zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pachová zátěž

03.03.2009
Ovzduší
Pachová zátěž

Problematika pachové zátěže je dalším tématem z cyklu článků „Chemie a životní prostředí“.

Pachy a vůně nás provázejí na každém kroku. Některé nám jsou příjemné, jiné méně, některé nás mohou dokonce obtěžovat. Během vánočních svátků si naše nosy přišly na své, ať už se jednalo o sladké vůně vánočního cukroví, jehličí, smažícího se kapra nebo vůně neodmyslitelně spjaté s Vánocemi - vůně purpury a doutnajících františků. Na druhou stranu  každý, kdo jel někdy okolo chemičky, potravinářského podniku, kafilérie nebo velkovýkrmny prasat, mohl i poslepu poznat, kde se nachází. Napověděl by mu totiž jeho čich. Právě problematika pachové zátěže je dalším tématem z cyklu článků „Chemie a životní prostředí“.

Odkud se ten pach bere?

Pachy, ať už libé nebo nelibé, jsou vyvolávány celou řadou chemických látek, které jsou mnohdy v ovzduší přítomny pouze v nepatrném množství. Vnímání pachů je jedním z nejsilnějších smyslových vjemů, navíc úzce spjatým s naším podvědomím. Pachy bezprostředně působí na náš psychický stav, ale mohou vyvolat i jiné symptomy jako jsou bolesti hlavy nebo žaludeční nevolnost. 

Zdrojem zápachu bývají nejvíce provozovny potravinářského průmyslu, kafilérie, čistírny odpadních vod, chovy hospodářských zvířat a v našem regionu také rafinérsko-petrochemický areál. Obecně se dá konstatovat, že zápach produkují velmi často spíše menší provozovny, které bývají umístěné v obytné zástavbě, než velké podniky umístěné mimo obec.

Co nám to vlastně nevoní?

Na stanicích imisního monitoringu se ze skupiny látek, které mohou způsobovat zápach, měří de facto pouze sirovodík, pro který je stanoven hygienický limit právě pro případ obtěžování zápachem. Další látkou s charakteristickým zápachem, která se monitoruje, avšak pouze na čtyřech měřicích stanicích v republice (mimo jiné i v Mostě), je čpavek. Nicméně zápach bývá většinou vyvoláván směsí různých chemických látek. Jejich identifikace by možná zaměstnala celou laboratoř. Výsledky takového rozboru by nám však neřekly, která látka v ovzduší naše čichové buňky tolik dráždí. Nemusí to totiž být látka, které je v ovzduší nejvíce. Intenzivní zápach může vyvolávat sloučenina, která je v ovzduší přítomna ve velmi nepatrných koncentracích. Naše nosy jsou citlivějšími senzory než nejmodernější laboratorní analyzátory. Vnímání pachů velmi subjektivní záležitostí, o čemž se můžeme přesvědčit například při výběru parfémů. Udává se, že netrénovaný člověk rozpozná až 4 000 pachů, zatímco nos trénovaného člověka rozliší dokonce 10 000 pachů.

Kromě toho, že zápach způsobují směsi látek často v koncentracích pod prahem citlivosti měřicích přístrojů, je dalším problémem to, že látky vyvolávající zápach mohou pocházet z různých zdrojů a mohou v ovzduší podléhat chemickým změnám vlivem UV záření a teploty. V takovém případě pak může být problém s jistotou označit zdroj zápachu.

Málo nebo hodně? Lze zápach měřit?

Obtěžování zápachem nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. Dle platné české legislativy nesmí docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem. Zda k němu dochází se zjišťuje dotazníkovou metodou, která přesně popisuje kolik procent lidí a po jak dlouhou dobu musí vnímat zápach jako obtěžující. Jinou metodou je olfaktometrické měření, během kterého se odebrané vzorky vzduchu postupně nařeďují a dávají se smyslově posoudit několika tzv. čichačům, tedy speciálně vyškoleným osobám.

Jak se bránit?

Co tedy dělat pokud jste vystaveni zápachu, který vás obtěžuje nebo vám dokonce způsobuje zdravotní potíže? Od 1. srpna 2006 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva životního prostředí, která zavedla nová pravidla v kontrole intenzity obtěžování zápachem. Nová vyhláška ruší posuzování pachové zátěže pomocí přesných limitů tzv. pachových jednotek a zavádí nový systém založený na počtu stížností od osob majících trvalé bydliště nebo pracujících v okolí zdroje zápachu. V závislosti na množství těchto stížností pak musí příslušný orgán ochrany ovzduší provést šetření. To spočívá v kontrole schválených technologických postupů a dodržování všeho, co nařizuje zákon. Pokutu do výše až deseti milionů korun a nápravná opatření je pak možné uložit jen tam, kde došlo k pochybení, tedy k porušení předpisů a norem. Tím je ošetřena možnost případného zneužití stížností.

Aktuální informace na Zeleném telefonu

Pokud se cítíte obtěžováni zápachem máte také možnost využít služeb Ekologického centra Most, které se problematikou pachové zátěže zabývá již 8 let. Kromě aktuálních dat z měřicích stanic imisního monitoringu a vlastního měřicího vozu má také k dispozici zprávy o tom, co se zrovna děje v chemičce a jiných podnicích, včetně zpráv o možné pachové zátěži. Volat můžete na bezplatnou linku 800 195 342 nebo psát na e-mail ecmost@vuhu.cz. Na internetových stránkách www.ecmost.cz naleznete také formulář k odeslání stížnosti na zápach a celou řadu dalších informací o této problematice. V každém případě se pokuste popsat charakter zápachu, jeho intenzitu, případné zdravotní potíže, místo, dobu, kdy byl zápach vnímán a odkud si myslíte, že zápach pochází např. podle směru větru.

Autorka článku:

Ing. Soňa Hykyšová

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Budovatelů 2830, 434 37  Most, tel.: 476 703 992
http://www.ecmost.cz
Vedoucí Centra – Ing. Soňa Hykyšová, 602 389 354
e-mail: ecmost@vuhu.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí