zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické desky na bázi dřevní hmoty

13.03.2009
Obecné
Ekologické desky na bázi dřevní hmoty
Snaha o maximální využití obnovitelných, energeticky nenáročných a ekologických materiálů stojí i za výrobou desek na bázi dřeva.
Při navrhování a realizaci staveb začátku 21. století je nutno kromě architektonického a technického přístupu vytvářet rovnováhu mezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životního prostředí, ekonomickými faktory a ekologickými kritérii. To vše s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji, jenž znamená dlouhodobé zachování přírodních statků a služeb pro příští generace. V tomto smyslu se pro nové tisíciletí stávají stavby s použitím dřeva a materiálů na jeho bázi ekologickými stavbami s velkou perspektivou.

PŘÍNOS K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Pokud budeme dřevostavby chápat jako vyjádření životní filozofie, jejímž projevem je snaha o maximální užití obnovitelných, energeticky nenáročných a ohleduplných materiálů na bázi dřevní hmoty, je ideálním řešením použití desek OSB SUPERFINISH(r) ECO. Plně podporují tento nový trend, k němuž skutečně významně přispívají, neboť jsou z 95 % tvořeny z přírodního dřeva. Jejich užívání je tedy z ekologického hlediska důležitým přínosem k životnímu prostředí, a to v rámci následujících aspektů:

> Vyrábějí se z obnovitelných surovinových zdrojů - dřeva převážně pocházejícího z certifikovaných lesů PEFC, respektujících zásady trvalého ekologického obhospodařování.

> Dochází ke snížení škodlivých emisí, zvláště CO2, uskladněním v biomase.

> Využití dřevní suroviny při výrobě je stoprocentní. Vytříděný materiál nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek je využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se uplatní jako obnovitelné palivo stejně jako kůra.

> Desky OSB SUPERFINISH(r)ECO jsou 100% recyklovatelné.

> Díky železniční vlečce ve výrobním závodě je velký podíl dřeva přepravován nákladními vlaky.

> Dochází ke snížení ekologické zátěže během přepravy materiálů, ke snížení spotřeby energie na zhotovení objektu a energie na provoz budovy, kde konstrukce dřevěných staveb umožňuje využívat přiměřenou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačních nárocích.

MNOHO POZITIVNÍCH VLASTNOSTÍ

V porovnání s masivním dřevem je zřejmé, že desky OSB SUPERFINISH(r) ECO mají oproti němu řadu výhod, jako je např. větší fyzikální i designová homogenita, nižší anizotropie a vyšší rozměrová stabilita v rovině desky. Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru. U rostlého dřeva je tato závislost velmi vysoká a poměr anizotropie činí až 40:1 (tj. pevnost ve směru vláken může být až 40x větší než pevnost ve směru kolmém na vlákna). Naopak OSB desky v důsledku třívrstvé skladby velkoplošných třísek mají tento poměr jen 2:1 až 3:1. Díky velkoplošným třískám a jejich střídavé orientaci v jednotlivých vrstvách je únosnost OSB desek v jejich ploše mnohem vyšší, a to jak ve srovnání s masivním dřevem, tak i s jinými deskovými materiály na bázi dřeva (dřevotřískové, cementotřískové nebo dřevovláknité), na bázi sádry apod.

ZLEPŠENÍ EMISNÍCH PARAMETRŮ

Jedním z možných hodnocení vnitřního prostředí je stanovení emisních limitů tzv. VOC látek (Volatile Organic Compounds - těkavých organických sloučenin) emitujících z použitých materiálů do uzavřeného prostoru.

Evropská nařízení se zmiňují o VOC látkách, jejich hodnocení a limity však ještě nejsou v rámci EU jednotné. Nicméně již existují v některých státech EU doporučující směrnice upravující limity těchto látek i způsob jejich hodnocení. Jedním z nich je i německý výbor AgBB hodnotící podle tzv. "AgBB schématu".

Eliminace či snížení emisí VOC látek znamená zejména používání takových materiálů či látek, které mají nízké emise. Pokud se zmiňujeme o deskách OSB SUPERFINISH(r) ECO, je snížení emisí formaldehydu (je klasifikován jako VVOC látka - velmi těkavá organická sloučenina) tak znatelné, že se zde objevují další VOC látky uvolňující se z přírodního dřeva, které by měly být brány v úvahu. Další zlepšení emisních parametrů přinášejí zejména desky OSB SUPERFINISH(r) BAU ECO (OSB/4). Tyto OSB desky vyráběné pouze ze smrkového dřeva podrobila Vývojová a zkušební laboratoř dřevařské technologie (EPH) Drážďany stavebně-dozorčí zkoušce podle schématu AgBB, která obsahuje zdravotní hodnocení emisí VOC látek. Výsledky ukázaly, že použitím 100% smrkového dřeva k výrobě desek OSB SUPERFINISH(r) BAU ECO je již po sedmi dnech dosahováno oproti deskám vyráběným převážně ze dřeva borového následujících výhod:

- zhruba 60% nižší emise všech těkavých organických sloučenin (TVOC),

- asi 50% nižší emise terpenů,

- přibližně 50% nižší emise pachově intenzivních aldehydů.

KONSTRUKČNÍ PŘEDPOKLADY A POSTUP VÝROBY

Kombinací masivního dřeva jako liniového prvku (sloupy, trámy apod.) a desek OSB SUPERFINISH(r) ECO se dosahuje prostorově tuhé konstrukce, která je schopná přenášet veškerá zatížení působící na nosnou konstrukci dřevostaveb. Desky OSB SUPERFINISH(r) ECO se tak stávají základním plošným materiálem moderních dřevostaveb - tj. staveb s dřevěným rámem.

Pro výrobu OSB desek obecně je potřebná dřevní surovina, lepidlo (pryskyřice) a hydrofobizační materiál (parafín) sloužící jako ochrana třísek proti vlhkosti. V Evropě je pro výrobu velkoplošných třísek nejčastěji využíváno jehličnatého dřeva (zejména borovice a smrk) a jako lepidla jednotlivých třísek jsou v současné době aplikovány pryskyřice fenol-formaldehydové (PF), močovino-formaldehydové (UF) melamin-močovino-formaldehydové (MUF) nebo polyuretanové (MDI).

Mezi základní suroviny pro výrobu desek OSB SUPERFINISH(r) ECO patří zejména smrkové dřevo ve formě kulatiny, parafínová emulze a pojiva na bázi polyuretanové pryskyřice (MDI). MDI pojivo neobsahuje formaldehyd (HCHO), proto měřitelný obsah formaldehydu emitujícího z desek je nutné přičítat přírodní formě formaldehydu, vyskytující se pouze v použité dřevní hmotě. Empiricky při měření zjišťujeme hodnoty nižší než 0,02 ppm HCHO, stanovené komorovou metodou podle EU norem. V porovnání s emisní třídou E1 se dosahuje méně než je pětina současného stanoveného maximálního limitu. Docílení těchto hodnot je doloženo zkušebními protokoly nezávislých výzkumných institucí. Další informace lze získat na www.kronospan.cz nebo prostřednictvím katalogů na základě e-mailu: prodej@kronospan.cz.

AUTOR: Ing. Jan Kníže
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí