zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finance pro energii zítřka

09.04.2009
Energie
Finance pro energii zítřka
Nezapomínejme kvůli "Zelené úsporám" na ostatní programy...
Přehled programů finanční podpory, ze kterých jsou poskytovány dotace nebo půjčky na financování projektů v oblasti energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.

Jde o programy finanční podpory z veřejných zdrojů, tedy programy ministerstev a státních fondů, Evropské unie a krajů. Další dotační a úvěrové programy zaměřené na oblast efektivního využívání energie spravují soukromé instituce - zejména některé banky a nadace.

EFEKT 2009 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část A

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Program EFEKT je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A).

Spravuje: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program Ministerstva životního prostředí ČR - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - část B

Z programu jsou poskytovány dotace fyzickým osobám na projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů a organizacím na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Administrátorem státního programu je Státní fond životního prostředí ČR. Podrobné podmínky se vyhlašují v rámci jednotlivých podprogramů přílohami směrnice Ministerstva životního prostředí ČR. Program je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (část B).

Spravuje: Státní fond životního prostředí

Program ministerstva dopravy - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - Část D

Program je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Dotace jsou poskytovány na čtyři opatření: 1. Podpora úspor energie v oblasti pohonů, 2. Dopravní infrastruktura, 3. Organizace dopravy a 4. Poradenství, vzdělávání a propagace hospodárného využívání energie v resortu dopravy s důrazem na zlepšení životního prostředí. Program je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část D).

Spravuje: Ministerstvo dopravyProgram EKO-ENERGIE

Program podpory pro podnikatele (zejména malé a střední) určený na snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013.

Spravuje: CzechInvest

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 finanční podporu projektům na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí. V rámci vyhlášené prioritní osy 2 a 3 jsou financovány také energetické projekty.

Spravuje: Státní fond životního prostředí

Program dotací hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy

Program je určen na přeměny topných systémů a podporu využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy. O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, které změní topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalují systém využívající obnovitelné zdroje energie v bytě nebo objektu na území hl. m. Prahy, který obsahuje převážně trvale obývané byty, které neslouží k podnikání.

Spravuje: Magistrát hl. m. Prahy

Program PANEL

Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových domů s dosažením požadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. Podporu lze tedy využít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a realizací dalších opatření ke snížení spotřeby tepla na vytápění.

Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení

Intelligent Energy Europe Programme (IEE II)

Cílem programu Intelligent Energy Europe je podporovat trvale udržitelnou výrobu a spotřebu energie a přispívat k dosažení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany životního prostředí. Program se zaměřuje na oblast energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny a na zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Spravuje: Executive Agency for Competitiveness & Innovation/Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí