zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci HIPOTURISTIKA JAKO FORMA REKREACE

10.03.2009
Příroda
Les
Pozvánka na konferenci HIPOTURISTIKA JAKO FORMA REKREACE
Turistika na koni je jednou z forem rekreace, která v posledních letech nabývá na významu.

Česká lesnická společnost, o.s.,
Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně a ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně,
za finanční podpory Ministerstva zemědělství, úsek lesního hospodářství a Lesů České republiky, s.p.


Vás srdečně zvou na konferenci
HIPOTURISTIKA JAKO FORMA REKREACE, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - FAKTA A STŘETY


pořádanou u příležitosti 90. výročí založení Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně


Turistika na koni je jednou z forem rekreace, která v posledních letech nabývá na významu.
Vzrůstá počet lidí, kteří vyhledávají příležitosti ke strávení volného času v sedle koně. S rostoucí potřebou je spojen i tlak na vytváření, zlepšení a rozšiřování infrastruktury v malých obcích, městech a jejich okolí, podporovaný možností financování těchto činností z fondů Evropské unie.
Roste i tlak na přírodní prostředí a dochází k nedorozuměním a střetům mezi orgány státní správy lesů a myslivosti, ochrany přírody, vlastníky či správci dotčených pozemků a majiteli koní.
Náplní konference bude mezioborová debata zainteresovaných stran nad nejspornějšími otázkami při plánování, realizaci a především užíváním hipotras a hipostezek. Velký důraz bude kladen na využívání lesních cest všech tříd. Účastníci budou seznámeni i s možnostmi financování vznikajících hipostezek. Konference je určena všem, kteří jsou zainteresovaní v této oblasti a jsou ochotni problémy diskutovat a řešit. Součástí programu je terénní exkurze v polesí Vranov okolím
Ořešína, spojená s návštěvou dětské jezdecké školy Šemík v Řícmanicích. ČLS podala žádost o udělení akreditace pro vzdělávací program podle zákona č. 312/2002 Sb. o vzdělávání úředníků.


ISBN 978-80-02-02122-3
STŘEDA, 8. DUBNA 2009
SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM ZÁMEK KŘTINY, ŠLP ML KŘTINY MZLU V BRNĚ

 

Odborní garanti:
Jitka Fialová Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF, MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika
tel.: 545 134 096, e-mail: fialka.jitka@atlas.cz
Alice Kozumplíková Ústav tvorby a ochrany krajiny, LDF, MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika
tel.: 545 134 094, e-mail: alicekozumplikova@seznam.cz
Organizační garant:
Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz
Časový program odborné akce:
8,15 - 9,00 hod. prezence
9,00 - 11,00 hod. zahájení a přednášky
11,00 - 11,15 hod. přestávka
11,15 - 13,00 hod. pokračování přednášek a diskuse
13,00 - 13,45 hod oběd
14,00 - 16,30 hod terénní exkurze, návrat k zámku Křtiny cca 17.00hod

Odborné referáty:
Hipoturistika, včera a dnes, tady a tam – H. ŠPIČÁKOVÁ (LDF MZLU V BRNĚ)
Rekreace a turistika, přírodě blízké stezky – T. KVASNIČKA (ČeMBA)
Právní mantinely rekreačního využití lesa z hlediska zákona o lesích, zákona o myslivosti –
M. FLORA (LDF MZLU V BRNĚ)
Ochrana přírody a krajiny – pohled na hipoturistiku – P. NESVATBA, J. MOŽNÝ (KÚ JMK - OPaK)
Jízda na koni chráněným územím - O. VÍTEK, S. VALDA (AOPK ČR)
Lesnický provoz a hipoturistika – M. SVOBODA (OI LČR, BRNO)
Rekreační využití lesů ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně – P. MAUER (ŠLP ML KŘTINY)
Zemědělství - pohled na hipoturistiku – I. JISKROVÁ, V. MIKULE, (AF MZLU BRNO)
Hipostezky - proces návrhu, schvalování, realizace a financování – M. ANDRLOVÁ (KČT)
Metodika značení hipostezek – K. MARKVART (KČT)
Vranovská jezdecká stezka – M. MARIAŠOVÁ (O.S. MERLIN)
Kde je vůle, tam je i cesta… snad i pro koně – L. LIŠKOVÁ (O.S. ŠEMÍK), E. KAČÉRKOVÁ
Exkurze: Polesí Vranov, Ořešín a okolí; návštěva dětské jezdecké školy Šemík
v Řícmanicích (povede Ing. Pavel Mauer)

 

Organizační pokyny:
Odborná akce se koná ve středu dne 8. dubna 2009 v konferenčním sále zámku ve
Křtinách – ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně (při vysokém počtu účastníků změna místa
vyhrazena, včetně trasy a rozsahu exkurze).
1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich
vysílající organizace.
2. Účastnický poplatek činí 750,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka
(účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha
5, PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2240901. Upozornění: ČLS je
plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
3. Součástí účastnického poplatku je sborník referátů, občerstvení, oběd a doprava na
exkurzi.
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. března 2009
na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo
poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit
více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky
s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či
převodem uveďte prosím do Zprávy pro příjemce jméno účastníka, firmu i v.s.
5. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme vám sborník.
6. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme
o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.
7. Je možné ubytovat se den předem na zámku Křtiny. V případě zájmu kontaktujte
pana Tomáše Sedláčka (tel. 724 358 064). http://www.zamek-krtiny.cz/ubytovani/
Doprava na exkurzi se přepokládá autobusem, odjezd od zámku Křtiny po obědě, kolem
14.00 hod. Seminář bude ukončen u zámku Křtiny kolem páté hodiny odpoledne.
Z důvodu objednaného autobusu s kapacitou 45 osob Vás prosíme o potvrzení účasti na
exkurzi (viz. přihláška na poslední straně). V případě vyššího počtu účastníků budeme
dopravu na exkurzi řešit operativně omezeným počtem vlastních automobilů.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

 


Víte, kdy letos probíhá v ČR týden lesů?
Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na
www.cesles.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí