zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Policie: plošné kácení kvůli bezpečnosti nepožadujeme

16.03.2009
Příroda
Policie: plošné kácení kvůli bezpečnosti nepožadujeme

PRAHA - Po ministrech životního prostředí Martinu Bursíkovi a dopravy Petru Bendlovi, kteří se dohodli na pozastavení plošného kácení alejí podél státních silnic, získaly aleje dalšího spojence. Proti porážení zdravých stromořadí se vyjádřila dopravní policie. „Ke krajnímu řešení, kterým je například úplné odstranění stromu, by mělo předcházet vyčerpání veškerých reálně proveditelných dopravně inženýrských opatření,“ napsal ve svém dopise sdružení Arnika ředitel služby dopravní policie Policejního ředitelství Leoš Tržil.

„Dopravní policie dává krajským správám silnic a Ředitelství silnic a dálnic podněty ke kácení stromů. Jsme rádi, že vedení dopravní policie uvedlo věc na pravou míru a bude požadovat kácení jen tam, kde není jiné východisko. Vyzvali jsme policejní ředitelství, aby tento postup nařídilo i všem svým krajským správám. Některé z nich totiž v uplynulých dnech skutečně požadovaly plošné kácení historických a velmi cenných alejí s tím, že stromy patří do lesa a ne k silnici,“ dodal Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Díky chybné mediální prezentaci dochází často ke zkreslování záměru Policie ČR a zaměňování kompetencí různých subjektů. Z pohledu činnosti dopravní policie jsou připravovány návrhy dopravně inženýrských opatření, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti problematických míst. Návrhy se budou zabývat například úpravami rychlostního limitu v konkrétních úsecích, umísťování výstražných tabulí a svodidel, zvýrazňováním překážek apod.,“ uvádí se ve vyjádření ředitele služby dopravní policie.

„Věřte, že není zájmem dopravní policie ničit životní prostředí. Naopak, jsem přesvědčen, že zeleň u silnic má své opodstatnění, a to jak z pohledu tvorby krajiny a estetiky, tak i z pohledu dopravně-bezpečnostního,“ napsal Arnice plukovník Tržil.

Arnika takový přístup vítá. „Obrátili jsme se na krajské správy údržby silnic, policii i hejtmany a požádali je, aby před kácením stromů upřednostňovali jiná řešení bezpečnosti provozu na silnicích,“ říká mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Pro obyvatele České republiky je dobrou zprávou, že na řadě kompetentních míst sedí lidé, kteří vnímají nenahraditelnou hodnotu alejí v naší krajině,“ dodala mluvčí.

Příloha:

Celý text dopisu ředitelství dopravní police Arnice

V Praze 4. března 2009
PPR-5220-2/ČJ-2009-99UD

Vážený pane Skalský,

rád bych reagoval na Váš e-mail a osvětlil Vám všechny souvislosti problematiky kácení stromů u silničních tahů v rámci České republiky. Předem musím konstatovat, že díky chybné mediální prezentaci dochází často ke zkreslování záměru Policie ČR a zaměňování kompetencí různých subjektů. Skutečnost je ale jiná.

V souvislosti s vyhodnocením dopravní nehodovosti a příčin následků dopravních nehod byla v únoru tohoto roku prezentována strategie dopravní policie. V rámci této strategie byl představen způsob, jakým se chce dopravní policie podílet na řešení problémů s nebezpečnými překážkami v silničním provozu, které významně ovlivňují bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Z pohledu činnosti dopravní policie jsou připravovány návrhy dopravně inženýrských opatření, které by přispěly ke zvýšení bezpečnosti problematických míst. Návrhy se budou zabývat například úpravami rychlostního limitu v konkrétních úsecích, umísťování výstražných tabulí a svodidel, zvýrazňováním překážek apod. V odůvodněných případech může dojít také k návrhu na pokácení stromů, které bezprostředně ohrožují provoz na komunikaci. Jednalo by se například o místa, kde stromy významně zasahují do průjezdného profilu komunikace, jejich špatný stav ohrožuje provoz, jejich kořenový systém narušuje komunikaci apod. Ve všech těchto případech je Policie ČR subjektem, který podává podněty a doporučení. Projednání takového návrhu a také konečné rozhodnutí přitom náleží pouze správci konkrétní komunikace. Zastávám názor, že by ke krajnímu řešení, kterým je například úplné odstranění stromu, mělo předcházet vyčerpání veškerých reálně proveditelných dopravně- inženýrských opatření.

V současně době se v médiích objevila informace o odstranění 9000 stromů kolem českých silnic, která rozpoutala bouřlivou diskusi. Tato informace vychází z průzkumu, který nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic ČR. Průzkum ale nijak nesouvisí s výše uváděnými aktivitami policie směřujících ke zmapování a optimalizaci nebezpečných úseků a míst na pozemních komunikacích. Dle informací, které mám k dispozici, jde o stromy ve špatném stavu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na komunikacích (silnice, chodníky, stezky pro cyklisty apod.).

Věřte, že není zájmem dopravní policie ničit životní prostředí. Naopak, jsem přesvědčen, že zeleň u silnic má své opodstatnění, a to jak z pohledu tvorby krajiny a estetiky, tak i z pohledu dopravně-bezpečnostního. Naším cílem je maximální bezpečnost silničního provozu. Přesto souhlasím s tím, že by mělo být úplné odstranění stromu v odůvodněných případech až poslední možnou variantou. Doufám , že jsem Vám situaci dostatečně osvětlil a přiblížil Vám tak zároveň podstatu záměru činnosti dopravní policie. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za Váš dopis a zájem o dění na pozemních komunikacích.

S úctou, plk. Ing. Leoš Tržil v.r.

Zdroj: http://arnika.org

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí