zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mapy České geologické služby

18.03.2009
Příroda
Voda
EIA
Geologie
GIS - mapy
Mapy České geologické služby

Česká geologická služba jako výkonný orgán státní geologické služby provádí regionální geologický výzkum spojený s mapováním, na jehož základě sestavuje a vydává široké spektrum geologických a účelových geovědních map. Geologické mapy a mapy z nich odvozené jsou základem, na kterém se hromadí poznatky o geologii státního území a jeho aplikace.

Geologická mapa 1 : 500 000

Přehledné geologické mapy

České geologické služba již od svého založení v roce 1919 započala s geologickým mapováním na území bývalého Československa. To se stalo v poválečných letech prvním státem na světě, který pokryl souvisle své území jednotnými geologickými mapami v měřítku 1 : 200 000 (Svoboda a kol.). K těmto mapám byly vydány i rozsáhlé vysvětlivky, ve kterých je možno nalézt základní poznatky o regionální geologii státního území. Dále byl vydán atlas přehledných map v měřítku 1 : 000 000 a mapy v měřítku 1 : 500 000.

Geologické a účelové mapy 1 : 50 000

Primát patří České republice i v podrobnějších geologických mapách. ČGS dokončila jako první geologická služba světa edici geologických a tematických map v měřítku 1 : 50 000 na území celé ČR (Cicha a kol.). Kolekce zahrnující 1651 map, jejíž publikace byla dokončena koncem devadesátých let, zahrnuje mapy:

  • geologické
  • hydrogeologické
  • geofyzikálních indikací a jejich interpretací
  • ložisek nerostných surovin
  • inženýrskogeologického rajónování
  • geochemické reaktivity hornin
  • půdní a půdně interpretační
  • geochemie povrchových vod
  • geofaktorů životního prostředí

U část mapových listů byly vydány textové vysvětlivky. Geologické mapy 1 : 50 000 byly vektorizovány a sešity a společně se sjednocenou legendou tvoří GIS informační vrstvu GeoČR 50.

Základní geologické mapy 1 : 25 000

Detailní geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 bylo obnoveno po dokončení edice map 1 : 50 000. Na základě požadavků státních a samosprávných orgánů byly pro mapování přednostně vybrány území vyžadující zvýšenou ochranu životního prostředí nebo území řešící své rozvojové plány. Celkem bylo od roku 1997 dokončeno již více než 80 map v oblasti NP Šumava, NP Krkonoše, CHKO Žďárské vrchy, CHKO Jeseníky, Křivoklátsko, Plzeňsko, Polabí, Doupovské hory, Maleník-Poodří a Vsetínsko. Část z těchto map již byla vydána tiskem společně s textovými vysvětlivkami. Digitalizované základní geologické mapy 1 : 25 00, tvořící geovědní vrstvu GeoČR 25, jsou základem budované Národní geologické mapové databáze ČR.

Geologické mapy na webu

Vedle svých studoven archivu, ČGS vydané i rukopisné mapy postupně zpřístupňuje on-line na svém Mapovém serveru. a nabízí též ve svém on-line mapovém obchodě.

ZDROJ: Česká geologická služba

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí