zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČR pomáhá v Srbsku a Černé Hoře

30.01.2009
Obecné
Voda
Odpady
Energie
Geologie
ČR pomáhá v Srbsku a Černé Hoře

Česká republika se významně angažuje na poli rozvojové pomoci pro region západního Balkánu, zejména Srbska a v menší míře Černé Hory. Oba tyto státy do rozdělení SČH patřily mezi tzv. teritoriální priority ČR při poskytování zahraniční rozvojové pomoci. Od 3. června 2006 v Černé Hoře se projekty realizují v souladu s pravidly pro neprioritní země. Zároveň je Republika Srbsko největším příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Mezi novými členskými státy, které do EU vstoupily k 1.5.2004, patří ČR mezi nejaktivnější poskytovatele ZRS. Na relaci se Srbskem a Černou Horou postup byl následující – na přelomu let 2004/2005 se uskutečnily dvě tzv. Programovací mise, během nichž zástupci českých ministerstev a Rozvojového střediska společně se srbskými partnery definovali jednotlivé oblasti rozvojové spolupráce. Na základě těchto informací vláda ČR schválila Program rozvojové spolupráce mezi ČR a SČH na léta 2006 – 2010, kterým stanovila prioritní oblasti spolupráce v tomto období. Hlavní sektorové priority jsou: průmysl a obchod (hlavně energetika), životní prostředí, doprava, práce a sociální věci. V letech 2006 až 2009 vláda ČR věnuje na projekty ZRS v Srbsku a Černé Hoře částku 11,4 mil EUR.

Životní prostředí – projekty ZRS se zaměří na odstraňování ekologických zátěží vyvolaných rozvojem průmyslové výroby bez ohledu na dopad použitých technologií na životní prostředí a řešením kosovského konfliktu v r. 1999. Srbsko i Černá Hora mají rovněž zájem o české zkušenosti s řešením odpadového hospodářství a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou.

Ekonomicko-průmyslový rozvoj – vzhledem k nákladnému dovozu uhlí podpoří ČR zvýšení technické úrovně a produktivity těžby na vybraných perspektivních dolech do r. 2020. Rovněž podpoří Česko vybrané těžebně-zpracovatelské komplexy, jejichž revitalizace je klíčová pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj. Plánuje se spolupráce v oblasti produkce elektrické energie a při plynofikaci země.

Oblast práce a sociálních věcí – české projekty povedou ke snížení centralizace sociální péče a k rozšiřování nabídky moderních sociálních služeb a vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb. Další cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, jejichž nezaměstnanost dosahuje 87 %. ČR pomůže proto s vytvářením chybějícího právního rámce aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby se mohla postupně zvyšovat míra integrace těchto občanů do společnosti.

Doprava – ČR podpoří záměr srbské vlády modernizovat železniční infrastrukturu, přičemž nejvyšší prioritu má rekonstrukce panevropského koridoru ze Salcburku do Soluně, který prochází přes srbské území v délce přes 800 km. Česko přispěje rovněž k posílení ekologicky přijatelných variant městské hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, příměstská železniční doprava).

Zdravotnictví – v Srbsku i v Černé Hoře dochází k nárůstu zneužívání toxických a návykových látek. ČR se bude podílet na vytvoření regionálních center k léčení závislostí, další opatření budou zaměřena na prevenci v oblasti HIV/AIDS. ČR rovněž poskytuje technickou podporu léčbě komplikovaných zdravotních stavů.

Celkem bylo v Srbsku v roce 2007 realizováno 23 projektů – v sektoru životního prostředí bylo realizováno 7 projektů (zejména v oblasti řešení starých ekologických zátěží, odpadového hospodářství, využívaní OZE a vodohospodářství), v sektoru ekonomicko-průmyslového rozvoje 7 projektů (hlavně energetika – zejména v oblasti zajištění kontinuity těžby, plynofikace, teplofikace), v sektoru a práce a sociálních věcí se jednalo o tři projekty, zbývající projekty byly realizovány v gesci MZV.

ZDROJ: www.NewBalkan.com, www.buinessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí