunikace, a.s., v souvislosti s opravou mostu přes potok Polančice  
č.j. 112/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko za účelem asanace dříví napadeného kůrovci  
č.j. 113/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Luhačovice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny - modřínu opadavého v rámci realizace lesního hospodářského plánu pro LHC Brumov s platností let 2008 - 2017  
č.j. 114/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí