zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akciová společnost COLAS CZ poškodila stromy, dostala od ČIŽP 150 000 Kč pokutu

20.03.2009
Příroda
Akciová společnost COLAS CZ poškodila stromy, dostala od ČIŽP 150 000 Kč pokutu

Havlíčkobrodská pobočka České inspekce životního prostředí udělila akciové společnosti COLAS CZ pokutu ve výši 150 000 Kč za poškození  5 kusů lip v ulici Višňová v Bystřici nad Perštejnem.

Inspekce při šetření v květnu minulého roku zjistila, že v ulici Višňová byl poškozen kořenový systém 5 ks lip. Dále zjistila, že společnost COLAS CZ a.s., která prováděla stavební práce na opravě místní komunikace a chodníků, odstranila a poškodila kořeny lip rostoucích podél silnice. Z jedné strany stromů byly zpřetrhány a poškozeny kořeny až  o průměru 10 - 15 cm . 

ČIŽP se ve svém rozhodnutí také opírala o odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny, který uvádí, že  při provádění stavebních prací došlo k obnažení a  poškození cca 40%  kořenového systému. Byly zpřetrhány hlavní kotvící kořeny, včetně hlouběji vedených postranních kořenů. Průměry některých zpřetrhaných kořenů dosahovaly velikosti až 15 cm. Výkop byl dle AOPK ČR hlouben za pomocí mechanizace velmi nešetrným způsobem. Přerušení kořenů má vliv na zásobování stromu vodou a živinami a hrozí nebezpečí porušení statiky a infikování stromu dřevokaznými houbami.  V závěru posudku AOPK ČR uvádí, že s ohledem na možné dopady výše popsaného zásahu, došlo k poškození dřevin s trvalými následky. 

Při určování výše pokuty vzala inspekce v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti a zdůrazňuje, že se jednalo o závažné poškození, které podstatně a trvale snížilo ekologické funkce dotčených dřevin. Jednalo se o stromy, které v dané lokalitě tvořily významnou dominantu“, dodává ředitelka ČIŽP Ing. Eva Tylová.

Výše popsaným jednáním společnosti COLAS CZ a.s. došlo k poškození dřevin s trvalými následky, které vedly k pokácení dřevin. ČIŽP přihlédla rovněž k tomu, že ze strany výše jmenované společnosti se jedná o opakované porušení zákona na úseku ochrany přírody. Přesto, že byly dřeviny pravděpodobně poškozeny již v předchozím období, teprve tento zásah byl tak razantní, že si vynutil okamžité pokácení předmětných dřevin. Na druhou stranu inspekce přihlédla ke skutečnosti, že společnost COLAS CZ a.s. provede ve Višňové ulici náhradní výsadbu dřevin, byť tato výsadba nenahradí funkce pokácených dřevin v plném rozsahu.   

S přihlédnutím k těmto skutečnostem se inspekce domnívá, že uložená pokuta v  dolním rozpětí sazby je dostatečným prostředkem donucujícím COLAS CZ a.s.  k příštímu respektování zákona.

COLAS CZ a.s. podala odvolání k MŽP, to však koncem února 2009 potvrdilo správnost rozhodnutí ČIŽP.

V Praze dne 11.3.2009

Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIZP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí