zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EIA / SEA

20.02.2009
EIA
Pozvánka na seminář HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EIA / SEA
Uskuteční se  v úterý, 10. března 2009 v místnosti č. 417 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka č. 5

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ČSPŽP -
IČO 266 66 294 ,DIČ CZ 266 66 294 .
Registrace ČSPŽP: MV dne 18.5.2004 pod č.j. VS/1 –    1/57 412/04 – R,  
Novotného lávka 5    116 68  Praha 1

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ
HODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EIA / SEA

Uskuteční se  v úterý, 10. března 2009
v místnosti č. 417 budovy ČSVTS
v Praze 1, Novotného lávka č. 5
od 10,00 hod.  do cca 15 hod.

Zabezpečení semináře:
odborné: MUDr. Magda Zimová, Státní zdravotní ústav Praha
organizační: Ing. Libuše Deylová, ČSPŽP
e-adresa: cspzp@csvts.czlibuse.deylova@volny.cz
tel. 221 082 365; 241 493 381; mobil: 736 414 463
FAX: 222 222 155

SEMINÁŘ JE URČEN PRACOVNÍKŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ODBORNÍKŮM A PRACOVNÍKŮM ZABÝVAJÍCÍM SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, PRÁVNÍKŮM, PODNIKATELŮM, UČITELŮM VŠECH STUPŇŮ - ŠIROKÉ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI.
 
PROGRAM

  9.30  h.   Prezence

10.00  h.   Zahájení  semináře

10,05 h.   Platné a připravované právní předpisy  v oblasti  EIA/SEA
           Mgr. Martina Tužinská Synková, MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí

10.45 h.    Posuzování vlivů na životní prostředí v datech 
            Ing.Jitka Lhotáková, CENIA – Česká agentura pro životní prostředí Praha

11.15 h.   Zkušenosti z procesu EIA z hlediska zpracovatele dokumentace
           Ing.Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek  spol. s r.o.


12.00 h.    Přestávka na občerstvení

12.30 h.    Pohled praktika z oblasti strategického plánování rozvoje území na
            hodnocení projektů a koncepcí, a to nejen z hlediska jejich vlivů na životní
            prostředí a veřejné zdraví
            RNDr.Jiřina Vargová, členka pracovní skupiny Místní agendy 21 Rady vlády pro
            udržitelný rozvoj ČR, koordinátorka  MA 21 v Mikroregionu Podralsko

13.30 h.   Zkušenosti a problémy zpracovatele posudků dokumentace EIA.
           Doc.RNDr. Miroslav Martiš, CSc., ČZU, vedoucí kategry ekologie

14.30 h.   Hodnocení vlivu na zdraví v procesu EIA/SEA
           MUDr. Eva Rychlíková, ředitelka odboru integrovaných agent ČIŽP

14.30 h.    Diskuse

15. 00 h.   Závěr

Organizační pokyny:

 Termín konání: 

10.března.2009

Místo konání:  

 místnost č. 417 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5
 od 10,00h. do 15,00 h.

Účastnický poplatek:
 
členové ČSPŽP: 700 ,- Kč  nečlenové ČSPŽP: 850 ,- Kč,
 nevýdělečně činní (studenti aj.) : zdarma

V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka
Daňový doklad obdrží účastníci  při prezenci

ČSPŽP není plátcem DPH !
  
 Úhrada poplatku:

bankovním převodem, případně poštovní složenkou na účet Českého spolku pro péči o životní prostředí   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1  nebo v hotovosti u prezence semináře

Číslo účtu ČSPŽP:   35 – 5604130247 /0100,  VS 1003
 
Přihlášky

laskavě zasílejte Českému spolku pro péči o životní prostředí
poštou klasickou na adresu  116 68  Praha 1, Novotného lávka 5
či elektronickou na adresu cspzp@csvts.cz, příp. libuse.deylova@volny.cz
nebo faxem (č. 222 222 155)

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně.

Žádáme zdvořile i neplatící účastníky o zaslání přihlášky.

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky  musí být  doručeny na adresu organizačního garanta nejpozději
v pondělí, 9. března 2009 do 12 ti hod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí