zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Právní úprava péče o stromy a provozní bezpečnost

09.04.2009
Obecné
Les
Pozvánka na seminář Právní úprava péče o stromy a provozní bezpečnost
Seminář je věnován aktuální problematice provozní bezpečnosti stromů, a to jak  z odborného pohledu zahradnického, tak z hlediska relevantní právní úpravy.

21. 4. 2009
 8,00 –   9,00 hod. Prezence
 9,00 – 14,00  hod. Odborný program

pořádá: Dům techniky Pardubice
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR
Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 

Pozornost bude věnována zejména těm-to otázkám:
• vlastnictví dřevin,

• povinnost péče o dřeviny,

• provozní bezpečnost dřevin a me-tody jejího zjišťování.


Péče o stromy a jejich právní ochrana ve městech je stále častěji předmětem sporů mezi žadateli, obcemi, orgány ochrany pří-rody a různými občanskými sdruženími.
Cílem tohoto semináře je pokusit se vyvrátit některé mýty a vymezit právní ochranu dře-vin, osob i majetku v souladu s nejnovějšími poznatky praxe i ustanovení současné le-gislativy.


Lektor:
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, PhD.
lektor
Univerzita Palackého Olomouc, Katedra správní právo a právní vědy
 
Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
soudní znalec a lektor
Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: 21. 4. 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy      č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo tro-lejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parko-vání: parkovací dům u obchodu PLUS cca        3 min. chůze od Domu techniky (50 Kč/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. 4. 2009 na adresu:
  Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
  nám. Republiky 2686
  532 27  Pardubice
  tel.: 466 614 320, 466 615 607
  fax: 466 612 100
  e-mail: korinkova@dtpce.cz
5. 
Účastnický poplatek činí 1547,- Kč
a obsahuje vložné 1300,- Kč
19 % DPH         247,- Kč

Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet:
č. 10006-7503524/0600 u GE Money Bank
Pardubice, variabilní symbol 10020710
Účastnický poplatek je možné uhradit
u prezence.
 
  
Upozornění: Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast  po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fak-turován.
Účastníci semináře u prezence prokáží zaplacení účastnic-kého poplatku. Daňový doklad jim bude vydán na základě prokázaného zaplacení. Účast na akci nepotvrzujeme, zprá-vu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné      pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka. V případě zrušení semináře organizátor vrací vložné a zrušení oznámí přihlášeným.

 

Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail: korinkova@dtpce.cz

Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Fax: 466 612 100

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí