zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Oslavy Dne Země probíhají letos ve znamení úspor energie

23.04.2009
Obecné
Energie
Oslavy Dne Země probíhají letos ve znamení úspor energie

Na celém světě se každý rok 22. dubna slaví Den Země a nejinak je tomu je i letos. Zdravá města, obce a regiony v České republice se do této kampaně každoročně zapojují a pořádají stovky akcí zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě tradičních jarních úklidů, poznávacích výletů, ekojarmarků, výtvarných soutěží nebo osvětových výstav a přednášek mohou účastníci oslav Dne Země letos také získat informace o novém dotačním programu Ministerstva životního prostředí na podporu zateplování domů a využívání obnovitelných zdrojů energie. Program „Zelená úsporám“ startuje symbolicky právě na Den Země.

Mezinárodní kampaň Den Země (Earth Day), která v příštím roce oslaví 40 let od svého vzniku, se po celou dobu svého trvání zaměřuje na zhoršující se stav životního prostředí na Zemi a v posledních letech se věnuje zejména problematice ochrany klimatu. Jako nástroj ke snížení emisí skleníkových plynů v atmosféře byl zaveden mezinárodní systém obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvo životního prostředí ČR využilo zisku z prodeje povolenek ke zřízení dotačního programu s názvem „Zelená úsporám“, který nabízí finanční podporu majitelům rodinných a bytových domů na zateplení, využívání obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody nebo výstavbu domů v pasivním energetickém standardu. Realizací těchto opatření dochází k úsporám energie i financí, ale také ke snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Dotační program podpoří vytvoření tisíců pracovních míst a má za cíl přispět také k oživení ekonomiky.

Státní fond životního prostředí, který je správcem programu „Zelená úsporám“, pořádá rozsáhlou informační kampaň, do níž se v rámci oslav Dne Země zapojují také Zdravá města Brno, Česká Lípa, Hlučín, Chrudim, Kopřivnice, Jihlava, Jilemnice, Příbram, Říčany, Tábor, Třebíč a Vsetín.

Během letošních oslav rovněž startuje kampaň „Green Generation“, která vyvrcholí přesně za rok, tedy 22. dubna 2010, v den čtyřicetiletého výročí prvního Dne Země. Kampaň je věnovaná generaci „obyčejných“ lidí, kteří se zapojují do společných aktivit zvyšujících kvalitu života, a kterým není lhostejná například ochrana klimatu, ale i další aktuální globální témata. Aktivity kampaně se zaměří také na podporu šetrných a udržitelných technologií a vytváření nových „zelených“ pracovních míst.

 

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů naleznete níže.

 

Kompletní přehled programů, fotodokumentace a dalších informací ke kampani Den Země ve Zdravých městech naleznete na www.zdravamesta.cz.

 

Kampaň Den Země v letošním roce doposud podpořila tato Zdravá města, obce a regiony:

Brno, Česká Lípa, Dobříš, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jaroměř, Jihlava, Jilemnice, Kopřivnice, Litoměřice, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Orlová, Pelhřimov, Poděbrady, Praha–Libuš a Písnice, Přeštice, Příbram, Říčany, Štětí, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Velké Meziříčí, Vsetín, Mikroregion Drahanská vrchovina.

 

STŘÍPKY Z AKCÍ V RÁMCI DNE ZEMĚ 2009

19. 4.

o   Jaroměř: V Korunních hradbách se uskutečnilo „Kreslení o Zemi na Zemi“ pro děti i dospělé, všichni účastníci získali sladkou odměnu.

21. 4.

o   Brno: V Mahenově knihovně mohli návštěvníci využít poradenství společnosti EKIS EKOWATT na téma „Jak šetřit energií“ a vyslechnout přednášku „Energie a udržitelný rozvoj“.

o   Chrudim: Z modrých, zelených, žlutých a bílých víček od PET lahví sestavily děti na Resselově náměstí barevné logo Zdravého města Chrudim.

22. 4.

o   Hlučín: Pro žáky I. stupně základních škol je připravené divadelní představení „Popeláčci“, které zábavnou formou vysvětluje dětem problematiku třídění odpadu. Současně probíhá soutěž základních škol ve sběru papíru.

o   Hodonín: Mateřská škola a Základní škola B. Martinů společně se Zeleným domem pohody organizují čištění lesa.

o   Jihlava: V Ekoinfocentru probíhá prezentace sdružení Ekodomov zaměřená na separaci bioodpadů a kompostování.
Během celého měsíce dubna je na jihlavské radnici instalována výstava Imagine, která jako součást kampaně asociace Energie-Cités a za finanční podpory společnosti Knauf Insulation ČR na příkladu šestnácti světových měst osvětluje principy udržitelného rozvoje se zaměřením na oblast energetiky a předcházení negativních dopadů klimatických změn.

o   Jilemnice: V zámeckém parku proběhne akce „Poznáváme svůj domov“, určená pro žáky 4.–6. tříd, s šesti tématickými stanovišti.

o   Litoměřice: Jako součást kampaně „Display“ probíhají v základní škole Ladova pod názvem „Chraňme naši přírodu“ hry, soutěže a výtvarné hrátky pro žáky.

o   Lomnice nad Popelkou: V rámci oslav ke Dni Země proběhne debata s místostarostou o místních ekologických problémech i o dalších otázkách.

o   Mladá Boleslav: Ekocentrum Klenice pořádá v Muzeu Mladoboleslavska se přednášku na téma „Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v praxi“.

o   Poděbrady: Někteří zastupitelé se rozhodli věnovat městu strom, připojit se k nim mohou u dětského hřiště v ulici V aleji i další občané.

o   Příbram: V lesoparku je pro děti ZŠ připraveno deset soutěžních stanovišť zaměřených na různá témata týkající se přírody.

o   Říčany: V rámci akce „Třešňová alej“ proběhne sázení třešní v aleji na Novém Pacově.

o   Uherské Hradiště: Na Masarykově náměstí budou žáci základních škol skládat rekordní obrazec z roliček od toaletního papíru, na vzniklé ploše bude namalován ekovtip.

o   Vsetín: V rámci Dne země v Panské zahradě proběhnou pod heslem „Země – jedno velké místo k žití“ různé eko-hry a také prezentace lesní pedagogiky.

23. 4.

o   Česká Lípa: Tématem oslav Dne Země ve Vlastivědném muzeu a galerii budou mimo jiné vztahy mezi lidmi a zvířaty.

o   Orlová: Na náměstí v Orlové-Lutyni bude pro návštěvníky oslav Dne Země připraveno 13 interaktivních činností včetně ochutnávky biopotravin nebo pečení chleba.

o   Pelhřimov: Středisko ekologické výchovy Mravenec připravuje v Děkanské zahradě poznávací ukázky exotického ptactva i dravců ze stanice pro hendikepované živočichy Pavlov.

o   Štětí: Schůze Dětského zastupitelstva města Štětí bude mít na programu mapování stavu městské zeleně nebo seznámení s projektem revitalizace labského nábřeží.

o   Tábor: V Botanické zahradě se uskuteční již osmý ročník vědomostní soutěže „Kapky poznání“ zaměřené na znalosti žáků základních škol v oblasti ekologie a ochrany přírody.

24. 4.

o   Moravská Třebová: V rámci výstavy „Ochrana životního prostředí regionu Moravskotřebovska a Jevíčska se uskuteční „Módní přehlídka z odpadového materiálu“ pro žáky ZŠ, SŠ a veřejnost.

o   Praha-Libuš a Písnice: Ve spolupráci s ekocentrem Koniklec se uskuteční v základní škole Meteorologická a jejím okolí výukové programy ve spojení s prožitkovými aktivitami a úklidem odpadků v přilehlých lesích.

o   Třebíč: Studentský parlament spolupořádá na Karlově náměstí akci „Ať se město zelená aneb Nepřilep se“.

15.–24. 4.

o   Dobříš: Probíhá svoz odpadu ve zdarma rozdávaných pytlích, akce je doplněna soutěží o největší odpadovou kuriozitu.

25. 4.

o   Kopřivnice: Děti se mohou vydat do „Pohádkového lesa“, kde je čekají soutěžní úkoly i bohatý doprovodný program.

o   Přeštice: V parku Pod kaštany mohou návštěvníci oslav Dne Země stát patrony nových stromů.

o   Velké Meziříčí: Středisko ekologické výchovy Ostrůvek připravilo procházku přírodním parkem Balinské údolí po naučné stezce, k vidění budou i ukázky živých ryb, dravců, pěvců i bezobratlých.

o   Mikroregion Drahanská vrchovina: V rámci oslavy Dne Země na Rychtě budou připraveny ukázky a prodej regionálních produktů, děti se budou moci vydat v okolí Krásenska na stezku s tématem „Voda a život v ní“.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí