zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Den Vody a Den Země v Ekocentru Koniklec

17.02.2009
Obecné
Voda
Den Vody a Den Země v Ekocentru Koniklec

V Ekocentru Koniklec bude letošní jaro ve znamení dvou významných dní: Světového dne vody (22.3.) a Světového dne Země (22.4.). V rámci těchto oslav bude ekocentrum nabízet vybrané ekoprogramy rozšířené o zajímavé exkurze. Za ekoprogramy ani exkurze nebudou děti muset platit.

Ve dnech 21.3. – 10.4. to bude ekoprogram „Voda na přelomu desetiletí“ pro žáky 6. – 9. třídy základní školy, který bude probíhat v Ekotechnickém muzeu na Praze 6.

První část programu potrvá 90 minut a bude probíhat v halové místnosti Ekotechnického muzea. Žáci se nejprve diskusní a herní formou dozvědí řadu informací o stále více diskutovaném globálním problému – odvodnění krajiny, ubývání sladké vody a přibývání slané vody. Tento problém je vnímán jako klíčová příčina změny klimatu. Dále bude probírán formou skupinové práce a pracovních listů problém nedostatku pitné vody,  znečištění vodních zdrojů chemickými látkami z průmyslu a zemědělství, okyselení vody, zanášení řek,  desertifikace, tání ledovců vlivem globální oteplování, havárie ropných tankerů, nadměrný rybolov, ukládání odpadu do moří. Zmíněny budou klíčové dokumenty týkající se těchto problémů. Důraz bude kladen na to, jak mohou děti samy v domácnosti přispět ke zlepšení současné situace. Druhou část bude tvořit třicetiminutová exkurze po provozní budově staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Žáci se tak seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod.

Ve dnech 20.4. – 11. 5. bude probíhat ekoprogram „Odpady a obaly na přelomu desetiletí“ pro žáky 6. – 9. třídy základní školy ve sběrném dvoře Pod Šancemi na Praze 9.

Teoretická část ekoprogramu potrvá 120 minut a bude se odehrávat v sídle společnosti Pražské služby a.s. nedaleko sběrného dvora. Program je inovací dosavadního programu „Odpady a obaly“ a zaměřuje se zejména na postojovou složku ekologické gramotnosti žáků. Cílem je probudit v žácích prostřednictvím několika simulačních her, skupinové práce a názorných pomůcek uvědomění si odpovědnosti za životní cyklus výrobku, který svou koupí preferují a z něhož se posléze stane odpad. Program se soustředí zejména na to, aby se žáci naučili přemýšlet o každém výrobku před tím, než si ho koupí, o tom, zda-li si ho koupí nebo nikoli. Žáci by si měli uvědomit, proč je pro životní prostředí lepší preferovat ekologicky šetrné výrobky a výrobky z recyklovaných materiálů. Ambicí programu je navrhnout žákům alternativu ke konzumnímu životu, protože nejlepší cestou pro snížení negativních vlivů odpadů na životní prostředí i zdraví člověka je nejen správně třídit odpad a preferovat ekologicky šetrné výrobky, ale také přijetí principů uvědomělé skromnosti a výběrové náročnosti jako součást svého životního stylu. Program se kromě tohoto výchovně-etického cíle, zaměří na nebezpečné odpady, na správné třídění některých složek komunálního odpadu, které jsou dosud veřejnosti nejasné, a na příklady dobré praxe ekologických domácností u nás i v zahraničí. Poté následuje 60 minutová exkurze do sběrného dvoru Pod Šancemi, kde si žáci budou moci prohlédnout technologickou linku na zpracování televizorů a monitorů a případně, pokud čas dovolí, linku na třídění papíru. Program je možné absolvovat ve zkrácené verzi.

Výše zmíněné ekoprogramy a mnoho dalších z nabídky Ekocentra Koniklec můžete objednat u koordinátorky EVP Bc. Alice Wollerové na e-mailové adrese: alice.wollerova@gmail.com či na tel. č. 73292614. Více informací naleznete na csop.koniklec.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí