zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový projekt upozorní na nebezpečné chemické látky ve spotřebním zboží

19.02.2009
Chemické látky
Nový projekt upozorní na nebezpečné chemické látky ve spotřebním zboží

Děti Země otestují výrobky v plzeňských obchodech na nebezpečné chemikálie

Děti Země – Plzeň zahajují nový projekt, jehož cílem je otestovat běžné výrobky vyskytující se v plzeňských obchodech na přítomnost nebezpečných chemických látek, které mohou ohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí.

Projekt se zaměří na chemikálie, o jejichž případném zákazu má být rozhodnuto v rámci nového systému evropské chemické politiky – REACH (1). Jde o látky, které jsou rakovinotvorné, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní nebo jinak nebezpečné. Řada z nich se používá např. jako přísady plastů, zpomalovače hoření nebo součást čistících prostředků.

„Při určování testovaných látek vycházíme ze širší skupiny nebezpečných chemikálií, které by měly být ve spotřebním zboží nahrazeny bezpečnějšími alternativami (2). Rozhodnutí o zadání konkrétních laboratorních analýz vybraných výrobků nyní konzultujeme s evropskými odborníky a dalšími organizacemi,“ uvedl Martin Hyťha, koordinátor projektu Dětí Země.

V rámci projektu dále vznikne nová výstava, která bude informovat veřejnost o rizikových chemických látkách ve výrobcích denní potřeby a o možnostech, jak se těmto látkám a jejich negativním vlivům vyhnout. Zahájení projektu je umožněno díky grantu Nadačního fondu Zelený poklad. (3)

Kontakty:

·         Martin Hyťha, Děti Země – Plzeň, tel.: 377 240 772, 606 104 784

Poznámky:

(1)    Pro novou chemickou politiku Evropské unie se užívá zkratka REACH složená z prvních písmen klíčových slov jejího obsahu - registrace, evaluace a autorizace chemických látek. V rámci ní musí do stanoveného termínu výrobci a dovozci chemikálií ohlásit jejich vlastnosti (registrace) a u nebezpečných látek bude provedeno jejich podrobnější zhodnocení z hlediska rizik pro zdraví lidí a životní prostředí (autorizace). Nejnebezpečnější chemikálie pak budou povinně podrobeny procesu autorizace, který prozkoumá, zda za ně existuje bezpečnější náhrada. Více informací: reach.stuz.cz

(2)    Databázi nazvanou REACH SIN List 1.0 (for Substitute It Now!) představil 17. září 2008 na konferenci v Bruselu Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec). Jedná se o seznam téměř 270 nejnebezpečnějších chemických látek, které jsou běžně používány; cílem databáze je pomoci urychlit jejich náhradu v rámci systému REACH. Více informací www.sinlist.org

(3)    Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostředí města Plzně - Zelený poklad. Jeho zřizovatelem je město Plzeň a jeho posláním je podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody, revitalizaci veřejných prostranství a ekologickou výchovu dětí, mládeže a široké veřejnosti. Více informací: www.zelenypoklad.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí