zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektrárna Hodonín vyrábí elektřinu z čisté biomasy

28.04.2009
Zemědělství
Energie
Elektrárna Hodonín vyrábí elektřinu z čisté biomasy

Pozitivním výsledkem skončila v uplynulých dnech zkouška spalování čisté biomasy v Elektrárně Hodonín. Výhledově se předpokládá, že by se zde výroba elektřiny z biomasy mohla posunout z loňských 149 GWh až k hranici 300 GWh. Kotel FK2 je v současnosti svým výkonem největší zařízení tohoto druhu na spalování čisté biomasy v ČR.

Pozitivním výsledkem skončila v uplynulých dnech v Elektrárně Hodonín zkouška výroby elektřiny formou spalování čisté biomasy. Vyhodnocení hlavních sledovaných položek (odzkoušení blokového provozu, dosažený parní výkon, stabilita spalovacího procesu, plnění emisních limitů, atd.) potvrdilo původní předpoklady a znamená volnou cestu k trvalému provozu fluidního kotle FK2 na čistou biomasu.

Dosud se v Hodoníně zelená elektřina vyráběla v obou fluidních kotlech výhradně formou spoluspalování biomasy s lignitem. Nedávno dokončený projekt úprav fluidního kotle FK2 v hodnotě 120 milionů korun umožňuje jeho provoz na čistou biomasu až do 75 % jmenovitého výkonu (tj. o 15 % více než se původně předpokládalo). Aktuálně je v kotli FK2 spalována pouze čistá biomasa. Výkonem jde o největší kotel na čistou biomasu v České republice. Druhý z fluidních kotlů v Elektrárně Hodonín zůstává v provozu na lignit.

„Provozem jednoho z kotlů na čistou biomasu nahradíme více než 200 tisíc tun lignitu biomasou. Ve srovnání s provozem na čistý lignit dojde zároveň k výrazné redukci emisí CO2 vzniklých z neobnovitelných zdrojů a také emisí SO2,“ komentoval pozitivní dopady změn na životní prostředí v regionu Dušan Timko, ředitel Organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a Vítkovice. Dalším pozitivním efektem je úspora povolenek CO2 za část lignitu nahrazeného biomasou, snížení spotřeby vápence pro odsíření a redukce nákladů na odsun vedlejších energetických produktů z důvodu zanedbatelného množství síry a popele v biomase. S podobnými úpravami se do budoucna počítá také v elektrárnách Tisová a Poříčí.

„Pro zvýšení výroby elektřiny z biomasy bylo nutné investovat do nové příjmové a manipulační plochy pro biomasu, výstavby nové technologie zavážky biomasy a instalace nových provozních zásobníků na biomasu u kotle FK2. Úpravami prošel také komplexní řídicí systém,“ zrekapituloval provedené úpravy Antonín Svěrák, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Hodonín.

Za posledních 5 let se zvýšila výroba elektřiny z biomasy v Elektrárně Hodonín téměř na čtyřnásobek. Loni bylo vyrobeno 149 tisíc MWh zelené elektřiny, po nejnovějších úpravách je letos v plánu výroba 220 tisíc MWh. Výhledově se počítá s produkcí na úrovni 300 tisíc MWh ročně, což by mělo stačit např. k pokrytí spotřeby elektřiny zemědělců v celém Jihomoravském kraji. Hodonínská elektrárna je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, když z celkově ročně vyrobených 800 000 GJ tepla dodá 120 000 GJ do slovenského města Holíč.

V loňském roce vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách téměř 327 tisíc MWh elektřiny z biomasy, což znamená 31,2% meziroční nárůst. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu více než 93 tisíc domácností.

V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Vedle zvyšování objemu výroby z biomasy ve stávajících zdrojích jde Skupina ČEZ také cestou akvizic. Nejnovějším počinem je nedávná koupě společnosti CZECH HEAT, která vlastní kombinovaný zdroj na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci. V oblasti výroby elektřiny z biomasy v rámci Skupiny ČEZ skýtají do budoucna velký potenciál také polské elektrárny ELCHO a Skawina.

 

Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR

 

Výroba 2008 (MWh)

Výroba 2007 (MWh)

Meziročně (v %)

Tisová

44 407

41 249

+ 7,7

Poříčí

120 250

79 247

+ 51,7

Teplárna Dvůr Králové

13 021

12 732

+ 2,3

Hodonín

149 231

115 966

+ 28,7

Celkem v ČR

326 910

249 239

+ 31,2

 

Nejvýznamnější položkou v celkově spálené biomase v ČR jsou dlouhodobě rostlinné materiály (zbytky), kterých se loni v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR spálilo 336 tisíc tun. Zvýšené objemy spalované biomasy jsou současně příspěvkem Skupiny ČEZ k Akčnímu plánu pro biomasu v ČR na období 2009 až 2011, který před nedávnem schválila vláda. Plán má pomoci ke splnění závazku České republiky zdvojnásobit do roku 2010 podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů.

 

Martin Schreier
manažer komunikace ČEZ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí