zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z Brna do Vídně po Jantarové stezce na bicyklu

21.03.2009
Obecné
Příroda
Geologie
Z Brna do Vídně po Jantarové stezce na bicyklu

Vypuklo jaro a tak neváhejte, oprašte bicykl, namažte bowdeny a vyrazte na cyklovýlet do rakouské metropole.

Cyklistická stezka Brno-Vídeň (Jantarová stezka)

Celková délka trasy: cca 130 km (polovina na území ČR - Jižní Morava a polovina na území Rakouska - oblast Weinviertel).


Výchozí místo: Obě metropole jsou výchozími body této dálkové cyklistické trasy. V Brně trasa prochází městem prakticky od přehrady, u haly Rondo pak vede po samostatné stezce vedené po břehu řeky Svratky. Ve Vídni je nejlepší napojení na trasu z Dunajské stezky s napojením na Eurovelo č.9 u Stammersdorfu.

Náročnost trasy: Trasa je vhodná pro všechny druhy jízdních kol včetně závodních.

Charakteristika trasy: Trasa je vedena po stezce určené výhradně pro cyklisty či po méně frekventovaných obslužných komunikacích či silnicích nižší třídy. V ČR vede trasa převážně po dálkové cyklistické trase č.4 (od soutoku řek Svratky a Svitavy v Brně až do Hevlína po Jantarové stezce). V Rakousku vede nejdříve po mezinárodní dálkové trase Eurovelo č.5 z Laa an der Thaya až k Mistelbachu, kde se napojuje na Eurovelo č.9. Před Vídní se Eurovelo č.9 napojuje na Dunajskou stezku a využívá místní sítě vídeňských cyklostezek.

Cyklistická stezka Brno-Vídeň

Celková délka trasy: cca 130 km (polovina na území ČR - Jižní Morava a polovina na území Rakouska - oblast Weinviertel).
Výchozí místo: Obě metropole jsou výchozími body této dálkové cyklistické trasy. V Brně trasa prochází městem prakticky od přehrady, u haly Rondo pak vede po samostatné stezce vedené po břehu řeky Svratky. Ve Vídni je nejlepší napojení na trasu z Dunajské stezky s napojením na Eurovelo č.9 u Stammersdorfu.
Trasa je vhodná pro všechny druhy jízdních kol včetně závodních.

Trasa je vedena po stezce určené výhradně pro cyklisty či po méně frekventovaných obslužných komunikacích či silnicích nižší třídy. V ČR vede trasa převážně po dálkové cyklistické trase č.4 (od soutoku řek Svratky a Svitavy v Brně až do Hevlína po Jantarové stezce). V Rakousku vede nejdříve po mezinárodní dálkové trase Eurovelo č.5 z Laa an der Thaya až k Mistelbachu, kde se napojuje na Eurovelo č.9. Před Vídní se Eurovelo č.9 napojuje na Dunajskou stezku a využívá místní sítě vídeňských cyklostezek.

Historicky patří tato stezka k jedné z nejstarších a nejlépe vybudovaných stezek v ČR. O rozvoj, propagaci a oživení této stezky se stará Sdružení 'Cyklistická stezka Brno-Vídeň' se sídlem v Židlochovicích. Budování stezky bylo spolufinancováno z prostředků PHARE.

Pro přístup na cyklostezku Brno - Vídeň je v Brně vhodné využít cyklistickou stezku procházející podél řeky Svratky od Brněnské přehrady až na jižní okraj města. Nejbližším místem, kde se na ni lze napojit z centra města či od hlavního nádraží, je u haly Rondo na Nových sadech. Zde se vydáme po cyklostezce ve směru toku řeky. Stezka brzy opustí rušný dopravní koridor a pod několika železničními viadukty (pozor na snížený podhled) vede stále po břehu řeky do městské části Komárov a dále na okraj velkého obchodního komplexu .Zde u mostu přes řeku Svratku je symbolický začátek cyklostezky Brno - Vídeň, označený nultým kilometrem a stylovou odpočívkou.. Přejedeme Svratku a projedeme místními částmi Brno-Dolní Heršpice a Přízřenice, kde odbočíme vlevo a bezpečným úsekem pokračujeme k odpočívce u Modřic.. Nejstarší zmínky o městě pocházejí z roku 1141. Stával zde hrad, později biskupský dvorec, v němž často přebývali olomoučtí biskupové. Původně románský kostel sv. Gottharda byl barokně přestavěn v letech 1723 - 1726. V jeho interiéru se nachází jednak unikátní sochařská kompozice Olivetské hory z doby kolem roku 1480, jednak soška Panny Marie, k níž pravidelně na sv. Bartoloměje chodívala procesí brněnských zahradníků. Modřice nabízí dostatek kvalitních ubytovacích a stravovacích služeb včetně opravny kol. Cyklostezka č. 4 však neprochází vlastním městem - u odpočívky odbočíme vlevo a přes řeku přijedeme k dalšímu velkému nákupnímu a zábavnímu centru Olympia. Zde překřížíme hlavní silnici (použijeme semaforu pro chodce) a kolem čistírny odpadních vod pokračujeme nově vybudovaným úsekem stezky přes pole a podél lesíka směrem do Rebešovic, kde před obcí najedeme na silnici III. třídy. Vzhledem k vhodným přírodním a klimatickým podmínkám bylo území Rebešovic osídleno již v prehistorických dobách. Rebešovická zvonice pochází z roku 1830, barokní pamětní kříž z roku 1778Z Rebešovic silnice klesá do Rajhradic. Historický vývoj obce je těsně spojen s osudy Benediktýnského kláštera v Rajhradě, ke kterému se můžeme vydat na odbočce po silnici směr Rajhrad.

Z Rajhradic pokračujeme podle značení na stezce do Opatovic u Rajhradu. První zmínka o obci je již z roku 1048.. Osada opatoviců (lidí opatových) patřila pod duchovní správu a teprve roku 1848 přešla pod správu světskou Na západní straně ohraničuje Opatovice potok Dunávka, který zásobuje vodou propojené rybníky, ve kterých se ještě dnes vyskytují škeble a mnoho druhů ryb. V obci je opravna kol pana Grušky. Po málo frekventované silnici pokračujeme směr do další obce, Blučiny. Obec se rozkládá pod severními svahy kopce Výhonu a patří mezi nejstarší osídlená místa v kraji. Dominantou Blučiny je mohutný kostel Nanebevzetí Panny Marie s pozdně románským jádrem z konce 13. století.Kolem roku 1720 byl na náměstí postaven mariánský barokní sloup, zdobený sochami svaté Barbory, svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. Blízká renesanční patrová radnice byla založena již v roce 1602. V okolí vesnice leží významné archeologické naleziště Cézavy. Pěkný je i výlet okolo Výhonu po cyklistické stezce č.5149 směrem na Moutnice přes Nosislav do Židlochovic. V Blučině je odpočívka na trase u krytého plaveckého bazénu. Stezka Brno-Vídeň odbočuje před Blučinou doprava a vede po samostatném tělese podél říčky Litavy (Cezavy) do Židlochovic. Pozor při vjezdu na hlavní silnici před Židlochovicemi, kde se vydáme krátce vlevo a do centra dojedeme po místní komunikaci okolo pensionu Pavír a místní radnice. Toto malebné městečko leží na úpatí kopce Výhon v oblasti, kde se rodí vyhlášené moravské víno a pěstují se meruňky. Někdejší obchodní středisko na jantarové stezce připomínají soudobé písemnosti v roce 1349. Do dějin města se výrazně zapsali zejména Sinzendorfové, kteří dle projektů francouzského architekta Roberta de Cosse přestavěli v letech 1720 - 1729 zámecký areál podle vzoru francouzského zámku ve Versailles do dnešní podoby. V roce 1918 převzal Židlochovice český stát a zámek se poté stal oblíbeným letním sídlem prezidenta T.G.Masaryka. Rozlehlý, volně přístupný park (avšak pozor - zákaz jízdy na kole) volně přechází v oboru, kde jsou chována stáda muflonů a jelenů sika Dybowského. Po průjezdu náměstím před mostem přes řeku Svratku odbočíme vlevo na úsek cyklostezky vyhrazený cyklistům a jedeme směrem k další odpočívce s mapou. Cyklistická stezka přechází řeku po lávce pro pěší a cyklisty a pokračuje bezpečným úsekem do Žabčic. Okolí Žabčic bylo osídleno již od pravěku. Na místě staré dřevěné zvonice z roku 1721 byla v Žabčicích roku 1883 vystavěna kaplička. Před obcí je umístěna hezká odpočívka s možností protažení těla. Projedeme obcí (možnost občerstvení) a pokračujeme do Přísnotic. Asi po 4 km přijedeme Vranovic, které jsou vhodným výchozím místem pro cyklistické výlety jižní Moravou. Nejvýznamnější historickou památkou obce je kostnice ze 17. století,. Na konci obce podjedeme železniční trať a po silnici pokračujeme do Ivaně. Po levé straně míjíme zajímavou přírodní lokalitu Plačkův les a říčku Šatavu, chránící zbytky lužního lesa. V Ivani jsou dvě dobré restaurace a možnost ubytování. Při cestě z Ivaně do Pasohlávek věnujte zvýšenou pozornost při přejezdu hlavní silnice E461 Brno-Mikulov. Pokračujeme do Pasohlávek, rekreačního centra této oblasti a místa s největším počtem ubytovacích možností v různých cenových kategoriích. Obec se nachází na severním břehu Horní (Mušovské) nádrže novomlýnské přehradní soustavy. Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811.. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století. Většina ubytovacích kapacit je situovaná v centru obce či v areálu kempu ATC Merkur, vzdáleném cca 1,5km od obce na břehu Horní (Mušovské) nádrže. Kolem informačního centra projedeme obcí až k boční hrázi přehradního jezera, kde stezka vede po samostatném tělese podél nádrže, po asi 1 km se opět napojíme na silnici a přes Dyji přejedeme do Brodu nad Dyjí, který je oblíbeným místem rybářů. Ubytovací kapacita je přizpůsobena potřebám spíše méně náročné klientely. Za obcí směrem na Novosedly je ulička s několika zachovalými sklepy a možností ochutnávky vína. Asi 3 km za Brodem přijedeme na silnici II/414 Drnholec-Mikulov. Pozor při jejím přejezdu směrem do Novosedel. Tato obec je s téměř 400 ha vinic jednou z největších vinařských obcí na Moravě. Obec vznikla ve 12.-13. stol., již v roce 1552 získala právo vinného šenku. Projedeme obcí kolem nádraží a po 2,5km dojedeme klidnou silnicí do malebné příhraniční obce Nový Přerov. Nejstarší kulturní památkou obce je kostel sv. Michala, který vznikl v r. 1600 jako kaple k poctě Michala archanděla. Vinná réva se pěstuje na Přerovském vrchu východně nad obcí.. Za obcí se nachází pěkná odpočívka, která láká k příjemnému posezení. Za ní jedeme opět po samostatném chodníku, bývalé pohraniční 'signálce', která je dnes využívaná především cyklisty. Cesta vede poli s četným výskytem ptáků (volavky, čápi či dravci). Pozor při přejezdu Dyje na dřevěném mostu. Za řekou je možno odbočit vpravo směrem do obce Jevišovka (přes železniční trať). obývanou do roku 1945 Charváty. Architektonicky zajímavou památkou je kostel sv. Kunhuty s gotickými základy.V obci je možnost vyzkoušet si lukostřelbu Po návratu na páteřní trasu pokračujeme směrem na Hevlín. Mineme přírodní lokalitu Travní dvůr a cca po 10 km dojedeme po značené trase k Hevlínu, kde na křižovatce před obcí se vydáme doprava k železničnímu přejezdu v Hevlíně. Zde lze odbočit doprava k místnímu nádraží. Kdo by zde chtěl svoje putování ukončit, může využít železničního spojení Hevlína s Hrušovany nad Jevišovkou (zjednodušená přeprava kol) a odsud pokračovat do Brna, Znojma nebo Břeclavi. Pokračujeme dále až do centra této příhraniční obce. Dominantou obce je pozdně barokní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z doby kolem roku 1742 s bohatě zdobeným interiérem. V obci je možné ubytování v hotelu Zetocha. Po silnici projedeme kolem hotelu Zetocha a dále k samotné hranici. Po komunikaci vybudované pro cyklisty vedle frekventované silnice dojedeme k hraničnímu přechodu. Bezprostředně za ním začíná město Laa an der Thaya (česky Láva).

V Lávě jako ve většině rakouských menších měst jsou cyklostezky vedené po méně frekventovaných silnicích mimo hlavní průtahy centrem. Cyklistická trasa Brno - Vídeň, označovaná na našem území č. 4, nese na rakouské straně označení Eurovelo č. 5 a je vedena po obslužných komunikacích většinou mimo silnice. Vznik města Láva se datuje do 12.století, na přelomu 12. a 13.století již měla osada charakter města, které leželo na obchodní cestě s obilím z Korneuburgu na Moravu. Dominantu města tvoří kostel a hrad s pozůstatky opevnění. Později byl hrad přestavěn na zámek, který je dnes sídlem muzea piva (Biermuseum). Láva je rovněž pro svou strategickou polohu nazývána branou Moravy. Je skutečným centrem služeb oblasti, v roce 2002 zde byly otevřeny termální lázně s několika vnitřními i vnějšími bazény). Po odpočinku v Lávě vyrazíme směr Vídeň po značené cyklistické stezce č. 5. Cesta vede většinou rovinatým terénem, po cca 8 km dojedeme do Hagendorfu, odkud je pěkný výhled na dominantu okolí, hrad Staatz. Staatzská skála (Stožec) se vypíná do výše 100m nad okolní pahorkatinou. V okolí hradu se rozkládá stejnojmenný městys s dostatečnou nabídkou turistických služeb. Po návštěvě hradu se vrátíme zpět na trasu Eurovelo 5 a pokračujeme již více zvlněným terénem do Asparn an der Zaya, ležícím v nadmořské výšce 275 m.n.m. V roce 1965 zde zřídila dolnorakouská vláda prehistorické muzeum, kde jsou vystaveny četné exponáty od doby kamenné až po současnost. Dalším zajímavým místem je bývalý hrad pánů z Asparnu (z roku 1108), přebudovaný později na zámek. K zámku přiléhá i zajímavý farní kostel sv. Pankráce a minoritský klášter vybudovaný v roce 1624. Dnes je v klášteře umístěno muzeum místní vinařské oblasti Weinviertel. Z Asparnu pokračujeme dalších 7 kilometrů až k rozcestí cyklotras Eurovelo č. 5 a 9 před Mistelbachem, správním centrem oblasti Weinviertel. Zde se stezka obrací směrem na západ a pokračuje přes Ladendorf do Eggersdorfu. Za ním se stezka stáčí opět k jihu. V této partii je dobrý výhled na přírodní park Leiser Berge s možností výstupu na nejvyšší vrchol Weinviertelu - Buschberg (491 m n. m.), který je možné navštívit po samostatném okruhu. Po dalších cca 25 km přijedeme do Wolkersdorfu, odkud je již prakticky na dohled vídeňská aglomerace i Klosterneuburg. Do Vídně můžeme odtud dojet po Dunajské stezce (Donauradweg) spojující Pasov a Vídeň nebo ze Stammersdorfu (napojení Euro-Velo 9 na Marchenfeldkanalweg), kde se napojíme na tzv. Europa - Radweg vedoucí přes Donauinsel do centra města Vídeň. Pokud chcete přenocovat ještě před Vídní, ideálním místem je Klosterneuburg s možností kempování. Ve Vídni samotné je více než 800 km značených cyklostezek, přesto dbejte na zvýšenou opatrnost při průjezdu metropolí. Vídeň (1,6 mil. obyvatel) je hlavním městem Rakouska se statutem spolkové země. Stavební památky, muzea a galerie s jedinečnými uměleckými sbírkami z téměř všech kulturních epoch jsou svědectvím velké minulosti bývalé habsburské císařské rezidence 'na modrém Dunaji'. Více o městě a jeho kulturní nabídce naleznete na www.wien.at (v NJ a AJ).

Na začátek svého putování do Brna se můžete z Vídně dostat po stejné stezce v opačném směru či vlakem do Lávy. Vlaky odjíždějí v 2 hodinových intervalech z nádraží Wien-Nord, jízda trvá cca 2 hodiny. Z Hevlína můžete pokračovat po cyklistické stezce Hevlín-Brno či po překonání hraničního přechodu (pěšky či na kole, železniční spojení nebylo obnoveno) přesednout na vlak do Hrušovan nad Jevišovkou a Brna. Další možností je jet regionálním vlakem z nádraží Wien Süd (Ost) do Břeclavi (některé vlaky odjíždí ze stanice Wien Nord) s přestupem v Břeclavi na vlak se zjednodušenou přepravou kol na trati Břeclav - Brno s pravidelným hodinovým intervalem. Převoz kola v Rakousku je zjednodušený především ve vlacích označených jako 'Regio-Biking'.

ZDROJ : http://www.cyklobrnowien.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí