zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fosfor lze recyklovat z více než 90 procent

17.04.2009
Odpady
Chemické látky
Fosfor lze recyklovat z více než 90 procent
Samo slovo phosphorus je původem z řečtiny a znamená "nositel světla" (neboli latinsky - lucifer...)
Zásoby fosforu, který je základem či nezbytnou součástí mnoha chemikálií a jiných výrobků (a který se těží hlavně v Jižní Africe, Číně a Maroku), podle odhadů vystačí světu ještě asi sto let. Možná to ale nebude tak dlouhá doba, protože poptávka po fosforu stále roste.

Tato skutečnost, a fakt, že těžba je stále dražší, totiž ze stále nesnadněji dostupných lokalit, vede k růstu ceny - např. od roku 2006 do letošního února se ceny surového fosforu zvýšily víc než dvojnásobně. Přitom fosfor, podobně jako některé jiné prvky chemické soustavy prvků, nelze nahradit jinými látkami.

Proto už několik let sílí hlasy z odborných kruhů, jež navrhují či požadují, aby se přistoupilo k recyklaci fosforu z již vyrobených produktů. Líhní těchto názorů je EU, který je na dovozu fosforu zcela závislá, neboť v jejích členských zemích se tento prvek netěží.

PROJEKT SUSAN

V roce 2004 založilo Spolkové ministerstvo pro výzkum fórum "Hospodaření s uzavřeným okruhem u rostlinných živin, zvláště fosforu". Činnost tohoto grémia se dostala hlavně během posledních dvou let do vyšších obrátek. Díky ní byl loni v říjnu spuštěn projekt EU s názvem SUSAN (= Sustainable and Safe Re-Use of Municipal Sewage Sludge for Nutrient Recovery), zaměřený na získávání fosforu z komunálních odpadů a kalů. Grémium na něm intenzivně spolupracuje s berlínským Spolkovým úřadem pro materiálový výzkum (BAM), který pro daný úkol sestavil pracovní skupinu "Termochemická separace látek".

Pokusy s recyklací, fosforu nicméně probíhaly už dlouho předtím jinde. Průkopníkem je rakouská firma Ash Dec Umwelt v Leobenu, která loni vyrobila 200 t hnojiva z recyklovaného fosforu z kalů v zařízení, které sama označuje jako pilotní. Fosforečné hnojivo pak bylo použito ke hnojení polí v Maďarsku. Další uplatnění bude mít v Německu, kde bylo jeho používání povoleno od počátku letošního roku.

Zpočátku se agrotechničtí odborníci obávali, zda hnojivo z recyklovaného fosforu jím hnojené rostliny přijmou. Při testování Julius-Kuehn-Institutu v Braunschweigu, které proběhlo jak na polích, tak ve sklenících, se však ukázalo, že obavy v tomto směru jsou zbytečné.

POSTUP RECYKLACE

Zařízení v Leobenu zpracovává denně několik tun kalů. Ty jsou nejprve páleny, respektive vystaveny účinku vysokých teplot, a přitom se v nich zničí škodlivé látky, jako jsou např. zbytky farmak. V další fázi se do takto vzniklého popele přidají chlornaté soli a směs se zahřívá na asi 1000°C. Díky tomu se ze směsi odstraňují zbytky těžkých kovů, jako jsou kadmium a rtuť, a to ve formě plynných chloridů, jež lze ze směsi odstranit běžnými filtračními postupy. Výsledkem je látka obsahující více než 90 % původního obsahu fosforu.

Firma navázala kontakt se skupinou kolem projektu SUSAN hned po jejím vzniku a spolu s jejími odborníky usiluje o to, aby se podíl znovuzískaného fosforu z odpadů co nejvíce přiblížil ke 100 %. I když sice po celém vylíčeném procesu zůstávají v recyklátu stopová množství kadmia nebo uranu či mědi, jde o množství hluboko pod zákonem vymezenou hranicí.

Ash Dec plánuje letos rozšíření výroby na 15 tisíc tun zpracovávaných kalů a otevření pobočného závodu v Bavorsku. Kromě snahy získat z tekutých odpadů více fosforu než dosud, přemýšlejí odborníci v Ash Decu a ve výzkumných ústavech nad tím, jak recyklační proces zhospodárnit, konkrétně jak snížit spotřebu energie k němu potřebné. Dosažení potřebné teploty kolem 1000°C vyžaduje poměrně velké množství fosilního paliva. Jako určité řešení, které však není obecně přijímáno, se jeví spalování PVC, kdy dochází k (byť krátkému) vzplanutí, které však dává okamžitou vysokou teplotu.

Jinou metodou získávání fosforu z kalů je čistě chemický postup, jaký používají v čistírně odpadních vod v německém Gifhornu. Tam už od roku 2007 fosfáty nejprve rozpouštějí v kyselině a pak z roztoku separují těžké kovy jako sulfidy (sirníky).

Společné oběma postupům je to, že díky nim lze omezovat dovozy nedostatkového fosforu. Členové iniciativy SUSAN mají v úmyslu, poté co s recyklací fosforu z kalů bude shromážděno více zkušeností, rozšířit informace o recyklaci do všech zemí EU.

AUTOR: (vpl)

"Objev fosforu neboli ohně z moči", jak jej na svém obraze ztvárnil Joseph Wright. Inspirací mu byla událost, při níž před více než 300 lety, v roce 1669, středověký hamburský kupec a alchymista Hennig Brand objevil fosfor při svém pokusu vyrobit zlato.

Zahříval koncentrovanou moč, k níž zabránil přístupu vzduchu v retortě až do doby, kdy na dně zbyla hmota, kterou pak zahříval na vysokou teplotu, a zachytával páry u nichž doufal, že zkondenzují ve zlato. Namísto toho získal bílou látku světélkující ve tmě (která se ovšem okamžitě vzňala a zanechávala tmavý kouř) - fosfor. První izolovaný prvek jiný než kovy a nekovy (zlato, měď, cín, síru apod.), které znaly už starověké civilizace. Samo slovo phosphorus je původem z řečtiny a znamená "nositel světla" (neboli latinsky - lucifer...)
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
9. 2020
23.9.2020 - Seminář, školení
EA Hotel Populus, Praha
11
11. 2020
11-13.11.2020 - Konference
Zámek Děčín
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí