zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lom ve Vyšném se stal jablkem sváru

03.03.2009
Příroda
Lom ve Vyšném se stal jablkem sváru

Český Krumlov - Vyšenské pozemky se staly jablkem sváru mezi ochranáři přírody a Českým Krumlovem.

Bývalý vápencový lom a jeho okolí ve Vyšném je unikátní prostředí, které si zaslouží svůj statut ochrany jako přírodní památka. To je názor Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Pokud budou lom a jeho okolí vyhlášeny přírodní památkou, výrazně to omezí rozhodování o budoucím využití městských pozemků, které v této lokalitě Český Krumlov má. Toto je, společně s důrazným záporem, názor vedení Českého Krumlova. Vyšný stojí na prahu mohutného rozvoje ať už na pozemcích bývalých kasáren, tak navazující výstavby rodinných domů. Zatímco dnes žije ve Vyšném 245 obyvatel, v nadcházejících letech by se toto číslo mělo zněkolikanásobit.

„Pokud bychom například chtěli změnit funkční využití našich pozemků, byl by po vyhlášení území památkou celý proces podstatně komplikovanější a také i dispozice s pozemky by byly značně omezeny,“ okomentoval situaci vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

Podle vedoucího Správy CHKO Jana Flašara je výjimečnost vyšenské lokality dána jejím velmi vzácným geologickým podkladem. „Lom je zajímavý především výskytem vzácných motýlů a květeny,“ dodává Flašar. Je to zvláštní, protože jde o území silně ovlivněné působením člověka, tedy průmyslovou těžbou kamene. Přesto je z hlediska přírody mimořádně hodnotné a vážou se na něj cenné biotopy s vzácnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů.

V případě vyhlášení přírodní památky není třeba se bát nějakých výrazných omezení užívání pozemků, vzkazuje Správa s tím, že její souhlas by byl nutný pouze u zásadních změn využití území, tedy pokud by tu někdo chtěl například těžit nerosty, zavádět intenzivní chovy zvěře, zakládat skládky a deponie stavebních materiálů, sutě, zeminy či jiných odpadů.

„Status přírodní památky nezakazuje vstup a pohyb občanů. V přírodní památce bude možné provozovat lehkou turistiku, vstupovat mimo cesty, jezdit na kole, sbírat lesní plody, budovat naučné stezky, provádět ekologickou osvětu a podobně,“ upřesňuje Tereza Francírková ze Správy CHKO.

Českokrumlovští radní ale tento způsob ochrany odmítají s tím, že vše podstatné už je zakotveno v regulačním plánu. V něm je území navrženo ke sportovně rekreačnímu využití, počítá se s možností stavby rozhledny, motýlí farmy, plochy pro amfiteátr nebo vodní plochy.

Jenomže to není dogma a potřeby i samo využití se může časem změnit. A tady by se mohla věc začít komplikovat.

Obě strany tedy zatím stojí na svých pozicích. Co bude dál? „Předpokládám, že před závěrečným vyhlášením takovéto rezervace by mělo dojít k oboustrannému souhlasu,“ nastiňuje budoucnost Luštický. Souhlas ze strany města zatím není. Zbývají tedy jednání. V podobném duchu reaguje i Jan Flašar, ano, jednat se bude asi i nadále. Podle něj je nutné si také uvědomit, že už nyní v lokalitě platí určitá pravidla a omezení daná přímo zákonem. Nachází se zde mnoho zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž základní ochranné podmínky platí pro všechny a jsou v některých případech i přísnější než podmínky ochrany přírodní památky. Například je zakázáno škodlivě zasahovat do jejich biotopu a zasahovat do jejich přirozeného vývoje.

„Pokud dojde k vyhlášení přírodní památky, finanční náklady na zajištění ochranářských opatření bude hradit Správa CHKO Blanský les. Bude možné také na uvedené záměry navíc ještě čerpat dotace z prostředků ministerstva životního prostředí,“ dodává Flašar nakonec i další možnou výhodu pro všechny

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí