zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zátah na stará auta

11.02.2009
Odpady
Zátah na stará auta
Dokážou se konečně města a obce zbavit autovraků, které hyzdí mnohý zastrčený kout?
Od letoška jsou přitom ojeté vozy, které nesplňují evropské emisní normy, kvůli novým poplatkům prakticky neprodejné.

Začalo to už v závěru loňského roku, kdy se lidé dozvěděli, že od roku 2009 budou platit při první registraci nebo převodu vozidel, která neplní emisní normu Euro 3, poplatek v rozmezí 3000-10 tisíc Kč. Jde o osobní a lehká užitková vozidla do 3,5 tuny. Majitelé mnoha vozů, vyrobených před rokem 2000, kdy začala norma Euro 3 platit, se proto pokoušeli svůj vůz rychle prodat nebo ho odhlásit z evidence. Na dopravních úřadech se vytvořily fronty, mnozí to proto vzdali.

SLEPÉ ULIČKY

Nová povinnost - recyklační poplatek, vyplývající z novely zákona o odpadech, se týká značného počtu automobilů v ČR. Mnohé z nich již přitom v provozu nejsou, ale jejich majitelé se zatím problémem, jak ukončit jejich život, nezabývali. Prostě je nechávají někde odložené stát. Přibývá však legislativních norem, které tuto bezstarostnost postupně naruší.

Již zavedení registračního poplatku bude mít podle Sdružení automobilového průmyslu vliv na to, že dovoz nejstarších ojetin skutečně klesne a vyřazeno z provozu bude více starých aut než dosud. To je také záměrem připravované novely zákona o ovzduší.

Neexistuje však zákon, který by nešlo obejít. V tomto případě tak, jak se to dělo i dřív, tj. nepřevádět prodané vozidlo na nového majitele. I se všemi riziky, které takový postup má. To hlavní se týká tzv. povinného ručení - odpovědnosti za provoz vozidla. Pokud nezaregistrovaný nový majitel přestane pojistné platit, ten, na koho se budou vztahovat zvýšené sankce, které lze nyní ukládat, bude majitel původní, zapsaný "v papírech". Má odpovědnost také za ekologickou likvidaci automobilu. Nalezne-li se někde jeho původní automobil v podobě autovraku, může se mu to pěkně prodražit.

JAK NA AUTOVRAKY

V září 2008 vyšla nová vyhláška č. 352/2008 Sb., která upravuje nakládání s autovraky. Její součástí je také způsob vedení jejich evidence a evidence odpadů, které v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků vznikají. Současně s touto vyhláškou byla přijata i novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. (vyhláška č. 351/2008 Sb.). Majitelé motorových vozidel, kteří chtějí své vozidlo vyřadit trvale z registru vozidel, mají novou povinnost. K běžným dokladům, jako je žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru, doklad totožnosti (u právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku), technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla a tabulka s přidělenou registrační značkou (SPZ), musí majitelé motorových vozidel všech kategorií předložit ještě potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Potvrzení však již mohou vydávat jen ty subjekty, které mají platné povolení vydané rozhodnutím odboru životního prostředí krajského úřadu pro nakládání s autovraky.

V nové vyhlášce jsou zapracované předpisy Evropských společenství, které se týkají například provozního řádu zařízení ke sběru a zpracování autovraků, technické požadavky na nakládání s autovraky, podmínky pro jejich skladování, způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování odpadů, způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způ-sobu jejich zpracování a také způsob ohla-šování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady.

Nově se zavádí elektronický informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování, který zajistí provázanost údajů o převzatém autovraku s údaji o od-padech vzniklých při nakládání s těmito autovraky.

Informační systém vede ministerstvo životního prostředí (MŽP) v přenosovém standardu dat o odpadech. Do informačního systému se zapojuje provozovatel zařízení ke sběru autovraků, zpracovatel autovraků, obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Krajský úřad informační systém doplňuje o seznamy osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků.

Klíčovým faktorem je povinnost provozovatele zařízení ke sběru autovraků zapojit se do informačního systému, který funguje od letošního 1. ledna. Ministerstvu životního prostředí zasílá údaje o všech vybraných autovracích, které do zařízení přijímá. Modul Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH) a jeho webové služby tak zajišťuje provázanost údajů o převzatém autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s ním.

Provozovatelé zařízení ke sběru autovraků si mohou volně stáhnout počítačový program (freeware), pomocí něhož bude možné s MA ISOH komunikovat, zasílat požadované údaje ke splnění povinnosti ze zákona. Alternativně bude možno využít některý z komerčních produktů soukromých firem, které umožní předávat informace v datovém standardu MŽP do MA ISOH a splní ostatní podmínky dané vyhláškou č. 352/2008 Sb, o podrobnostech nakládání s autovraky, obdobně jako volně dostupný program.

Přihlašovací údaje jsou od 1. 1. 2009 distribuovány prostřednictvím sítě přepážek CzechPOINT. Další informace a počítačový program (freeware) jsou na stránkách MŽP (www.env.cz) a České informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz).

ČEKÁNÍ NA PODPORU

Výhody systému jsou nesporné nejen pro občany a obce, ale i pro evidenci automobilů a samotná sběrná zařízení. Informační systém může v konečném důsledku přispět k omezení ztrát vozidel, krádeží a volně odstavených nepojízdných automobilů. Umožňuje například zpětnou kontrolu porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autovraků, může porovnat také předávané autovraky s registry hledaných vozidel, udržovat neustále aktualizovanou databázi provozovatelů zařízení ke sběru autovraků apod.

Jinou otázkou je ekonomická efektivnost recyklace a likvidace starých automobilů. Hlavním příjmem firem, které se likvidací vozidel zabývají, zatím byl prodej železných kovů. Cena tohoto odpadu však v závěru roku 2008 klesla na čtvrtinu hodnoty v předchozích čtvrtletích. Oprávnění k likvidaci aut má v ČR téměř 500 firem, ne všechny to ovšem skutečně dělají a některé možná v budoucnu ještě ubudou. Předseda Sdružení zpracovatelů autovraků Jan Volejník pro ČTK řekl, že provozovatelé nejsou tak ekonomicky silní, aby za stát zadarmo plnili povinnosti, jako je dosahování kvót využití zpracovaných autovraků, přebírání kompletních autovraků zdarma a bezplatné vystavování potvrzení o ekologické likvidaci. Z vybraných poplatků za první registraci automobilu, který nesplňuje emisní normy, bude ale na ekologickou likvidaci autovraků přispívat Státní fond životního prostředí.

AUTOR: MILENA GEUSSOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí