zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora výstavby paralelní dráhy za každou cenu

11.03.2009
Hluk
Podpora výstavby paralelní dráhy za každou cenu

1. Vyjadřujeme údiv a politování nad opakovaným zamlžováním hlavního důvodu výstavby paralelní dráhy, kterým je zvýšení kapacity a tržeb bez ohledu na obyvatele a na životní prostředí v okolí letiště. Tento hlavní důvod je obvykle zakrýván slovy o záchraně Prahy, ekologii a dehonestováním kritiků výstavby dráhy -- oč méně argumentů, o to větší urážky a propaganda.

Jaká je pravda o největší ekologické zátěži od letecké dopravy v Ruzyni?
85 % hlukové zátěže nepochybně nesou obyvatelé v okolí hlavní dráhy Suchdol -- Jeneč

Jaká je pravda o snížení hlukové zátěže nad územím Prahy (Ruzyně, Motol, ...) po stavbě dráhy?
Nad tímto územím nyní startují nebo přistávají letadla vždy když fouká vítr kolmo na hlavní dráhu (přibližně od jihu nebo od severu) rychlostí větší než 8 m/s nebo se opravuje hlavní dráha (cca 2 až 4 týdny za rok.) I když se postaví nová paralelní dráha, vítr se příliš nezmění, takže zátěž nad Ruzyní a Motolem klesne o 2 až 4 týdny za rok ! Okolí hlavní dráhy přijde i o ty dosavadní 2 -- 4 týdny klidu...

2. Doporučujeme věcnou diskusi nad ekologickou únosností území v okolí letiště v Praze-Ruzyni a odmítáme jakékoliv amatérské, krátkozraké a neetické požadavky na pouhé přesouvání hluku k sousedům doprovázené často demagogií a matením veřejnosti. Názory našich členů na různé příklady demagogie uvádíme v příl! oze.

3. Požadujeme elementární solidaritu obyvatel Prahy a Čech, kteří využívají výhod letiště Praha, s obyvateli v okolí hlavní dráhy, která je z celé ČR nejvíce zasažena hlukem z letecké dopravy. Nová paralelní dráha pro toto území znamená další zvýšení hluku v důsledku nárůstu tranzitní přepravy.

4. V rámci rozhodování o paralelní dráze vyzýváme Magistrát hlavního města Prahy i dotčené obyvatele k respektování základních požadavků na slušnost, ohleduplnost a spravedlnost při nakládání s obcemi a obyvateli v okolí letiště a nemáme žádné obavy z věcné diskuse nad problematikou výstavby paralelní dráhy.


Praha, březen 2009

O.s. Občané proti hluku a emisím ;
Ing. Václav Vik, Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.


Příloha:

Mýtus o hluku nad Prahou

Koncem ledna oznámilo občanské sdružení Ticho nad Prahou, že uspořádá petici na podporu výstavby druhé paralelní dráhy Ruzyňského letiště, kde mohou občané Prahy m.j. vyjádřit svůj "nesouhlas s počín! áním iniciativ, které se snaží výstavbu dráhy zablokovat občan! skými i soudními prostředky". Sdružení Ticho nad Prahou vyjadřuje naději že "nová paralelní dráha pražského letiště, přesměruje škodlivé akustické efekty dále od hustě obydlených částí Prahy 4, 5 a 6".

Sdružení Ticho nad Prahou vychází z předpokladu, že výstavbou druhé letové dráhy se zcela uleví od hluku z letadel obyvatelům částí Prahy 4, 5 a 6, kteří jsou zatěžování nadměrným hlukem kvůli využívání severojižní letové dráhy RWY 13/31, jejíchž osa protíná m.j. Bílou Horu, Řepy, Ruzyni. Sdružení předpokládá, že výstavbou paralelní dráhy zmizí letový provoz z této dráhy a bude soustředěn jen na dvě paralelní dráhy a bude zatěžovat tudíž jen obyvatele některých méně hustě obydlených oblastí (Suchdol, Nebušice, Hanspaulka, Baba, Bohnice...). Tento "základní mýtus" je však mylný. Po plánované privatizaci Letiště Praha bude nový vlastník usilovat o ziskovost letiště, zvyšování kapacity bude proto jeho prvořadým zájmem. V současné době ruší obyvatele Prahy 4, 5 a 6 provoz severojižní ! dráhy. Provoz na této dráze však nelze vyloučit, aniž by se vyřadilo z provozu celé letiště, neboť dle předpisů musí být za určitých povětrnostních podmínek na severojižní runway směrovány veškeré lety. Ani v dokumentaci vlivu nové paralelní dráhy na životní prostředí (EIA) připravené Letištěm Praha se s vyřazením uvedené dráhy z provozu vůbec nepočítá.

Rozšíření kapacity Letiště Praha by způsobilo další zvýšení hladiny hluku v okolí hlavní dráhy ve směru Suchdol - Jeneč, které je již nyní těžce zasaženo leteckým hlukem. Např. hluk v noci je v této oblasti 7 x větší než v oblasti vedlejší dráhy -- pokud obyvatelé Prahy nyní trpí, pak obyvatelé obcí v okolí dráhy jsou již nyní mrtví nebo minimálně hluší ...
Sdružení Ticho nad Prahou klade Pražanům (řečnickou) otázku: Jste pro řešení, které vás zbaví hluku z letadel? Jediná možná odpověď je pochopitelně "ano, jsme!". Skutečně mistrovská manipulace, mimochodem zcela v souladu s linii Letiště Praha, která záchranou oby! vatel Prahy v okolí vedlejší dráhy zdůvodňuje výstavbu dráhy a! následn ě tuto dráhu prezentuje jako ekologický projekt snižující hluk........

Ve své petici Sdružení Ticho nad Prahou napadá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým soud zrušil změnu Územního plánu Hl. m. P. Z 1000, která se týká mj. některých staveb, které jsou součástí Pražského (silničního) okruhu Ruzyně -- Březiněves a dále plánované paralelní letové dráhy. Předchozí změnu územního plánu týkající se nové paralelní dráhy NSS zrušil již v červenci 2006, tehdy vytýkané nedostatky nebyly ani v nové změně územního plánu odstraněny. Podle rozsudku NSS Magistrát pochybil tím, že nesprávně vymezil návrh změny územního plánu, takže její označení neodpovídalo jejímu skutečnému obsahu. Občané ani dotčené orgány tedy přesně nevěděli, čeho se navrhovaná změna územního plánu týká. V důsledku toho například opět nebylo v rozporu se zákonem provedeno posouzení vlivu koncepce na životní prostředí. Následkem rozhodnutí NSS nelze až do schválení nové změny územního plánu vydat úze! mní rozhodnutí o nové letové dráze. Snaha udělat ze Suchdola a občanských iniciativ na severu Prahy kverulanty, kteří brání blahu většiny je pouhá propaganda. Z rozhodnutí NSS je patrné, že viníka, je třeba hledat na Magistrátu. Za zdržení je odpovědný primátor hl. m. P. -- díky pochybením jeho úředníků soud nemohl než změnu územního plánu zrušit, neboť již podruhé ignorovali rozhodnutí soudu a nezjednali nápravu.

Na webových stránkách sdružení se demagogicky zpochybňuje rozhodnutí NSS: "svým nešťastným rozhodnutím paralyzovat logická pravidla vyspělé občanské společnosti, pokud vyhoví svým výrokem komické menšině proti zájmům poškozované masivní většiny". I pokud by se o zájem většiny jednalo (což je názor, který nezastáváme), tak snad není možné dospět k jeho realizaci nerespektováním zákonů!

Mluvčí sdružení má jasno v tom, že menšině "nejde o ochranu životního prostředí, ale především o ceny jejich nemovitostí, nezastavěných parcel a finanční kompenzace." Touto r! étorikou mluvčí sdružení představuje snahu ochránit hodnotu ma! jetku ja ko něco nelegitimního a pokouší se nám vsugerovat, že zájem na ochraně majetku a životního prostředí se navzájem vylučují. Samozřejmě, že jde i o ochranu majetku -- představte si, že máte na domě hypotéku, klesne-li cena vaší nemovitosti, banka si vyžádá další zástavu, nedáte-li záruku za úvěr, může banka žádat jeho okamžité splacení a vy budete nuceni prodat střechu nad hlavou. Nebo si představte, že vám stavební úřad zruší kolaudační rozhodnutí, neboť váš dům je nadále pro hluk překračující hygienické limity neobyvatelný. Že je to nemožné? Ale Letiště Praha, které navrhuje začlenit Suchdol, Nebušice a další obce do tzv. protihlukového ochranného pásma, kde neplatí žádné hygienické hlukové limity, vůbec nepočítá s tím, že by se mělo v rozvoji a tedy zvyšování hlučnosti jakkoliv omezovat do budoucna. Takže ano, může se stát, že se váš dům se stane neobyvatelným proto, aby soukromý vlastník Letiště Praha dosáhl zisku zvyšováním kapacity letiště.

Na webových stránkách sdr! užení Ticho nad Prahou, které jinak působí efektně díky složitým grafickým prvkům a aplikacím, se po obsahové stránce příliš nedozvíme ani o problematice hluku, ani o výstavbě druhé letištní dráhy -- můžeme si přečíst jen citovaný demagogicky laděný článek a pár krátkých tiskových zpráv.

 
Kontaktní osoba: Ing. Václav Vik, Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc.
Telefon: 739911168
E-mail: avi-vikovi@volny.cz
 
O.s. Občané proti hluku a emisím - http://www.antihluk.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí