zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom?

06.04.2009
Odpady
Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom?

Do 1. januára 2010 majú obce stanovenú povinnosť zaviesť triedený zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Novelou zákona o odpadoch, ktorú 25. marca 2009 schválila na svojom rokovaní vláda SR, by sa z tejto povinnosti mali vypustiť biologicky rozložiteľné odpady. Ich zber by tým mal byť posunutý. Termín však zatiaľ nie je určený.  

Povinnosť zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len BRO) vyplýva zo záväzku SR voči EU o postupnom znižovaní skládkovania BRO. Podľa smernice Rady EÚ 1993/31/ES o skládkach odpadov musí SR zabezpečiť, aby sa do roku 2010 znížilo množstvo skládkovaných BRO na 75%, do roku 2013 na 50% a do roku 2020 na 35% celkového množstva (hmotnosti) BRO vyprodukovaného v roku 1995.

Je vedecky dokázané, že na skládkach odpadov dochádza k odbúravaniu BRO okrem iného aj za vzniku metánu, ktorý je jedným z hlavných plynov zodpovedných za rozširovanie problému globálneho otepľovania. Metán k tomu prispieva až 15timi %, čo nie je zanedbateľným množstvom.

Zrušenie povinnosti zavedenia triedeného zberu BRO vyplynulo z dlhoročnej iniciatívy ZMOS-u, ktorý tvrdí, že táto povinnosť sa z rôznych dôvodov nedá naplniť. Došlo to až tak ďaleko, že ZMOS podpísal vo februári 2009 s vládou SR memorandum o posune tejto povinnosti, z čoho už bol len krôčik k novelizácii zákona o odpadoch. Nový termín zavedenia zberu BRO však nie je novelou zákona stanovený. Zákon sa odvoláva na stratégiu nakladania s BRO, ktorá sa v súčasnosti spracováva.

Obce mali 6 rokov na prípravy spojené so zavedením triedeného zberu BRO. Priatelia Zeme – SPZ počas tohto obdobia usporiadali množstvo seminárov, vydávali k tejto téme informačné materiály a viedli poradenstvo pre stovky obcí. Obce mali možnosť na tieto aktivity získať dotácie z fondov EÚ, Environmentálneho fondu, ale aj napr. z Nórskeho finančného mechanizmu alebo Programu obnovy dediny. A napríklad Namiesto poskytnutia podpory automobilovému priemyslu vo forme šrotovného, sa mohli tieto finančné prostriedky využiť na výstavbu minimálne 30tich stredne veľkých kompostární. Touto cestou by sa nielen riešila otázka kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov, ale by sa podporil i vznik nových pracovných miest, ktorý je v čase krízy tak žiadaný. Na rozdiel od podpory súkromných spoločností by boli podporené verejnoprospešné aktivity. 

Priatelia Zeme – SPZ upozorňujú, že dodržanie smernice Rady EÚ 1993/31/ES o skládkach odpadov je vážne ohrozené. Preto vyzývame Ministerstvo životného prostredia SR k predloženiu konkrétneho termínu a krokov, ktoré zabezpečia zavedenie triedeného zberu a zhodnocovania BRO na Slovensku. Zároveň vyzývame ZMOS, aby predložil, ako využijú vzniknutý časový posun na zavedenie tejto povinnosti.

Priatelia Zeme – SPZ v tomto smere ponúkajú svoju odbornú pomoc.  

Ďalšie informácie:

Martin Valentovič, predseda Priatelia Zeme – SPZ, 0903 279 817 valentovic@riateliazeme.sk

Branislav Moňok, expert na kompostovanie Priateľov Zeme – SPZ, 0910 204 807, monok@priateliazeme.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí