zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OPŽP: "Sladká tečka" určitě stojí za to!

08.04.2009
Odpady
OPŽP:  Sladká tečka  určitě stojí za to!
Zisk dotace rozhodně není jednoduchou záležitostí, vyžaduje mnoho času a alespoň trochu reálný záměr podložený skutečnou potřebou životního prostředí.
Krátce po zahájení nového programového období 2007-2013 jsme se rozhodli zkusit štěstí s naším projektem na "dovybavení kompostárny dopravní a manipulační technikou". Žádost jsme podali do jedné z výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na konci cesty lemované mnoha úskalími je již uskutečněný projekt.

Zisk dotace rozhodně není jednoduchou záležitostí, vyžaduje mnoho času a alespoň trochu reálný záměr podložený skutečnou potřebou životního prostředí. Žádost jsme připravovali a konzultovali od poloviny roku 2007 s cílem stihnout první výzvu Prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Předmětem našeho projektu bylo pořízení jedné z nejdůležitějších součástí každé "průmyslové kompostárny", tj. traktoru jako energetického prostředku. Traktor jsme vybavili nakládací lopatou, takže plní zároveň funkci jednoduchého čelního nakladače. Součástí žádosti byl rovněž nosič velkoobjemových kontejnerů a několik kontejnerů. Kontejnery slouží nejen ke svozu biologicky rozložitelných odpadů, ale i ostatních druhů velkoobjemových odpadů a stavebních sutí na naši recyklační stanici.

DŮLEŽITÉ PŘÍLOHY

Jak jsem již zmínil, náš projekt jsme připravovali zhruba půl roku před podáním žádosti. Sestával zejména z "technické zprávy" a "analýzy potenciálu produkce odpadů" ve spádové oblasti. Tento dokument, který může působit jako "klasický úřednický šiml", kdy si zkrátka odpovědný úředník pouze takříkajíc odškrtne další povinnou přílohu projektové žádosti, je podle mého soudu zcela zásadní. Vždyť bez znalostí vlastní spádové oblasti, trhu a širšího pohledu na celou problematiku nelze zpracovat jakýkoliv smysluplný projekt.

V našem případě jsme se zaměřili na možnou produkci biologicky rozložitelných odpadů v kutnohorském regionu. Jak se ukázalo, s bioodpady se v této oblasti nenakládalo odpovídajícím způsobem. Většina bioodpadů končila na nedaleké skládce komunálního odpadu. To byl jeden ze zásadních impulzů pro uskutečnění našeho záměru. Vedení města Kutná Hora i jednotliví pracovníci technického oddělení a odboru životního prostředí městského úřadu uskutečnění našeho záměru vstřícně podpořili. V současnosti je naše společnost hlavním odběratelem bioodpadů z městské zeleně a podílí se a na zlepšování kvality životního prostředí na Kutnohorsku.

STĚŽEJNÍ JE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Po kompletaci žádosti a vyplnění elektronického prostředí pro komunikaci s úředníky Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsme netrpělivě očekávali, zdali budeme mezi těmi šťastnými, kteří obdrží na projekt dotaci. Vše se nakonec podařilo a my jsme posléze postoupili do další fáze realizace projektu, která je možná ještě náročnější než první. V této etapě je naprosto stěžejní výběrové řízení, které se musí uskutečnit v souladu s požadavky SFŽP a zákona o veřejných zakázkách. Pro méně zkušené uchazeče se výběrové řízení může stát až téměř neřešitelným problémem a rozhodně je třeba dbát na jeho řádný průběh.

Po zdárném průběhu jsme dodali na fond všechny podklady nutné k podepsání Smlouvy o podpoře a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté, co nám vítězný dodavatel předal poptávanou mechanizaci, jsme předali na fond k proplacení faktury a obdrželi finanční prostředky.

Během celé administrace projektu nás čekalo vyplňování poměrně složitého elektronického prostředí BeneFillu. I to se nám podařilo úspěšně dokončit, náš projekt byl na podzim 2008 ukončen.

ČEKÁNÍ NA VERDIKT

V současné době jsme předložili další vlastní žádost o dotaci na pořízení víceúčelového prosévacího zařízení, které bude možno využít jak k prosévání hotových kompostů, tak pro sítování zemin a stavebních recyklátů.

Zkušeností z první výzvy a úspěšného uskutečnění našeho projektu jsme mohli dále zúročit. Pomoc a radu jsme poskytli jak podnikatelským subjektům v oblasti kovošrotů, přes zpracovávání stavebních a demoličních odpadů až po bioplynovou stanici a kompostárnu, tak samosprávám.

Obce, které zastupuje naše společnost, žádaly o dotace zejména na svozovou techniku a vybavení pro svoz a separaci využitelných složek komunálních odpadů ("klasické" nádoby na papír, sklo a plast i nádoby pro odpady nebezpečné a biologicky rozložitelné).

Připravujeme rovněž několik žádostí o podporu výstavby nebo dovybavení sběrných dvorů. Projekty budou předkládány do výzvy v Prioritní ose 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

V současnosti čekáme spolu s téměř třemi desítkami dalších žadatelů, pro které naše společnost zpracovala projektové žádosti a zastupuje je v jednání se Státním fondem životního prostředí, na jeho "verdikt". Úředníci fondu nyní posuzují kvalitu podávaných žádostí a snad v nejbližší době kladně rozhodnou o žádostech v druhé etapě jejich příjmu.

Cesta, na kterou se každý žadatel vydá, není jednoduchá. Ovšem "sladká tečka" v podobě zisku dotace na projekt, určitě stojí za to!

AUTOR: MILAN HRČKA
ZERS spol. s r.o.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí