zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Severočeská vodárenská společnost zahájila výstavbu ČOV Litvínov

06.03.2009
Voda
Severočeská vodárenská společnost zahájila výstavbu ČOV Litvínov

V prostoru litvínovské Scholy Humanitas se dnes uskutečnil slavnostní akt zahájení realizace rozsáhlé investiční akce SVS,  výstavby nové ČOV Litvínov. Výstavba čistírny komunálních odpadních vod v Litvínově je ve finančním objemu téměř 308 milionů korun (bez DPH). Počítá se s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba nové ČOV v Litvínově je s objemem 308 milionů korun jednou z největších staveb SVS v Ústeckém kraji v rámci realizace tzv. strategických investic. Kapacita ČOV je dostatečná i s ohledem na další rozvoj aglomerace co do počtu obyvatel nebo drobného podnikání a výroby.“

„Jsem rád, že naše sdružení firem EDS, Viamont DSP a OHL ŽS může využít zkušeností
a profesionality našich pracovníků na realizaci této významné stavby a přispět tím k rozvoji tohoto regionu,“
dodává za zhotovitele Ing. Bronislav Špičák, předseda představenstva Energetické
a dopravní stavby a.s.

Více o stavbě:

V současnosti jsou městské odpadní vody z Litvínova a okolí přiváděny na ČOV v areálu Unipetrolu Litvínov, která není v majetku SVS.  Stávající areál ČOV je tvořen čistírnou průmyslových odpadních vod závodu Unipetrol a čistírnou komunálních odpadních vod, která zajišťuje čištění odpadních vod přitékajících z oblasti měst Litvínov, Meziboří a některých průmyslových podniků v Záluží. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Bíliny. Tato ČOV byla uvedena do provozu přibližně v 70. letech minulého století a dnes nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy.

Nová čistírna komunálních odpadních vod bude sloužit pro Litvínov a okolní obce Meziboří, Hamr, Chudeřín, Janov a Záluží u Litvínova, což je zájmové území s převážně jednotnou kanalizační sítí s velkým množstvím balastních vod. Nová ČOV bude vybudována v Záluží, v areálu závodu Unipetrol RPA s. r. o. v blízkosti stávající průmyslové ČOV. Bude stát na pozemku, který SVS od Unipetrolu odkoupila. Odpadní vody budou přivedeny gravitační stokou areálem Unipetrolu do vstupní čerpací stanice umístěné uvnitř oploceného areálu nové ČOV.

Nová ČOV bude mechanicko-biologická (typ R-D-N s předřazenou usazovací nádrží) s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Jedná se o nejlepší dostupnou technologii ČOV. Komunální odpadní vody budou čištěny v souladu se směrnicí Rady EU 91/271/EHS. Kapacita nové ČOV je 36 000 EO, z toho 32 000 EO od připojených obyvatel včetně vybavenosti dílen
a průmyslu a 4 000 EO jako rezerva pro zvýšení počtu obyvatel, případně zvýšení produkce od dílen a průmyslu.  

Celkový finanční objem stavby je téměř 308 milionů korun (bez DPH). Žádost o dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR je akceptována a schválena řídícím orgánem k poskytnutí podpory. Dotace z Fondu soudržnosti může dosáhnout až výše 157 milionů korun (60% z uznatelných nákladů), dotace SFŽP může dosáhnout až 13 milionů korun.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení sdružení stavebních společností s názvem „Sdružení EDS - Viamont DSP - OHL ŽS - ČOV Litvínov“, jehož vedoucím je společnost Energetické a dopravní stavby a.s. a členy OHL ŽS, a.s. a Viamont DSP, a.s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 15. prosince 2008. Má být hotova do 24 měsíců, tj. do 31. prosince 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin
a po předání příslušných stavebních objektů bude poté postupně zahájen roční zkušební provoz nové čistírny.


Více o SVS (investor):   

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území
o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel –
z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Více o zhotoviteli:

Vedoucí sdružení - společnost Energetické a dopravní stavby a.s. - založená r. 1994 patří mezi středně velké stavební firmy v Ústeckém kraji. Rychlost provádění prací, kvalita, pružnost
a profesionalita jí zajistila stálé místo na trhu, které přesahuje hranice regionu. Transformace společnosti v roce 2006 byla základním předpokladem pro naplnění strategických plánů společnosti, zvýšení prestiže a rozšíření předmětů činnosti. Hlavní výrobní program je zaměřen na dodávky stavebních děl inženýrsko-dopravních a pozemních staveb. Společnost je schopna flexibilního přístupu k zákazníkovi ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit, především svou přímou organizační strukturou. Vysoká jakost a ochrana životního prostředí je z pohledu společnosti nedílnou součástí výrobní strategie. Kontrola jakosti a ochrany životního prostředí je řízena procesy ISO 9001 a ISO 14001.

Společnost  OHL ŽS, a.s. je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V roce 2007 vzrostly OHL ŽS tržby podle mezinárodních účetních standardů o 16,3% a dosáhly 10,2 miliardy Kč proti 8,8  miliardy Kč v roce 2006.  Zisk z podnikatelské činnosti po zdanění za rok 2007 dosáhl  256 milionů Kč.  Jednu čtvrtinu svých tržeb společnost realizovala v zahraničí. Působí například  na Slovensku, v Černé Hoře, Ázerbájdžánu, v Maďarsku, Bulharsku a Chorvatsku. V současnosti s má OHL ŽS dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství. Více viz www.ohlzs.cz .

Viamont DSP a.s. je přední stavební společností s působností na území ČR, jejíž hlavní sídlo je
v Ústí nad Labem. Obrat společnosti v roce 2007 dosáhl hodnoty 3,5 miliardy Kč. Společnost je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9002 (ISO 9001:2001), ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. Více viz www.viamontdsp.cz .

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí