zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategie udržitelného rozvoje ČR je připravena pro veřejnou diskuzi

10.04.2009
Obecné
Strategie udržitelného rozvoje ČR je připravena pro veřejnou diskuzi

Během měsíce dubna a května je ve veřejné diskuzi možné připomínkovat aktualizovanou Strategii udržitelného rozvoje České republiky (dále jen SUR ČR), která byla původně schválena vládou v roce 2004 a od roku 2007 probíhá její aktualizace. Orgánem odpovědným za přípravu SUR ČR je Rada vlády pro udržitelný rozvoj, nositelem úkolu je ministr životního prostředí. Dokument je pro zájemce k dispozici na webové stránce ministerstva: www.mzp.cz/sur.

Cílem procesu připomínkování je dojít ke shodě a vytvořit konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (jako jsou např. sektorové politiky nebo akční programy). SUR ČR pak bude důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní součinnost a spolupráci se zájmovými skupinami.

Aktualizace stávající strategie se zaměřuje především na možné hrozby (sociální, ekonomické a environmentální) pro další vývoj České republiky a hledá cesty a nástroje, jak se těmto hrozbám vyhnout nebo je eliminovat.  Současně také chce vytvářet předpoklady pro rozvoj s maximálním spolupůsobením mezi oblastí sociální, ekonomickou a environmentální.

Předkládaný text je určen pro diskuzi s veřejností k tématům a problémům, které byly z hlediska udržitelného rozvoje České republiky označeny jako zásadní a jsou seřazeny do 5 prioritních os:

• Prioritní osa 1: Populace, člověk a zdraví

• Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace

• Prioritní osa 3: Rozvoj území

• Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biologická rozmanitost

• Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost

Text Strategie  udržitelného rozvoje České republiky bude upraven podle došlých připomínek z veřejné diskuze tak, aby bylo možné jej v listopadu 2009 předložit ke schválení vládě ČR.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí