zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko REACH Centra Slovakia k HBCD retardantu horenia pre polystyrén

11.03.2009
Chemické látky
Stanovisko REACH Centra Slovakia k HBCD retardantu horenia pre polystyrén

Informácie o negatívnych účinkoch polystyrénu sú zavádzajúce

Informácie o negatívnych účinkoch penového polystyrénu na ľudský organizmus, ktoré boli zverejnené v masmédiách, považuje REACH Centrum Slovakia za nesprávne a zavádzajúce verejnosť. Izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS), používané pri zatepľovaní budov, obsahujú aj hexabrómocyklododekán (HBCD) - látku používanú všeobecne ako retardant horenia, ktorá však nie je zakázaná. Uvádza sa v stanovisku REACH Centra Slovakia, s.r.o., dcérskej spoločnosti Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, založenej na pomoc pri implementácii európskej chemickej legislatívy REACH. Masmédiam ho poskytla RNDr. Zuzana Zajacová z REACH centra.

,,Nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady REACH č. 1907/2006 ustanovuje v Článku 55 povinnosť autorizácie niektorých chemických látok s cieľom zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby boli riziká vyplývajúce z týchto látok kontrolované. HBCD bol zahrnutý do zoznamu prioritizovaných látok na základe predpokladaných prezistentných, bioakumulatívnych alebo ekotoxických (PBT) vlastností. Podmienky pre udelenie autorizácie látok sú veľmi prísne, nejde však o zákaz používania týchto látok ale o riadenie možných rizík z ich použitia", zdôrazňuje sa v stanovisku.

Ďalej sa v ňom uvádza, že výrobcovia izolačných dosiek z (EPS) v súčasnosti plnia aktuálne informačné povinnosti ktoré ukladá nariadenie REACH a poskytujú svojim odberateľom Kartu bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje podrobné informácie a všetky relevantné údaje o prítomnosti týchto látok ako aj informácie o prípadných rizikách, ktoré umožnia bezpečné používanie výrobku.

Autorizačný proces pozostáva z 3 fáz, ktorými sú selekcia (výber látok) a ich zahrnutie do zoznamu látok, ktoré sú kandidátmi na autorizáciu, prioritizácia látok a ich zahrnutie do zoznamu prioritných látok a nakoniec samotná autorizácia látok. Autorizácia je určenie presných podmienok používania a limitovanie časového horizontu (spravidla 5 - 10 rokov) používania týchto látok a ich zaradenie do zoznamu prílohy XIV. Tento proces bol naštartovaný v októbri 2008 a bude pokračovať v súlade s postupným získavaním dostatočných údajov o dotknutých chemických látkach o zaradení niektorých chemických látok do zoznamu látok, ktoré sú kandidátmi na autorizáciu. Zoznam v tomto období obsahuje 14 látok. Autorizačný proces kontinuálne postupuje do druhej fázy a prvých 7 látok postúpilo do zoznamu prioritizovaných látok , ktorý je teraz v štádiu verejného pripomienkovania. Do spomenutého zoznamu dostal aj HBCD . Európski výrobcovia HBCD úzko spolupracujú si relevantnými európskymi inštitúciami na určení limitov, ktoré môžu indikovať riziká, ktoré predstavuje ich výrobok pre životné prostredie. V tejto súvislosti priemysel inicioval už v roku 2006 dobrovoľné manažérske programy pre emisie.

V závere stanoviska REACH Centra Slovakia sa konštatuje, že:

. izolačné dosky z penového polystyrénu (EPS) obsahujú látku HBCD, pre ktorú bude pravdepodobne platiť povinnosť autorizácie

. autorizácia neznamená zákaz, ale presne určené podmienky použitia za súčasného dodržania predpísaných povinností

. výroba a používanie autorizovaných látok je časovo obmedzené a podmienené opatreniami na minimalizovanie rizika

. HBCD je zaradený do zoznamu látok na autorizáciu na základe predpokladaných ekotoxikologických nebezpečenstiev

. obsah HBCD v doskách z EPS je v množstvách, ktoré nedosahujú limit pre predpísané povinnosti

výrobcovia výrobkov z EPS obsahom HBCD napriek tomu už dnes spĺňajú informačnú povinnosť v rámci dodávateľského reťazca s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí