zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Statická elektřina versus éter

15.03.2009
Příroda
Energie
Statická elektřina versus éter
Byl to Aristotelés, kdo jako první obeznámil svět s novým pojmem „éter“.
Megalitické stavby, jejichž podstatou je trojrozměrný energetický rastr – éter, ale prokazují, že již minulé kultury znaly vlastnosti statické elektřiny. Albert Einstein označil éter za „mrtvý“ pravděpodobně proto, že jej ke své práci nepotřeboval. Éter není mrtvý, právě naopak, jde v podstatě o energetické složky velkého množství nábojů statické elektřiny – zón a interzón, které ve značné míře ovlivňují život na Zemi.

 Náboj statické elektřiny se skládá ze tří energetických složek – aury, zón a interzón. Éter se skládá ze dvou energetických složek - zón a interzón.

Náboj statické elektřiny = aura + zóny + interzóny

Éter = zóny + interzóny

 Pro megalitické stavby by nebylo logického zdůvodnění, kdyby jejich budovatelé neznali další vlastnost statické elektřiny, že náboje kontaktem aury splynou v jeden náboj společný a následně pozvolna dochází k vyrovnání energetické hodnoty jejich potenciálů. Rovněž budování megalitů ve značných vzdálenostech od energetických zdrojů napovídá, že jejich stavitelé znali vodivost zón, a znali způsob jak je identifikovat. Samovolný přesun energie prostřednictvím éteru z většího náboje do náboje menšího bylo podstatou pro budování megalitických staveb. 

 Uvedené znaky statické elektřiny prezentují pouze část jejích vlastností, kterou lze snadno experimenty prokázat, další atributy patrné z manipulací hornin zůstávají skryty. Mám na mysli kombinace hornin s ohledem na jejich chemické složení a vrchol záhady dávných kultur – budování viklanů. Jednoduchým experimentem lze u horniny prokázat nárůst energie i při nepatrném pohybu. To byl hlavní důvod pro budování sta tisíců viklanů po celé Zemi. Na zdůvodnění tohoto jevu budeme pravděpodobně čekat, až fyzika dosáhne úrovně našich dávných předků. Snad se vysvětlení skrývá v dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny, stejně jako kulové blesky nebo dráhy, po kterých se pohybují. Marně jsem se pokoušel několik dnů postavit asi dvaceti kilovou neopracovanou horninu do viklavého stavu. Nemohu pochopit, jak toho dosáhli lidé v pravěku s horninami o hmotnosti desítek tun. Podobných záhad je v megalitické době skryto více, myslím, že nastal čas se tím vážněji zabývat.   

 Nelze se divit tomu, že éter byl od pravěku všemi civilizacemi využíván pouze pro kultovní účely a pro jiné záměry byl opomíjen. Lze to chápat také tak, že duchovní vůdci využívaly přírodní sílu, se kterou bylo snadné s lidmi manipulovat. Není zapotřebí se o tom více rozepisovat, je všeobecně známo, že to v různých formách prochází dějinami a funguje to spolehlivě dodnes.

Menhiry nahradily obelisky a věže, místo dolmenů byly budovány kapličky, rotundy, mounds, nebo jiné menší stavby rozmístěné po celém světě. Kruhové megalitické stavby pro větší počty lidí nahradily větší sakrální stavby všeho druhu. Na webových stránkách uvádím, kde se nacházejí vhodná energetická místa pro situování uvedených staveb. Je snadné se přesvědčit, že stavitelé megalitických a sakrálních staveb tato místa respektovali. Domnívám se, že duchovním vůdcům dávné historie i středověku nelze nic vytýkat, správné vedení může být lidem jen prospěšné, ale velice snadno může být také zneužito.  

 Vše se ale změnilo v době, kdy největší přírodní sílu – statickou elektřinu negativně ovlivnil člověk budováním velkých civilizačních nábojů. Jsou to zejména elektrárny, rozvody energie, velkoměsta, přehrazení vodních toků apod. Přírodou pečlivě vyvážený éter byl člověkem chaoticky narušen. Nevyvážená statická elektřina může být příčinou přírodních anomálií, které přisuzujeme jiným vlivům. Některé experimenty empirického výzkumu naznačují negativní vlivy éteru na organismy, nelze vyloučit, že je to způsobeno navršením přírodního éteru civilizačními náboji. Znovu objevovaná statická elektřina otevírá prostor pro výzkumy v mnoha směrech.

 Nikola Tesla napsal: “Toho dne, kdy věda začne zkoumat mimofyzikální úkazy, zaznamená za jediné desetiletí větší pokroky, než za celá staletí své dosavadní existence“.

Mimofyzikálními jevy se zabývám 45 let a výrok Nikola Tesly mohu jen potvrdit, ale otevřít prostor pro další výzkum bude velice náročné. Nejprve je nutné zkonstruovat měřicí přístroj na energetické složky statické elektřiny – éter. V článku „Dowsing versus aura“ jsou uvedeny vlastnosti energetických složek, které mohou něco napovědět při volbě senzoru. Již řadu let se o to pokouším, ale dospěl jsem názoru, že mohou uspět jen specialisté ve vybavených laboratořích. Rád jim předám „štafetový kolík“.

Březen 2009-03-05

Miroslav Provod

www.miroslavprovod.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí