zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

16.03.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 16. března 2009 v 9:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

12.  
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/19 – „Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů“  
č.j. 245/09  
Předkládá: ministr dopravy 

K projednání bez rozpravy:

24.  
Žádost SKI ALP CLUBU SLOVAN Špindlerův Mlýn o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání XVIII. ročníku mezinárodního skialpinistického závodu „Krkonoše 2009“ dne 21. 3. 2009 na území KRNAP  
č.j. 294/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem realizace stavební akce "Úprava tukové kanalizace a lapače tuků VZ Ovčárna pod Pradědem" na pozemku p. č. 1364/23 v k. ú. Malá Morávka  
č.j. 295/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem vymezení a užívání přejezdů mezi sjezdovkami, včetně možnosti jejich úpravy sněžnými mechanismy  
č.j. 296/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Velká Pleš, Národní přírodní rezervace Týřov a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, za účelem těžby kalamitního dříví a provádění opatření proti kůrovcům ve vybraných lesních porostech  
č.j. 297/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost pana P. Ing. Mgr. Vítězslava Holého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem převozu osob, nářadí a stavebního materiálu potřebného pro dokončení úpravy okolí kaple Povýšení sv. Kříže  
č.j. 298/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 29.  
Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně ve dnech od 15. 5. do 17. 5. 2009  
č.j. 311/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 30.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování ryb na Břehyňském rybníku  
č.j. 312/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, a to pro stavbu lesní cesty Kultury v k.ú. Štítná nad Vláří, v I. zóně CHKO  
č.j. 313/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 32.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění rodinného domu, firemní kanceláře a hospodářského objektu v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO  
č.j. 314/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 33.  
Žádost společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a v § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění provozu a údržby staveb a zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro likvidaci odpadních vod  
č.j. 315/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí