zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP v kauze UT 2002 nic nezanedbalo

18.03.2009
Obecné
MŽP v kauze UT 2002 nic nezanedbalo

V souvislosti s reportáží včerejšího vydání pořadu Reportéři ČT považuje Ministerstvo životního prostředí za nutné znovu zopakovat informace o svém postupu v této kauze, které zveřejnilo již na konci června loňského roku. „Ministerstvo reagovalo zcela standardně a profesionálně na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Provedli jsme vlastní hloubkovou kontrolu, její výsledky předali příslušnému finančnímu úřadu a zásadně jsme změnili systém kontroly projektů výzkumu a vývoje i rozhodování o jejich podpoře,“ říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Ministerstvo životního prostředí standardně vypisuje výzvu pro projekty v programu Výzkumu a vývoje (VaV). V roce 2005 odborná komise doporučila podpořit mezi jinými také dva projekty společnosti UT 2002. U projektu, zaměřeného na ekonomické souvislosti politiky ochrany životního prostředí [1] kontrola NKÚ ukázala podezření na nejasnosti ve využití přidělené dotace a ministerstvo tedy přikročilo k hloubkové kontrole (obdobně jako u pěti dalších projektů jiných řešitelů). U druhého, zaměřeného na využívání recyklátu z pneumatik pro povrchy vozovek, prvotní kontrola takové podezření neukázala, tudíž ministerstvo nemělo důvod pokračovat v šetření.

Smlouva mezi MŽP a UT 2002 na financování prvního zmíněného projektu byla podepsána 19. 4. 2005. Projekt byl navržen jako tříletý. Celkové náklady na něj činily 6 989 000 Kč, z čehož grant MŽP měl činit 6 496 000 Kč a vlastní příspěvek řešitele 493 000 Kč. Dotace na rok 2005 (2 420 000 Kč) a 2006 (2 155 000 Kč) byly příjemci v plné výši poskytnuty.

V roce 2006 upozornil ve svých závěrech MŽP Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na některé problémy, související s procesem výběru a kontroly projektů v rámci programu VaV a zároveň na některé konkrétní potenciálně problematické projekty. MŽP informovalo tehdy vládu a následně i kontrolní výbor Poslanecké sněmovny PČR [2] o krocích, které učiní ke zvýšení transparentnosti i efektivity výběru projektů VaV určených k podpoře, i o tom, že provede kontroly potenciálně problematických projektů, které okamžitě zahájilo. Ministerstvo také výrazně zvýšilo počty namátkových kontrol projektů VaV. V roce 2008 tak prošlo kontrolou  17 projektů z celkového počtu 125 probíhajících projektů, což je 13 %, tedy 2,7krát více, než stanovuje zákon o kontrole. Výsledky rozhodnutí odborné poradní komise začaly být také nově projednávány v Poradě vedení MŽP na rozdíl od minulosti, kdy bylo rozhodnutí pouze v kompetenci příslušného náměstka.

Výsledkem kontroly zmiňovaného projektu společnosti UT 2002 bylo konstatování, že s vysokou pravděpodobností při realizaci projektu došlo k porušení rozpočtové kázně tím, že část přidělených prostředků byla použita na krytí neuznatelných nákladů – tedy že u části prostředků nedokázal příjemce dotace prokázat, že byly využity v souvislosti s řešeným projektem [3]. Dalším zjištěným problémem bylo i důvodné podezření, že část díla, vykazovaného jako autorský výtvor příjemce dotace, byla s největší pravděpodobností převzata z dostupných zdrojů bez jejich uvedení [4]. Po konzultaci s právníky dospělo ministerstvo k závěru, že se jedná o porušení finančních předpisů a neshledalo skutečnosti svědčící o spáchání trestného činu. Proto nemělo důvod k předání podnětu státnímu zástupci nebo orgánům činným v trestním řízení. Ostatně ani NKÚ po své předchozí kontrole orgány činné v trestním řízení s trestním oznámením nekontaktoval, přestože mu tuto povinnost příslušné právní normy ukládají.

Na základě závěrů své kontroly MŽP bezodkladně ukončilo smluvní vztah se společností UT 2002, nevyplatilo žádnou část zbývající podpory, plánované pro rok 2007 (1 921 000 Kč) a závěry svého šetření, včetně kompletního protokolu z provedené kontroly předalo příslušnému finančnímu úřadu v Ostravě, v jehož kompetenci je jak provedení případných následných šetření, tak i rozhodnutí o výši prostředků, které by měly být vráceny do státního rozpočtu. MŽP tak jednalo přesně podle příslušných zákonných norem.

Poznámky:
[1] Jde o projekt číslo SM/4/51/05 pod názvem „Relace mezi životním prostředím a ekonomickým rozvojem“. Společnost UT 2002 řešila celkem dva projekty. V druhém z nich (číslo SL/7/50/05), který byl zaměřen na využití recyklátu z ojetých pneumatik při stavbě silnic, problémy vedoucí k hloubkové kontrole zjištěny nebyly. Projekt v celkové hodnotě bezmála 7 milionů korun (se státní dotací cca 6,5 milionu korun), vyústil dokonce v přihlášce nového průmyslového vzoru.

[2] Materiál pro vládu i kontrolní výbor PSP ČR jsou k dispozici ke stažení na adrese www.mzp.cz
[3] Kontrola konstatovala podezření na porušení § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

[4] Společnost UT 2002 uplatnila proti výsledkům kontroly MŽP námitky. Ty byly podrobeny opětovnému šetření MŽP, jehož výsledkem bylo neuznání těchto námitek. Společnost UT 2002 své námitky poté předala přímo ministru životního prostředí, který věc předal speciálně zřízené komisi. Ta následně neuznání námitek potvrdila.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí