zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ELEKTROWIN již dosáhl ve zpětném odběru milionu starých lednic

28.04.2009
Zpětný odběr
ELEKTROWIN již dosáhl ve zpětném odběru  milionu starých lednic

Neziskový kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. za necelé čtyři roky své existence zajistil zpětný odběr a recyklaci milionu lednic a mrazniček z domácností. Postavené v řadě za sebou by měřily 600 km což je dálniční trasa z Prahy do Hamburku - tedy až k moři.

Vyřazení těchto spotřebičů z domácností by při neodborné demontáži, která byla dříve často spojena s jejich likvidací, znamenalo ekologickou katastrofu.

"Technologie, které zajišťují, aby se tyto látky při demontáži lednic místo uvolňování do ovzduší daly jímat a pak zneškodnit nebo dokonce v modifikované podobě znovu materiálově využít, jsou velmi složité," popisuje provozní ředitelka ELEKTROWINu Tereza Ulverová. Proto ELEKTROWIN věnuje mimořádnou pozornost výběru zpracovatelů, s nimiž uzavírá smlouvy.

Recyklace starých lednic umožňuje i získání významného množství druhotných surovin, především kovů a plastů. To představuje další příspěvek k ochraně životního prostředí. Jde především o možnost omezit další těžbu přírodních zdrojů a menší energetické nároky na výrobu, do níž místo původních surovin vstupují recykláty.

Lednice například obsahují průměrně 60 procent železných kovů. Při její průměrné hmotnosti 45 kilogramů to tedy znamená, že z milionu lednic vysbíraných ELEKTROWINEM bylo získáno 27 000 tun železa.

Pokud převedeme výsledky čtyřletého snažení ELEKTROWINu do "ekologických" čísel, činí úspora elektrické energie, která nemusela být vynaložena pro výrobu materiálů z primárních surovin téměř 250 mil. kWh elektrické energie, tedy množství, které by stačilo pokrýt roční spotřebu zhruba 30 000 obyvatel České republiky. V součtu s ekologicky odstraněnými freony se podařilo snížit produkci emisí o více než 450 000 tun CO2, které se tak nedostaly do ovzduší.

Nejznámější škodlivé účinky freonů

* Freony poškozují ozonovou vrstvu

* Úbytek ozonu způsobuje zvýšené pronikání škodlivého ultrafialového záření na Zemi

* Ultrafialové záření se podílí:

- na zvýšeném výskytu rakoviny kůže,

- na narušení imunitního systému,

- na poškozování zraku

Elektrowin a.s. byl založen 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím více než 600 sběrných dvorů v 450 městech, 2300 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4200 obcích smluvně pokrývá přes 90 % obyvatel ČR. Za dobu svojí existence zajistil zpětný odběr více než 50 000 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

Pro bližší informace, prosíme, kontaktujte:

Taťána Pokorná, Elektrowin, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí