zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kácení alejí – pro bezpečnost dopravy na českých a moravských silnicích existují lepší řešení

06.03.2009
Příroda
Kácení alejí – pro bezpečnost dopravy na českých a moravských silnicích existují lepší řešení

Vážený pane ministře,

také my jsme znepokojeni vysokým počtem vážných dopravních nehod na našich silnicích. Jak vyplývá ze statistiky Policie ČR, mnoho životů je zbytečně zmařeno při střetu motorového vozidla s pevnou překážkou, přičemž někdy se jedná o stromy rostoucí v alejích podél vozovky. Zásadně ovšem nesouhlasíme s představou, že bezpečnost silničního provozu lze řešit plošným odstraněním alejí. Právě to je řešení, které v poslední době bohužel prosazují krajské správy silnic, a které podporuje také Policie ČR.

Silniční stromořadí mají řadu nezastupitelných ekologických funkcí, jsou typickou součástí české krajiny, v mnoha případech fungují jako zpomalovací prvek, čímž zvyšují bezpečnost silnic, a jsou mimo jiné také kulturní památkou, která utváří charakter cest v Evropě již pět století. V zimním období navíc brání zpomalováním proudění vzduch vzniku závějí a napomáhají tak zvládnutí údržby silnic. V letních měsících zase stíní povrch silnic a zpomalují tak jeho degradaci. Jak ukazují zkušenosti např. ze sousedního Německa, lze bezpečnost silničního provozu účinně zvýšit jinými metodami, než je kácení stromů. V Německu od plošného kácení stromořadí ustoupili již před deseti lety, a vydali se zcela opačnou cestou péče o historické aleje a zakládání nových.

Vyzýváme Vás, abyste pomohl zastavit plošné kácení stromořadí a podpořil šetrnější a komplexnější řešení nehodovosti na silnicích. Jsme přesvědčeni, že kácet by se měly pouze

nemocné stromy, které již není možné ošetřit ani zachránit, nikoliv plošně celé aleje. V tomto smyslu se dnes také obracíme na všechny krajské správy silnic i Policii ČR a byli bychom rádi, kdybyste náš požadavek podpořil. Zároveň žádáme správce silnic, aby spolu s kácením nemocných jedinců zabezpečili výsadbu nových stromů v téže aleji.

Dále navrhujeme, aby se správy silnic soustředily zejména na následující metody a postupy, které prokazatelně mohou vést ke snížení počtu tragických dopravních nehod, aniž by bylo nutné kácet zdravé a krásné stromy:

1.    Nátěr kmenů 

Kmeny stromů v alejích bývaly běžně opatřeny bílým nátěrem a odrazkami. Poslední dobou se od jejich obnovování bohužel upustilo. Zejména za zhoršené viditelnosti (šero, tma, mlha, déšť, sněžení) slouží bílé nátěry a odrazky jako významný bezpečnostní prvek a vodítko pomáhající určit řidiči směr vozovky.

2.    Dopravní značení

Značka „pozor alej“ sice neexistuje, ale na obtížných silničních úsecích lemovaných alejemi by bylo vhodné umístit např. dopravní značku „pozor, jiné nebezpečí“, případně zároveň s textovou dodatkovou tabulkou. V některých místech je nepochybně vhodné určit doporučenou rychlost jízdy, na opravdu nebezpečných místech případně snížit nejvyšší povolenou rychlost jízdy, zakázat předjíždění apod.

3.    Instalace svodidel

V úsecích, kde dochází opakovaně k vážným nehodám, nebo kde lze takové nehody předpokládat, je vhodné nainstalovat svodidla. Zamezení přímého čelního nárazu při nehodě předejde tragickým následkům.

4.    Pravidelná péče o stromy

U stromů v alejích je nezbytné zajistit monitoring zdravotního stavu. Podle zjištění odborníků je pak možné naplánovat ošetřování stromů a jejich pravidelnou údržbu (odstranění suchých, nalomených a křížících se větví), kácení i dosazování nových stromů. Předejde se tak nehodám způsobeným pádem větví i celých stromů a sníží se náklady na likvidaci takových havarijních stavů.

5.    Dopravní výchova řidičů a osvěta

Vzhledem k množství vážných dopravních nehod a jejich příčin je vhodné zintenzivnit dopravní výchovu řidičů a osvětu se zvláštním zřetelem na průjezd zúžených úseků silnic a stromořadí. Zkušenosti z Německa ukazují, že to je prevence a výchova jsou nutnou součástí snižování dopravní nehodovosti v alejích.

Podporu výše uvedených opatření umožníte zachování cenných historických stromořadí pro další generace. Zároveň nepochybně brzy dojde ke snížení nehodovosti a ubude smrtelných a těžkých úrazů na našich silnicích.

Uvítáme Vaši odpověď na tento náš otevřený dopis a případnou zprávu o tom, zda můžete některé z našich návrhů pomoci prosadit do praxe krajských správ silnic namísto plošného kácení silničních stromořadí.

Předem děkujeme za pozornost, kterou budete této naší výzvě věnovat.

S pozdravem, za Arniku

Martin Skalský

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí