zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nevíte na kterou VŠ? Zkuste kombinaci prestižní univerzity a oboru, který má budoucnost...

05.02.2009
Obecné
Voda
Ovzduší
Příroda
Chemické látky
GMO
Nevíte na kterou VŠ? Zkuste kombinaci prestižní univerzity a oboru, který má budoucnost...
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně nabízí zájemcům možnost studia oboru "Matematická biologie". Kdo to je matematický biolog a jaké je jeho uplatnění?

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Vážení studenti, jménem děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Vám nabízíme možnost studia nového oboru Matematická biologie. Matematická biologie je mezinárodně uznávaný obor zabývající se využitím matematických přístupů v biologickém a medicínském výzkumu. Tento rozvíjející se obor je šancí pro všechny zájemce o biologii, kterým není cizí logické myšlení, matematika a práce s počítači.

Formy studia

Bakalářské studium (ukončeno titulem Bc.)

 • základy biologie, matematiky, informatiky
 • praktická výuka v oblasti pořizování a zpracování biologických a klinických dat
 • výuka moderních informačních technologií


Magisterské studium
(ukončeno titulem Mgr.)

 • inteligentní a pokročilé zpracováni biologických a medicínských dat
 • plánování a hodnocení experimentů v biologickém a klinickém výzkumu
 • matematické modely, tvorba software a vývoj informačních systémů

 

Kdo je matematický biolog

    * Odborník se zaujetím pro biologii, matematiku a počítače
    * Matematik s touhou porozumět živým systémům
    * Biolog s analytickým myšlením
    * Odborník s velmi komplexním vzděláním
          o Znalost biologie a biomedicínských oborů
          o Znalost matematiky, analýzy dat a informatiky
    * Odborník s invenčním myšlením
          o Schopnost analýzy a syntézy poznatků z různých oborů


Prominutí přijímacího řízení:

Děkan Přírodovědecké fakulty může prominout přijímací zkoušky uchazečům o obor Matematická biologie, kteří splní předepsané podmínky týkající se výsledku studia na střední škole. Podrobné informace jsou uvedeny v oficiální brožuře o přijímacím řízení na MU a v elektronické podobě na webových stránkách PřF MU www.sci.muni.cz, sekce "Informace o přijímacích řízeních".


O NÁS

Zázemí oboru Matematická biologie na Institutu biostatistiky a analýz (IBA)

 • IBA garantuje výuku oboru matematická biologie
 • IBA je stabilizovaný ústav a mezifakultní pracoviště, nabízející svým studentům působení na Přírodovědecké i Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • Vlastní knihovna a rozsáhlé softwarové vybavení dostupné studentům.
 • Moderní multimediální počítačová učebna pro výuku
 • Kvalitní tým pracovníků IBA pokrývající oblasti: biologie, medicína, odborná matematika a informatika
 • Možnost zapojení studentů do zajímavých projektů již při řešení bakalářské nebo diplomové práce
 • Možnost dalšího (postgraduálního) studia nebo studia v zahraničí
 • Záruka praktického uplatnění po ukončení studia


MOŽNOSTI SPECIALIZACE

Analýza biologických a klinických dat

V posledních několika desítkách let se analytická podpora výsledků biologického a klinického výzkumu stala nezbytnou součásti nejen vědeckých publikací, ale podmiňuje rovněž jejich reálnou aplikaci. Matematický biolog disponuje potřebným teoretickým vzděláním a představuje pro tuto oblast novou kvalitu vědce.

Environmentální informatika

Environmentální informatika (EI) je vědní obor využívající informačních a komunikačních technologií na podporu trvale udržitelného rozvoje, tvorby a ochrany životního prostředí, poskytování informací o životním prostředí a rozhodování veřejné správy.
EI je interdisciplinární vědní obor využívající poznatků z oblasti přírodovědných, technických i ekonomických věd.

Zdravotnická informatika

Pokroky v jakékoliv oblasti moderní medicíny jsou dnes neodmyslitelně spjaty s kvalitním statistickým zpracováním dat.
Spolupráce mezi lékařem-výzkumníkem a analytikem dat začíná již dlouho před provedením experimentu, v čase jeho plánování a optimalizace a matematičtí biologové jsou rovnocennými členy klinických výzkumných týmů s velkým vlivem na průběh i výsledky výzkumu.


Některé zajímavé příležitosti

pro práci a uplatnění matematického biologa ...

 1. Hodnocení ekologických rizik a modelování v ekologii
 2. Analýza dat zajímavých mezioborových projektů (antropologie, paleontologie, sociobiologie, populační biologie, ...)
 3. Analýza biodiverzity, modelování struktury a chování biologických společenstev
 4. Analýza epidemiologických dat a hodnoceni humánních rizik vyplývajících ze závažných onemocnění (zhoubné nádory, kardiovaskulární onemocnění, závažné infekce, a další).
 5. Hodnocení klinických studií: testování a vývoj léků
 6. Molekulární modelování a hodnocení genomických dat
 7. Modely v toxikologii a ekotoxikologii
 8. Vývoj software a informačních systémů pro biologii a medicínu
 9. Matematický výzkum v oblasti biologie a medicíny

... a mnoho dalšího ve všech oblastech biologie a medicíny

Další informace najdete na adrese: www.iba.muni.cz

Zdroj: MU Brno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí