zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SVS zrekonstruuje ČOV v Hoře Svatého Šebestiána

23.04.2009
Voda
SVS zrekonstruuje ČOV v Hoře Svatého Šebestiána

Severočeská vodárenská společnost zahajuje v obci Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku rekonstrukci čistírny odpadních vod a odlehčovací komory. Jde o plánovanou investiční akci roku 2009, která je ve finančním objemu téměř 11 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod budou kanalizací odváděny splaškové vody od přibližně 120 trvale připojených obyvatel z řady místních penzionů, restaurací a jiných soukromých objektů s ubytovací a stravovací kapacitou. V  rekreační sezóně zde přibývají desítky dalších obyvatel.“

Více o stavbě:

V obci Hora Sv. Šebestiána je jednotná gravitační kanalizační síť z roku 1968. Tehdy byla postavena i štěrbinová nádrž, sloužící k sedimentaci nerozpuštěných látek a k jejich anaerobní stabilizaci. V roce 2001 došlo k rekonstrukci osazením nové ČOV jako náhrady původní štěrbinové nádrže. Tato ČOV již nyní nevyhovuje v současnosti platným limitům pro vypouštění odpadních vod. Provozně problematická je také kapacita stávajícího kalojemu, protože kalové silo nelze v zimním období pro vysokou sněhovou pokrývku vyvážet, což má negativní vliv na čistící efekt ČOV.

Zahajovaná rekonstrukce odlehčovací komory před nátokem do areálu ČOV zminimalizuje nátok balastních vod a rekonstrukce ČOV vyřeší kvalitu čištění odpadních vod. V rámci rekonstrukce ČOV s kapacitou 500 ekvivalentních obyvatel (EO) dojde k rozšíření aktivace s vybudováním nové dosazovací nádrže a dvoukomorového kalového sila (pro aerobní stabilizaci kalu a zahuštění). Vzhledem ke klimatickým podmínkám dojde také ke zvětšení kalojemu (na dobu zdržení 150 dní)
a ke zastřešení ČOV.

Celkový finanční objem stavby je 10,7 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. se sídlem
v Děčíně.  Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v prosinci 2008. Stavební práce v lokalitě položené 800 m. n. m. začnou v polovině dubna 2009. Mají být zakončeny do září 2009. Poté bude následovat roční zkušební provoz ČOV.

Více o SVS:   

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území
o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel –
z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí