zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochránci přírody v Rokycanech se věnují mládeži

01.02.2009
Příroda
Ochránci přírody v Rokycanech se věnují mládeži

Ochránci přírody v Rokycanech se věnují mládežiDůležitou činností Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech je práce s dětmi a mládeží. V roce 2008 bylo zaregistrováno 64 dětí a mládeže z nejrůznějších míst a různého věku. Schůzky probíhají za špatného počasí v místnosti, ale při hezkém počasí je upřednostněna práce a výuka v terénu. Využívána je i záchranná stanice živočichů, knihovna a videotéka ekocentra. Zpravidla dvakrát v měsíci jsou pořádány společné vycházky do terénu, které jsou zaměřeny na jednotlivé zájmové obory, které jsou probírány teoreticky v klubovně. Zjara to bývají vycházky za obojživelníky a rostlinami. V létě pak navštěvujeme rybníky a chráněná území pro lepší pochopení vztahů a souvislostí v přírodě. Na podzim pak začíná praktická činnost, např. čištění a údržba budek či sbírání žaludů a kaštanů pro zimní přikrmování. V zimě pak chodíme přikrmovat živočichy / lojové koule, slunečnice, nasbírané lesní plody / a sledovat pohyb v přírodě podle zanechaných stop. V jarním a podzimním období jsou pořádány expedice zaměřené na určité téma, které jsou ověřením získaných teoretických znalostí. V letním období pak pořádají pro děti zajímavé zájezdy do atraktivních míst, např. zoologických zahrad, kde se děti učí poznávat živočichy i z chovatelského pohledu a rozmanitosti přírody. V rámci činnosti přírodovědného oddílu a navázané spolupráce s myslivci jsou v jarním období organizovány dvě celodenní sobotní brigády na pomoc přírodě. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších ochranářských činností a to výsadbu stromků a keřů v rámci zkrášlování okolní krajiny a zvyšování její úživnosti pro volně žijící živočichy. Každoročně se vysadí několik stovek stromů a keřů. Smyslem pořádaných akcí je nejen zlepšování životního prostředí, ale i utužení dobrých vztahů mezi myslivci a ochranáři. Organizace se v rámci své činnosti ve zvýšené míře věnuje sledování ptactva. Vrcholem celoroční činnosti mladých ochránců přírody je desetidenní přírodovědné soustředění v Hlohovicích. Zde se mladí ochranáři seznamují s prací v terénu a je tu možnost i aktivního odpočinku a utužení kolektivu. V rámci programu se účastníci seznamují i s dalšími aktivitami naší organizace. Součástí programu je i celotáborová hra a vycházky do okolí. Kolektiv dětí a mládeže pečuje v rámci své činnosti o lesní studánku - Pramen krásy, který je umístěn v polesí " Kotel ". Děti s chutí pracují a odměnou je jim krásně upravená studánka a její okolí, které přitahne nejednoho návštěvníka lesa.

V rámci ekologické výchovy a práce s dětmi a mládeží byly řešeny i tyto projekty :

Výsadba zeleně za pomoci veřejnosti

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech se již od roku 1994 věnuje ozeleňování krajiny nejrůznějšími druhy stromů a keřů za účasti občanských sdružení a veřejnosti. Nejinak tomu bylo i letos. Ozeleňovací aktivity proběhly dle schváleného kalendáře akcí na rok 2008 v jarním období. Velký důraz byl kladen především na použití vhodných druhů dřevin pro volně žijící živočichy. Sázecí aktivity jsou velice vítaným zpestřením odborné činnosti nejen mladých ochránců přírody, ale i dalších lidí. Těm zcela jistě není lhostejné jak to kolem nás vypadá a snaží se alespoň jednoduchým způsobem pomoci. Díky systematické činnosti ochránců přírody tak každoročně vzrůstá i počet lidí, kteří se do námi organizovaných aktivit zapojují. Vzhledem k tomu, že se ozeleňovacími aktivitami zabýváme již několik let, podařilo se nám již vysadit několik tisíc stromů a keřů, které jsou již dnes schopni samostatného žití v krajině. Projekt s názvem „ Výsadba zeleně za pomoci veřejnosti „ díky významné finanční pomoci Plzeňského kraje zcela jistě splnil svá očekávání, neboť se jej zúčastnilo několik desítek lidí a bylo při něm vysázeno 1500 stromků a keřů. Zanedbatelné není ani složení dřevin, které okolní krajinu nejen zkrášlují, ale zároveň volně žijícím živočichům poskytují úkryt a zdroj potravy. Díky realizaci tohoto projektu se nám podařilo ozelenit část krajiny a vytvořit přirozené podmínky pro volně žijící živočichy včetně zvýšení atraktivity prostředí. V letošním roce jsme pro ozeleňovací aktivity získali i další subjekty, např. Honební společenstvo Bušovice, Myslivecké sdružení Volduchy, Kamýky - Mešno, Vranovice a další, čehož si nesmírně vážíme.

Ekologické výukové programy

Ekocentrum v Rokycanech se věnuje výchově dětí a mládeže v rámci programu „ Národní síť středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty „. V rámci svých možností nabízí několik výukových programů, které jsou využívány ze strany škol k rozšíření znalostí jednak o činnosti ČSOP a jednak i o netradiční pojetí výuky, které nejsou proveditelné ve škole. I z tohoto důvodu je o nabídku programů zájem. Ekoprogramy jsou důležitou součástí výchovy, které využívají školy v rámci hodin přírodopisu, biologie či dalších příbuzných oborů ve všech typech škol. Programy se uskutečňují především v Ekocentru, případně ve škole nebo přímo v terénu. Využívána je v rámci možností záchranná stanice živočichů, videotéka a knihovna Ekocentra. Každý program je možno po dohodě upravit podle věku posluchačů nebo přání školy. Naše prostory jsou bohužel omezené, proto se zaměřujeme na kolektivy nepřesahující 25 posluchačů. Vzhledem k tomu, že se naše ekocentrum zaměřuje především na činnost se živými živočichy, převládá v realizaci programů nabídka zaměřená na chráněné živočichy, biodiverzitu a ekosystém. Nabízíme však i další neméně zajímavé programy.

Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO

Ekocentrum se věnovalo i vzdělávání a osvětě nejširší veřejnosti formou nejrůznějších akcí, jejíž úkolem bylo oslovit co největší počet lidí, kterým není lhostejná okolní příroda. Mezi účastníky se nejvíce osvědčilo pořádání přírodovědných vycházek, praktická pomoc přírodě formou výsadby zeleně, ornitologicky zaměřené akce, zájezdy spojené s historií a ochranou přírody, akce určené dětem a přátelská posezení. Je samozřejmé, že v nastoupeném trendu akcí budeme pokračovat i v dalších letech, neboť se domníváme, že významně propojujeme ochranu přírody s mezilidskými vztahy, což mnoho podobně zaměřených organizací nedělá.

http://www.regionplzen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí