zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP navrhuje sérii protikrizových opatření. Pomůže ke 130 000 pracovních míst

13.02.2009
Obecné
MŽP navrhuje sérii protikrizových opatření. Pomůže ke 130 000 pracovních míst

Podle Ministerstva životního prostředí je nutné sladit opatření proti dopadům ekonomické krize s opatřeními na ochranu klimatu. „S příchodem ekonomické krize neodešla krize klimatická. Řešení jedné krize musí pomoci zároveň řešit tu druhou. To je racionální a pragmatický postup. Protikrizová opatření musí pomoci k přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice s efektivním využitím materiálových vstupů, produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou a větší orientací na služby,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

 

Podle propočtů MŽP mohou protikrizová opatření, které navrhuje, přispět k vytvoření nebo udržení minimálně 130 000 pracovních míst. K tomu je třeba přičíst dalších 180 - 230 000 pracovních příležitostí, které v letech 2008 - 2013 přinese jenom Operační program Životní prostředí, jehož čerpání v reakci na ekonomickou krizi MŽP ještě urychlí.

 

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby se součástí českého protikrizového plánu stala mimo jiné následující opatření:

 

1.    Podpora energeticky efektivní výstavby – výstavba nízkoenergetických domů a budov v pasivním energetickém standardu, zateplování veřejných budov, bytů a rodinných domů a tím snížení nákladů domácností a veřejné správy na provoz budov.

2.    Podpora využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla – odstraňování bariér pro vyšší využití obnovitelných zdrojů, pomoc českému zemědělství a lesnictví jako dodavateli energetické biomasy. Obě tato opatření přinesou zároveň snížení skleníkových emisí i znečištění ovzduší.

3.    Podpora komplexního zpracování dřeva v ČR – úpravou technických norem, informačními nástroji, prostřednictvím záruk  Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry malých firem (dřevozpracující průmysl je soustředěn v naprosté většině ve firmách pod 50 zaměstnanců).

4.    Podpora recyklačního průmyslu prostřednictvím veřejných zakázek, nižší DPH na materiálové využití vytříděného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně napojení bioplynu do plynárenské soustavy ČR.

5.    Podpora ekologizace hromadné dopravy, podpora dopravní infrastruktury včetně drobnějších staveb – železničních zastávek, opravy silnic nižších tříd, výstavby a obnovy železničních vleček, vytvoření programu pro výstavbu logistických center  silnice-železnice (pro kombinaci automobilové a železniční dopravy). Jednoznačně se jedná o podporu malých a středních firem, udržení zaměstnanosti a z hlediska ochrany životního prostředí významné snížení emisí z dopravy.

6.    Podpora výzkumu a vývoje – navrhujeme snížit DPH na „další a ostatní činnosti“ u veřejných výzkumných institucí (v.v.i.). Snížení DPH v tomto případě bude mít zanedbatelné dopady na státní rozpočet, zvýší však jejich konkurenceschopnost na trhu vysoce odborných služeb a nepřímo bude znamenat další prostředky do výzkumu (prostředky získané z této činnosti musí být ze zákona znova investovány do výzkumu)

7.    Podpora ekoinovací a environmentálně/energeticky efektivních technologií prostřednictvím rychlejších odpisů investic – rychlejší odpisy podpoří  rychlejší uvádění do praxe, vytvoření proexportních podmínek prostřednictvím EGAP a ČEB umožní  rozšíření produkce ekoinovačních technologií v ČR (již v současnosti jsou podpořeny poptávkou v rámci OP Životní prostředí). Využití inovačního potenciálu bude znamenat přímé snížení zatížení složek životního prostředí (klima, voda, vzduch, redukce odpadů) a zlepšení relativních ukazatelů stavu životního prostředí (produkované znečištění na jednotku HDP).

8.    Podpora ekologicky šetrné turistiky v České republice – vytvoření programu pro podporu infrastruktury turistického ruchu „Zůstaňte na dovolené v České republice“.

9.    MŽP je připraveno převzít jakýkoli objem finančních prostředků z fondů EU, a to nejen Kohezního fondu a ERDF, ale také Evropského sociálního fondu za účelem rychlejšího využití těchto prostředků v investičních i neinvestičních projektech při dosažení multiplikačních efektů.

10.  Doporučujeme dělení velkých infrastrukturních/dopravních zakázek na menší celky (při zachování nutnosti výběrových řízení), které  umožní zapojení menších firem do výstavby a bude znamenat zlevnění a urychlení výstavby dopravní infrastruktury s následným snížením vlivu dopravy na životní prostředí.

11.  Doporučujeme, aby velké firmy v majoritním vlastnictví státu investovaly svůj zisk v České republice (např. ČEZ –inteligentní regulátory napětí), zejména do infrastrukturních projektů zajišťujících energetickou bezpečnost státu (Čepro).

12.  Doporučujeme, aby se stát s péčí řádného hospodáře zaměřil na nákup takových výrobků a služeb, které budou mít co nejvyšší energetickou a environmentální efektivnost (nakupoval výrobky, které mají státem garantované značky kvality a efektivnosti – výrobky třídy A energetické efektivnosti, značku Ekologicky šetrný výrobek/služba).

13.  Navrhujeme, aby předchozí opatření (12) stát podpořil prostřednictvím snížené sazby DPH a zvýšením podílu veřejných zakázek, v nichž budou povinně uplatňována environmentální kritéria (tzv. zelené veřejné zakázky).

14.  S přímým dopadem na státní rozpočet navrhujeme pouze jedno opatření - rozšíření národního programu k revitalizaci vodních toků a niv. Tento program napomůže čelit klimatickým změnám na území ČR a přinese nové pracovní příležitosti.

 

Většina těchto iniciativ a námětů neznamená zatížení státního rozpočtu na výdajové stránce, zároveň  se jedná o opatření, která nebudou znamenat podstatné snížení příjmů státu. Jedná se zejména o vytvoření lepších podmínek pro malé a střední podnikání, zvýraznění zájmu státu na těch odvětvích, které plní cíle uvedené v úvodu tohoto příspěvku, tedy vytvoření efektivní nízkouhlíkové ekonomiky.

 

Kompletní přehled navrhovaných protikrizových opatření najdete u této tiskové zprávy na webu MŽP (www.mzp.cz).

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí