zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář EU o informovanosti obyvatelstva v oblasti CO probíhá v Brně

20.02.2009
Havárie
Seminář EU o informovanosti obyvatelstva v oblasti CO probíhá v Brně

Na 90 expertů ze 23 zemí EU se v Brně účastní semináře o informovanosti obyvatelstva v oblasti civilní ochrany

Akce pořádaná HZS ČR je součástí programu českého předsednictví EU.

Na 90 předních odborníků z 23 členských zemí Evropské unie se v Brně účastní semináře, který je věnován problematice zvýšení informovanosti obyvatelstva EU o správném chování při mimořádných událostech. Seminář probíhá ve dnech 18. – 20. února 2009 a v rámci předsednictví ČR v Radě EU ho organizuje MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Evropskou komisí a Jihomoravským krajem.

Tato akce by měla zahájit diskusi o možnostech zvýšení informovanosti obyvatelstva o problematice civilní ochrany v zemích EU a zlepšení znalostí lidí o existujících hrozbách a správných zásadách jednání během krizových situací (např. živelní pohromy, havárie popř. teroristické útoky).

Ze semináře by měly vzejít expertní závěry, které budou přetransformovány na Závěry Rady EU, jež doporučí Evropské Komisi a členským státům možné směry úsilí ke konsolidaci veřejné informovanosti v EU.

„Naše zkušenosti záchranářů potvrzují to, že správná a včasná informovanost obyvatelstva velmi pomáhá při řešení nejrůznějších mimořádných událostí, od povodní až po technické havárie. Pokud lidé vědí, co jim hrozí, jak nehodě předejít a jak se mají v případě krize zachovat, pokud mají povědomí o fungování záchranných složek, tak je činnost záchranářů mnohem více efektivní a významně se zmírňují případné negativní následky mimořádných událostí. Zvyšování informovanosti obyvatelstva patří mezi priority českého předsednictví EU v oblasti civilní ochrany. Hasičský záchranný sbor ČR se snaží systematicky preventivně působit na obyvatelstvo a v této oblasti preventivně výchovné činnosti vyvíjí nejrůznější aktivity: co dělat při mimořádné události se např. učí žáci a studenti na všech základních a středních školách v ČR, do celé republiky se již v současnosti rozšiřuje projekt bezpečného cestování, který formou plakátů v prostředcích hromadné dopravy informovuje občany jak se např. správně evakuovat nebo co dělat při zaznění sirény, více než 2 miliony občanů ČR má v současnosti možnost v televizi sledovat seriál preventivních videofilmů Štěstí přeje připraveným, sbor vytváří nejrůznější informační tištěné materiály apod.,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Miloš Svoboda.

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek rovněž vyzdvihl význam semináře: „Jihomoravský kraj má bohužel bohaté zkušenosti s mimořádnými událostmi, zejména povodněmi. V minulosti jsme se několikrát přesvědčili, naposled během cvičení ZÓNA 2008 v listopadu loňského roku, jak je informovanost obyvatelstva důležitá, a to nejen pro záchranáře, ale vlastně pro celý krizový management, včetně orgánů krizového řízení kraje. V případě krizové situace by měli mít občané kvalitní informace o tom co by měli dělat, a právě proto náš kraj využívá nový systém tzv. SOS zpráv, kdy občané se mohou na našem webu zaregistrovat a během mimořádných událostí pak dostávají formou SMS na své mobilní telefony potřebné informace.“

„Evropská komise považuje tento seminář za velmi důležitý a děkuji ČR, že ho pořádá. Díky semináři si můžeme vyměnit cenné zkušenosti z různých zemí a přenést závěry na úroveň celé Evropské unie. Je třeba nejen zvyšovat informovanost obyvatelstva, ale také schopnosti záchranářů pomáhat. Již několik let v rámci Evropské unie např. funguje tzv. Mechanismus civilní ochrany, který v případě nouze umožňuje státům EU koordinovaně poskytovat expertní, finanční, materiální či záchranářskou pomoc, a to jak solidárně v rámci EU, tak i mimo hranice EU. Např. v roce 2008 došlo v rámci tohoto systému k celkem 18 aktivacím, z čehož se ve třech čtvrtinách jednalo o pomoc mimo hranice EU,“ říká Hervé Martin, vedoucí odboru civilní ochrany Evropské komise.

Diskuse během semináře je vedena ve třech pracovních skupinách:

  • I. Výcvik diplomatického personálu, který působí na zastupitelstvích v tzv. třetích zemí (země mimo EU) v oblasti mechanismu civilní ochrany EU a problematice humanitární pomoci. Cílem je nalézt cesty ke zlepšení jejich informovanosti v případech, kdy na místo katastrofy přijedou záchranné týmy a moduly z EU nebo v přípravě přepravy občanů EU z postižené země;
  • II. preventivně výchovná činnost a vzdělávání obyvatelstva, varovací systémy během krizové situace, tématem bude i komunikace v průběhu a po skončení mimořádné události, a to s jasným odlišením různých cílových skupin (např. děti, cizinci);
  • III. prevence a informování obyvatelstva ve smyslu zlepšení bezpečnosti zasahujících záchranářských jednotek, ať již se jedná o hasiče nebo zdravotnické záchranáře, kteří se při některých zásazích častokrát stávají terčem útoků obyvatel. V preventivním bloku by měl být projednán vznik knihovny nejlepších postupů v oblasti preventivní činnosti. Tato knihovna by sloužila jako centrum pro výměnu informací pro relevantní subjekty. Také by mělo být navrženo rozšíření výcvikového programu EU o preventivní část. Posledním bodem v tomto bloku je posílení systémů včasného varování a zvýšení povědomí občanů o čísle tísňového volání 112, pomocí kterého se lidé v nouzi v celé Evropě dovolají pomoci.

Podrobnější informace k tématům a cílům semináře naleznete na webu HZS ČR.

Kromě semináře připravuje MV- generální ředitelství HZS ČR ještě jednu významnou akci v rámci předsednictví EU: setkání generálních ředitelů civilní ochrany v Praze, které se v české metropoli uskuteční ve dnech 22. dubna - 24. dubna 2009. Nejvyšší představitelé civilní ochrany členských států EU se scházejí pravidelně dvakrát ročně a tentokrát díky předsednictví ČR v EU přijme 26 generálních ředitelů pozvání od genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který jako generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR odpovídá i za oblast civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva.

ZDROJ: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí