zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za nelegální nakládání s odpady udělila ČIŽP pokutu 850 tisíc korun

02.04.2009
Odpady
Za nelegální nakládání s odpady udělila ČIŽP pokutu 850 tisíc korun

Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti A.K.U.P.I. s.r.o pokutu ve výši 850 tisíc korun, zato, že při výstavbě administrativní budovy v Jindřichově Hradci na pozemku bývalých „Kasáren 25. února“ pracovala s nebezpečným odpadem bez dovolení.

 Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k závažnosti ohrožení životního prostředí. Během činnosti firmy Akupi hrozilo, že bude ropnými látkami znečištěna i zemina, na které docházelo k likvidaci zeminy kontaminované. Plocha navíc nebyla vodohospodářsky zabezpečena.  Poškození životního prostředí nakonec nebylo prokázáno, k čemuž ČIŽP při stanovení výše pokuty přihlédla.

Inspekce zohlednila rovněž množství kontaminované zeminy, kterou firma Akapi bez povolení zpracovávala, jednalo se 950 tun nebezpečného odpadu. To je množství poměrně značné.

Správní orgán rovněž zohlednil skutečnost, že ze strany firmy Akupi se nejednalo o první

porušení zákona o odpadech. Již v roce 2002 bylo zjištěno, že tato společnost porušila povinnosti dané zákonem o odpadech, za což jí byla uložena pokuta, která nabyla právní moci na počátku roku 2003, ještě předtím, než firma Akupi prvně „navštívila“ areál, kde byla prováděna „biodegradace“ kontaminované zeminy.

 ČIŽP se domnívá, že nakládání s odpady v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena, vykazuje z hlediska veřejného  zájmu značnou  společenskou nebezpečnost, neboť v těchto případech vždy dochází k ohrožení složek životního prostředí.

 Firma Akapi v dubnu 2003 prováděla biodegradaci (biologický rozklad) vytěžené zeminy, kontaminované ropnými látkami v množství 950 tun. Tato činnost probíhala na ploše, která nebyla nijak zajištěna proti úniku škodlivin do životního prostředí.

Firma Akapi neměla vydáno žádné rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, o tom, že smí tuto činnost provozovat. Lze tedy konstatovat, že firma Akupi nakládala s odpadem v zařízení, které k tomu dle zákona o odpadech nebylo určeno.

 Firma Akupi je odbornou firmou, která se zabývá nakládáním s odpady již od roku 2000.  Logicky tedy lze předpokládat, že takovýto subjekt by měl mít vysokou úroveň znalosti zákonných povinností a při jakémkoli nakládání s odpady má tyto povinnosti plnit.

V Praze dne 30. 3. 2009

Oldřich Janeba

tiskový mluvčí ČIŽP

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí