Jakou vodu Evropané používají a k čemu?

Více než polovinu evropské spotřeby vody má na svědomí energetika a  průmysl (asi 55 procent). Zhruba čtvrtina spotřeby připadá na zemědělství (24 %) a zbývajících 21 % slouží pro dodávky vody obyvatelstvu. Jednotlivé země se však od evropského průměru podstatně odlišují. V mnoha zemích jižní Evropy většina spotřebované vody končí v zemědělství, v některých oblastech je to dokonce kolem 80 procent.

Evropští obyvatelé jsou zásobování převážně ze zásob podzemních vod, které jsou v průměru kvalitnější. Naproti tomu  průmysl, energetika a zemědělství využívají převážně povrchových vod, které činí 81 % celkově odebrané sladké vody v Evropě. V evropských regionech trpících nedostatkem vody však roste význam odsolování mořské vody, které má z hlediska životní prostředí značné negativní dopady, neboť je vysoce energeticky náročné.

Výhled: Problémy mohou být vážnější

Zpráva EEA konstatuje, že hlavně jižní Evropa již nyní řeší vážné problémy způsobené nedostatkem vody. Zhoršuje se však nedostatek vody i v některých severoevropských oblastech. Expertní modely také ukazují, že vzhledem k probíhající změně klimatu lze v budoucnosti očekávat nárůst případů výskytu sucha i jejich závažnost. Zejména v letních měsících mohou nedostatek vody pociťovat rozsáhlé oblasti Evropy.

Doporučení expertů

Zpráva EEA doporučuje základní programovou změnu vodohospodářské politiky v Evropě - ze zvyšování nabídky vody ke snižování její spotřeby. K dosažení takové změny by bylo nutné upravit mnoho dílčích politik a zaměnit mnohé stávající postupy.

Vlády by podle EEA měly připravit plány opatření pro předpokládána období sucha a zavést efektivní politiku zpoplatnění spotřeby vodu ve všech sektorech společnosti. V oblastech trpících nebo ohrožených nedostatkem vody by neměly být pěstovány energetické plodiny vyžadující zavlažování. Vhodný výběr zemědělských plodin a metod zavlažování může podstatně zvýšit efektivitu vyžití vody v zemědělství. K tomu by mohly pomoci i fondy Evropské unie, včetně nástrojů společné zemědělské politiky EU (CAP).

EEA také doporučuje věnovat pozornost výchově a vzdělávání, jakož i zlepšit informovanost veřejnosti o možnostech a významu šetrného hospodaření s vodou. Další opatření by měly směřovat ke snížení úniků vody ze zastaralých nebo nekvalitních vodovodních sítích., které v některých oblastech Evropy činit až 40 procent!

Země, které mají problém s masivními nezákonný odběry vody, mohou využít zkušeností států, jež mají efektivní systém dohledu na hospodaření z vodou. Podporována by měla být také opatření jako je znovuvyužití přečištěných odpadních vod, zachycování a využití dešťové voda, např. pro hygienické účely atd.