zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nazapomínejte na revize plynových zařízení!

29.01.2009
Obecné
Energie
Havárie
Nazapomínejte na revize plynových zařízení!

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize. Velké množství plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží. Tento způsob vyhovoval svítiplynu a není vhodný pro zemní plyn, protože u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu.

K bezpečnému, spolehlivému a dlouhodobému provozování Vašeho plynového zařízení je nutno dodržovat základní níže uvedené pokyny:

 1. Charakteristika zemního plynu – není sice jedovatý, ale je hořlavý a výbušný. Je lehčí než vzduch a při úniku se hromadí v horních částech prostorů. Při nedokonalém spalování ( nedostatek vzduchu ) je vytvářen vysoce jedovatý CO ( oxid uhelnatý )!
 2. Údržba potrubních rozvodů:
  • pravidelně ( alespoň 1 x za 6 měsíců ) zkontrolovat stav nátěru potrubí a uložení potrubí,
  • 1 x za rok přezkoušet ovladatelnost armatur (kohoutů, ventilů ),
  • zajistit trvalý a bezpečný přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám na plynovodu,
  • dbát na čistotu a čitelnost orientačních tabulek a označení prostoru s hlavním uzávěrem a plynoměrem,
  • 1 x za 6 měsíců prohlédnout trasu plynovodu v zemi, zda nad ním nejsou budovány pevná zařízení, nerostou nad plynovodem stromy, případně se nejeví známky úniku plynu,
  • 1 x za 5 let zajistit přezkoušení těsnosti plynovodu uloženého v zemi, včetně revize odbornou a oprávněnou firmou nebo revizním technikem,
  • dbát na to, aby byly k dispozici ovládací klíče nebo páky pro případnou manipulaci,
  • dbát na to, aby plynovod nebyl ohříván na vyšší teplotu než 50 °C a nebyl mechanicky poškozen,
  • dbát aby místa napadená korozí nebo mechanicky poškozená byla novým nátěrem ošetřena, případně opatřena novou izolací,
  • 1 x za 3 roky zajistit přezkoušení těsnosti celého domovního plynovodu, včetně revize odbornou a oprávněnou firmou nebo revizním technikem,
  • 1 x za 10 let zajistit u oprávněné organizace provedení kontroly technického stavu plynovodu uloženého v zemi ( stav izolace, stav koroze ).

Provozovatel je povinen:

 • zajistit provedení výchozí revize před uvedením zařízení do provozu.
 • zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele,
 • zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
 • vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád podle podkladů v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
 • u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny, před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku, udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou službu,
 • vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými normami.

 

ZDROJ:http://www.plyn-revize.wz.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí