zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obaláři nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech

01.04.2009
Odpady
Legislativa
Obaláři nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí,  Obalová Asociace SYBA a Potravinářská komora České republiky zásadně nesouhlasí s návrhem zákona o odpadech, který na začátku března předložilo Ministerstvo životního prostředí veřejnosti k připomínkám.

Návrh zákona měl být zásadní změnou v oblasti odpadového hospodářství, seriózní transpozicí rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.  Podnikům dotčeným tímto zákonem ulehčením a zjednodušením nakládání s odpady.Taková byla očekávání.

Ministerstvo  však předložilo naprosto nekoncepční návrh, který situaci v odpadovém hospodářství spíše zhorší a který zcela nerespektuje dosavadní připomínky odborných svazů, asociací a sdružení.

Vlastní text zákona nebyl při jeho přípravě dostatečně a řádně projednán s odbornou dotčenou veřejností. Návrh postrádá kvalitní a hodnověrné vypracování povinné části hodnocení analýzy dopadů tzv. RIA.

Největším nedostatkem navrhovaného zákona je však to, že nereflektuje na nebezpečnou krizovou situaci vzniklou na trhu s vytříděnými komoditami, a záměrně opomíjí fakt, že směrnice připouští v hierarchii nakládání s odpady tzv. jiné využití neboli spalování odpadů.

I přes stávající krizovou situaci v nakládání s vytříděnými odpady návrh zákona nařizuje další zajištění a zvýšení recyklace a počtu komodit třídění bez ohledu na jejich  minimální vliv ve výsledku třídění a  naopak enormní zvýšení celkových nákladů s tím spojených.

K tomuto zákonu  zcela chybí vypracování Koncepce odpadového hospodářství ČR, která by byla v souladu s legislativou ES a vycházela by z podmínek našeho státu.

Návrh zákona je ve své podstatě pouhým opětovným oprášeným předložením již jednou zcela odmítnuté novely stávajícího zákona o odpadech.

Je návrhem,  který všem přinese pouhé zvýšení nákladů a zdražení služeb bez patřičného třídícího a recyklačního efektu.

Předložený návrh zákona a jeho způsob projednávání je pro naši podnikatelskou sféru nepřijatelný.

Vyzýváme proto ministra životního prostředí, aby stáhl tento návrh z projednávání a přistoupil pouze k dílčí novele stávající právní úpravy, která bude implementovat pouze v míře nezbytné požadavky nové evropské legislativy.

České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí, Potravinářská komora České republiky a Obalová asociace SYBA se zároveň připojují ke stanovisku obcí a krajů a Hospodářské komory.

Bc. Jan Bláha

tajemník  ČPSOŽP/CICPEN

www.cicpen.cz

Ing. Dana Večeřová
tisková mluvčí PK
www.foodnet.cz

Ing. Vlado Volek
tajemníka asociace SYBA
www.syba.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí