zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností při ochraně ovzduší v roce 2008

02.03.2009
Ovzduší
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností při ochraně ovzduší v roce 2008
Přes třicet pokutovaných firem...

OI BRNO
 Upman, s.r.o.
 IČ: 25509594
 pokuta 130 000,- Kč
 50 000: provoz bez povolení
 velký  zdroj  - výroba obuvi
 80 000: neprovedeno měření emisí
 nabytí právní moci 9.5.2008
 bez odvolání

OI ČESKÉ BUDĚJOVICE
 SLR-CZECHIA s.r.o.
 pokuta 290 000,- Kč
 200 000: provoz bez povolení
 IČ: 48201243
 50 000: neprovedeno měření emisí
 velký zdroj - lakovna
 40 000: neplnění emisního limitu-fugitivní emise
 nabytí právní moci 18.6.2008
 bez odvolání
 
OI HRADEC KRÁLOVÉ
 BL, spol. s r.o.
 pokuta 160 000,- Kč
 60 000: neměřeny emise perchlorethylenu v roce 2006
 IČ: 46506632
 100 000: neplnění EL pro VOC v roce 2005
 velký zdroj - odmašťování a čištění kovů
 nabytí právní moci 19.5.2008
  po odvolání
 pouze oprava textu výroku

OI HRADEC
 Elitex slévárna, a.s.
 pokuta 120 000,- Kč
 neprovedeno měření emisí na pomocných provozech v letech 2004, 2005, 2006
 
 
KRÁLOVÉ
 IČ: 26797356
 velký zdroj - slévárna
 nabytí právní moci 3.4.2008
  bez odvolání

OI OSTRAVA
 JÄKL Karviná, a.s.
 pokuta 150 000,- Kč
 provoz odsávacích a odlučovacích zařízení v rozporu s technickými podmínkami provozu 
 IČ: 47672781
 zařízení zdroje stanovenými výrobcem a zásadami provozu
 velký zdroj - povrchová úprava kovů, plastů aj.
 nabytí právní moci 14.1.2008
 odvolání zamítnuto

OI OSTRAVA
 ROMOTOP spol. s r.o.
 pokuta 150 000,- Kč
 120 000 - provoz v roce 2006 a 2007 v rozporu s provozním řádem 
 IČ: 47678186
 30 000 - nevedení provozní evidence v celém rozsahu 
 velký zdroj - lakovna
 nabytí právní moci 7.3.2008
 bez odvolání

OI PLZEŇ
 AGRO ENERGO a.s.
 pokuta 500 000.- Kč
 Provoz v rozporu s podmínkami povolení:
 IČ: 27445291
 1) použití neschválených vstupních surovin
 velký zdroj - bioplynová stanice
 2) změna technologie bez souhlasu orgánu ochrany ovzduší
 nabytí právní moci 5.2.2008
 3) nepředložen ke schválení provozní řád
 4) zápach vlivem surovin pro něž není bioplynová stanice projektována
 po odvolání
 pouze doplnění doby trvání protiprávního jednání

OI PLZEŇ
 AMATI - Denak, s.r.o.
 pokuta 100 000,- Kč
 neplnění EL pro trichlorethylen
 IČ: 18248586
  (i po instalaci odlučovače uložené opatřením k nápravě)
 velký zdroj - odmašťovna
 nabytí právní moci 16.6.2008
 odvolání zamítnuto

OI PLZEŇ
 DAGRO Plzeň s.r.o.
 pokuta 100 000,- Kč
 neprovedeno měření TOC
 IČ: 49789872
 velký zdroj - zařízení pro nanášení lepidel
 nabytí právní moci 16.5.2008
 bez odvolání

OI PLZEŇ
 HOFMANN CERAMIC CZ s.r.o.
 pokuta 150 000,- Kč
 neplnění EL pro TOC, CO u dvou pecí
 IČ: 26341166
 střední zdroj - pece na výpal keramiky
 nabytí právní moci 18.1.2008
 odvolání zamítnuto

OI PLZEŇ
 INFINITY pool&filter products s.r.o.
 pokuta 250 000,- Kč
 neplnění EL pro TOC
 IČ: 26344742
 velký zdroj - laminování, lakování
 nabytí právní moci 10.4.2008
 bez odvolání

OI PLZEŇ
 METATEC s.r.o.
 pokuta 150 000,- Kč
 100 000 -  nástřik mimo prostor boxu s odlučováním
 IČ: 25201409
 50 000 -  překročen EL fugitivních emisí v roce 2007 
 střední zdroj - lakování
 nabytí právní moci 10.4.2008
 bez odvolání

OI PRAHA
 České dřevařské závody Praha, a.s.
 pokuta 200 000,- Kč
 neplněny EL pro TZL, CO, SO2 na kotli K1
 IČ: 00014010
 střední spalovací zdroj - kotelna
 nabytí právní moci 30.1.2008
 odvolání zamítnuto
 

OI ČIŽP Identifikace    subjektu, zdroje,  rozhodnutí Sankce    Odvolání Detaily                       
OI BRNO FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o.                           
  IČ: 46962913 pokuta 350 000,- Kč 150 000: provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu                 
  velký zdroj  - kuplovna   180 000: provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu                 
  střední zdroj - pískovna, cídírna   10 000:nevedení provozní evidence v plném rozsahu                   
  nabytí právní moci 3.10.2008 bez odvolání 10 000:nevedení provozní evidence v plném rozsahu                   
                          
                              
OI BRNO HOBAS CZ spol. s r.o.                          
  IČ: 46972498 pokuta 300 000,- Kč překročení emisního limitu pro těkavé organické látky                 
  zvláště velký zdroj  - laminování                        
  nabytí právní moci 8.10.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                           
OI BRNO INDET SAFETY SYSTEMS a.s.                           
  provoz Jasenice pokuta 100 000,- Kč překročení emisního limitu pro těkavé organické látky                 
  IČ: 25114638                        
  velký  zdroj  - aplikace nátěrových hmot odvolání zamítnuto                      
  nabytí právní moci 29.10.2008                        
                          
                              
OI BRNO LARIA TREND s.r.o.                        
  IČ: 25311344 pokuta 100 000,- Kč provoz v rozporu s podmínkou rozhodnutí OI ČIŽP Brno                 
  střední zdroj  - nátěry dřevěných povrchů                        
  nabytí právní moci 16.10.2008 bez odvolání                      
                          
                              
OI BRNO TONDACH Česká republika, s.r.o.                        
  provoz Šlapanice                        
  IČ: 25828584 pokuta 150 000,- Kč překročení emisního limitu pro těkavé organické látky                 
  velký  zdroj  - výpal stavební keramiky                        
  nabytí právní moci 3.9.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                              
OI ČIŽP Identifikace    subjektu, zdroje,  rozhodnutí Sankce    Odvolání Detaily                       
OI ČESKÉ Teplárna Tábor, a.s.                        
BUDĚJOVICE IČ: 60826827 pokuta 150 000,- Kč nezjišťováno množství vypouštěných znečišťujících látek                 
  zvláště velký spalovací zdroj                        
  nabytí právní moci 2.7.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                           
OI HAVLÍČKŮV TESLA Jihlava, a.s.                             
BROD IČ: 46347518 pokuta 130 000,- Kč 50 000: provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu                 
  střední zdroj - galvanovna, odmašťování   80 000: nezjišťováno množství vypouštěných znečišťujících látek                 
  nabytí právní moci 29.9.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                              
OI HRADEC  ČKD Kutná Hora a.s.                        
KRÁLOVÉ provoz Průmyslová 890, Chrudim pokuta 200 000,- Kč 150 000:provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu                     
  IČ: 00508055   20 000:nevedení provozní evidence v plném rozsahu                   
  velký zdroj - slévárna tvárné litiny bez odvolání 30 000:nezjišťováno množství vypouštěných znečišťujících látek                 
  nabytí právní moci 14.10.2008                        
                          
                           
                           
OI HRADEC  Krkonošská slévárna, s.r.o.                            
KRÁLOVÉ provoz Hostinné pokuta 140 000,- Kč 40 000: provoz v rozporu s provozním řádem                   
  IČ: 25290576   100 000: provoz bez povolení po provedené změně                   
  velký zdroj - kupolové pece                        
  nabytí právní moci 19.5.2008 bez odvolání                      
                          
                              
OI LIBEREC ProInex Coating, s.r.o.                           
  provoz Svárovská 1184, Česká Lípa pokuta 200 000,- Kč neplnění pokynů ke zjednání nápravy                    
  IČ: 27297829                        
  velký zdroj - lakovna                        
  nabytí právní moci 3.9.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                              
OI PLZEŇ AD Armaturka Dýšina s.r.o.                           
  IČ: 46882073 pokuta 100 000,- Kč provoz v rozporu s provozním řádem                    
  velký zdroj - kuplovna   překročení emisního limitu pro oxid uhelnatý                    
  nabytí právní moci 12.9.2008 bez odvolání                      
                          
                              
OI PLZEŇ HOB Cer Tec, spol. s r.o.                           
  IČ: 62619209 pokuta 100 000,- Kč překročení emisního limitu pro těkavé organické látky                 
  velký zdroj - výpal technické keramiky                        
  nabytí právní moci 29.8.2008 bez odvolání měření provedeno odborem ochrany ovzduší Ř  ČIŽP                   
                          
                              
OI ČIŽP Identifikace    subjektu, zdroje,  rozhodnutí Sankce    Odvolání Detaily                       
OI PLZEŇ Plzeňská energetika a.s.                           
  IČ: 25240668 pokuta 150 000,- Kč neprovozováno řádně kontinuální měření emisí                   
  zvlášť velký spalovací zdroj                         
  nabytí právní moci 4.7.2008 bez odvolání                      
                          
                              
OI PLZEŇ STEATIT v.o.s.                           
  IČ: 43873545 pokuta 100 000,- Kč překročení emisních limitů pro těkavé organické látky                  
  střední zdroj - výpal keramiky   a oxid uhelnatý                     
  nabytí právní moci 15.7.2008 bez odvolání                      
     měření provedeno odborem ochrany ovzduší Ř  ČIŽP                   
                              
OI PLZEŇ Tarmac CZ a.s.                            
  provoz Litice                        
  IČ: 27096670 pokuta 250 000,- Kč provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu                   
  střední zdroj - kamenolom                        
  nabytí právní moci 31.10.2008 odvolání zamítnuto                      
                          
                           
OI PRAHA ASTRON print, s.r.o.                           
  IČ: 26155222 pokuta 120 000,- Kč provoz bez povolení k umístění stavby a uvedení do provozu                  
  velký zdroj - tiskárna                        
  nabytí právní moci 16.9.2008 bez odvolání                      
                          
                              
OI ČIŽP Identifikace    subjektu, zdroje,  rozhodnutí Sankce    Odvolání Detaily      
OI PLZEŇ IC-PARK ENERGO a.s.           
  BPS Svojšín pokuta 500 000,- Kč provoz v rozporu s podmínkami rozhodnutí KÚ  
  IČ: 26401843       
  velký zdroj  - bioplynová stanice       
  nabytí právní moci 23.9.2008 odvolání zamítnuto     
         
             
OI PLZEŇ SCHMELZER s.r.o. Chodová Planá         
  IČ: 49193805 pokuta 750 000,- Kč provoz v rozporu se schváleným provozním řádem  
   velký zdroj  - lakovna       
  nabytí právní moci 19.11.2008 odvolání zamítnuto     
         
          
OI PLZEŇ Kamenolom Císařský a.s.          
  kamenolom Svržno pokuta 100 000,- Kč provoz v rozporu s technickými podmínkami provozu  
  IČ: 25114638       
  střední  zdroj  - kamenolom odvolání zamítnuto     
  nabytí právní moci 26.11.2008  

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí