zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Problémy chémie: Kríza, plyn, klimatický balíček, environmentálne záťaže

19.02.2009
Chemické látky
Problémy chémie: Kríza, plyn, klimatický balíček, environmentálne záťaže

,,Deň ZCHFP“ v bratislavskej Inchebe  

Slovenské chemické a farmaceutické podniky v súčasnosti bojujú s dôsledkami celosvetovej finančnej, odbytovej a celkovej hospodárskej krízy a spamätávajú sa z dôsledkov nedávnej plynovej krízy. Situáciu v odvetví však komplikuje aj klimaticko-energetický balíček EU a stále nedoriešená likvidácia ,,starých“ environmentálnych záťaží. Práve týmto témam sa venuje odborná konferencia ,,Deň ZCHFP“, ktorá sa koná v stredu 18.februára 2009 v bratislavskej Inchebe, ako sprievodná akcia Medzinárodného veľtrhu Industry Expo 2009. Informoval o tom  prezident Zväzu chemického  a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Ing.Roman Karlubík, MBA, vo svojom prejave na konferencii.

  ,,Teraz už na všetkých frontoch bojujeme s dôsledkami celosvetovej finančnej, odbytovej a celkovej hospodárskej krízy, a čo je zvlášť závažné, niet nikoho, kto by dokázal vierohodne povedať, aký rozsah a hĺbku môže ešte kríza nadobudnúť a koľko bude trvať. V januári tohto roka viac ako tisíc rozhodujúcich priemyselných slovenských podnikov dva týždne nemohlo vyrábať v dôsledku prerušenia dodávok zemného plynu, na ktorý je celý náš štát odkázaný takmer na sto percent. Aký vysoký bude účet a komu ho môžeme predložiť?“, povedal R.Karlubík.

   Dodal, že východisko z krízy treba hľadať vo vzájomnej spolupráci a obojstranne výhodnej obchodnej výmene medzi podnikateľskými subjektmi jednotlivých sektorov priemyslu v rámci Slovenska, Únie, ale i v celosvetovom meradle.

   R. Karlubík ďalej v spomínanom prejave na konferencii uviedol: ,,Tretí ročník medzinárodného veľtrhu INDUSTRY EXPO je v roku 2009 sprevádzaný prvým ročníkom veľtrhu ELEKTRO EXPO. Z pohľadu slovenského chemického priemyslu má takto širšie koncipovaný veľtrh ešte väčší praktický význam, ako jeho predchádzajúce dva ročníky. Chémia je dnes totiž už takou samozrejmou súčasťou všetkých strojárskych a elektrotechnických výrobkov, že si to už ani dostatočne neuvedomujeme. Rozhodujúci produkt terajšieho slovenského strojárstva, auto, by jednoducho nebolo funkčné bez výstupov chemického priemyslu ako sú všetky plastové súčasti, umelé vlákna, gumové tesnenia, pneumatiky, tesniace tmely, náterové látky, ale samozrejme tiež oleje a mazadlá, motorový benzín a nafta, chladiace zmesi, autokozmetika a mnohé iné. Elektrotechnické výrobky si nemožno predstaviť bez moderných plastov, izolačných a iných materiálov s vlastnosťami do najmenších detailov prispôsobenými najnáročnejším požiadavkám tohto tak nesmierne rýchlo sa vyvíjajúceho odvetvia. Na kvalitu, úžitkové vlastnosti, energetickú náročnosť, šetrnosť k životnému prostrediu, ale tiež na realizačné ceny moderných spotrebných výrobkov sú dnes kladené extrémne vysoké nároky. Preto už pri ich výskume, vývoji a výrobe, ale tiež pri ekologickej likvidácii po skončení ich životnosti, je nevyhnutá interaktívna spolupráca všetkých odvetví priemyslu, s využitím najnovších vedeckých poznatkov. Chémia má pritom popredné a nezastupiteľné miesto.“

ZCHFP eviduje 54 riadnych členov. V celom chemickom a farmaceutickom priemysle SR v súčasnosti podniká viac ako 170 podnikateľských subjektov (s viac ako 20 ľuďmi). Odvetvie zamestnáva na Slovensku viac ako 30-tisíc pracovníkov. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí