zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo postoupil do druhéhé kola sanační 'superzakázky'

30.04.2009
Sanace, staré zátěže
Geologie
Kdo postoupil do druhéhé kola sanační  superzakázky

Přísně utajená Environmental services, a.s.

Při hledání na internetu (s použitím googlu) jsme při zadání "Environmental services, a.s."  nenarazili na jediný odkaz na tuto společnost (paradoxně vyhledávač na prvním místě najde stránky Veolia, coby jejich konkurenta na získání sanační zakázky). Tudíž jsme ani neměli koho oslovit se žádostí o představení společnosti, jakožto uchazeče o stamiliardovou zakázku! Pro zajímavost přikládáme tedy alespoň výpis z obchodního rejstříku.

Datum zápisu: 1.srpna 2008
Obchodní firma: KAROB, a.s.
Zapsáno: 1.srpna 2008 Vymazáno: 11.března 2009
Environmental services, a.s.
Zapsáno: 11.března 2009
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00Zapsáno: 1.srpna 2008
Identifikační číslo: 284 27 980Zapsáno: 1.srpna 2008
Právní forma: Akciová společnost
Zapsáno: 1.srpna 2008
Předmět činnosti:
-  pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných, než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Zapsáno: 1.srpna 2008
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva: Ing. Dušan Palcr, r.č. 690403/4841
Brno, Kohoutovice, Chopinova 304/3, PSČ 623 00
den vzniku funkce:  1.srpna 2008
den vzniku členství v představenstvu:  1.srpna 2008Zapsáno: 1.srpna 2008
člen představenstva: Mgr. Václav Slavíček, r.č. 681221/1406
Kladno, Ladislava Zápotockého 2264
den vzniku členství v představenstvu:  8.prosince 2008Zapsáno: 5.ledna 2009
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.
Zapsáno: 1.srpna 2008 Vymazáno: 5.ledna 2009
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti nejméně dva členové představenstva společnosti nebo jeden člen představenstva k tomu písemně pověřený v usnesení představenstva, které je podepsáno nejméně dvěma členy představenstva.
Zapsáno: 5.ledna 2009
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Mgr. Marek Galvas, r.č. 750417/4524
Brno, Komín, Běly Pažoutové 686/16, PSČ 624 00
den vzniku funkce:  1.srpna 2008
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.srpna 2008Zapsáno: 1.srpna 2008
člen dozorčí rady: Mgr. Libor Marek, r.č. 731118/3847
Praha 7, Bubeneč, Havanská 809/8, PSČ 170 00
den vzniku funkce:  1.srpna 2008
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.srpna 2008Zapsáno: 1.srpna 2008
člen dozorčí rady: Ing. Martin Kodeš, r.č. 610804/1808
Praha 5, Stodůlky, U Jezera 2041/14, PSČ 155 00
den vzniku funkce:  1.srpna 2008
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.srpna 2008Zapsáno: 1.srpna 2008
Jediný akcionář:
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04
Slovenská republika
Identifikační číslo: 313 91 087 Zapsáno: 1.srpna 2008
Akcie:
2 000 ks  kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč
Zapsáno: 18.října 2008 Vymazáno: 16.ledna 2009

300 000 ks  kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- KčZapsáno: 16.ledna 2009

2 000 ks  kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč
Zapsáno: 22.srpna 2008 Vymazáno: 18.října 2008

2 000 ks  kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč
Zapsáno: 1.srpna 2008 Vymazáno: 22.srpna 2008

2 000 ks  kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč
Zapsáno: 22.srpna 2008 Vymazáno: 22.srpna 2008

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 1.srpna 2008 Vymazáno: 16.ledna 2009

300 000 000,- Kč
Splaceno: 100 % Zapsáno: 16.ledna 2009
Ostatní skutečnosti:
-  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
1. Základní kapitál společnosti KAROB, a.s. se zvýší o částku 500 000 000,- Kč ze současné výše 300 000 000,- Kč na novou celkovou výši 800 000 000,- Kč, a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Zvýšený základní kapitál společnosti KAROB, a.s. bude vytvořen upsáním nových akcií společnosti, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: a) počet kusů akcií: 500 000, b) druh akcií: kmenové akcie, nekótované, c) jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč, d) forma akcie: na majitele, e) podoba akcií: listinná.
3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1 000,- Kč.
4. Všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem - společností J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04, která využívá v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií.
5. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
6. Upisovatel je povinen splatit plnou výši jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 100% na zvláštní účet č. 0002087023/5800, vedený u J&T BANKY, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ: 471 15 378, a to ve lhůtě jednoho roku od upsání akcií.
7. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Zapsáno: 6.února 2009-  Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:
1. Základní kapitál společnosti KAROB, a.s.se zvýší o částku 298 000 000,-Kč (slovy: dvěstědevadesátosm milionů korun českých) ze současné výše 2 000 000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou celkovou výši 300 000 000,-Kč (slovy:třista milionů korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady.
Upisováním akcií nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Zvýšený základní kapitál společnosti KAROB, a.s. bude vytvořen upsáním nových akcií společnosti, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: a) počet kusů akcií: 298 000, b) druh akcií: kmenové akcie, nekótované, c) jmenovitá hodnota akcie: 1 000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), d) forma akcií: na majitele, e) podoba akcií: listinná. 3. Emisní kurs každé akcie se stanovuje na 1 000,-Kč (slovy: tisíc korun českých).
4. Všechny nové akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem-společností J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31 391 087, se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ: 84104, která využívá v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií společnosti dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, a to smlouvou o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři, společnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., bez zbytečného odkladu po podání návrhu zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.
6. Upisovatel je povinen splatit plnou výši jmenovité hodnoty (emisního kurzu) upsaných akcií ve výši 100% na zvláštní účet č. 0002086055/5800, vedený u J&T BANKY, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, IČ: 471 15 378, a to ve lhůtě jednoho roku od upsání akcií.
7. Upisování akcií smlouvou o úpisu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jeidného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Zapsáno: 26.září 2008 Vymazáno: 6.února 2009

 

Zdá se Vám podivné, že ve výběrovém řízení na sanační zakázku za cca 100 miliard postoupila do dalšího kola firma zabývající-se pronájmem nemovitostí, měnící v poslední době název, strukturu kapitálu, vlastníků.., o které není nikde na internetu ani zmínka? Nejste sami..

Na druhou stranu za touto firmou stojí v pozadí investiční skupina J&T s jejím ne zrovna zanedbatelným kapitálem, byť slovo "sanace" se nám na jejich webových stránkách najít nepodařilo. Uvádíme alespoň jejich obecné představení jak ho mají pod odkazem "O skupině"

Skupina J&T

J&T GROUP je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v České republice a na Slovensku. Dynamický rozvoj skupiny a další růstové plány mají za cíl dále posilovat pozici J&T ve středoevropském regionu a zajistit skupině důležité postavení na trzích východní Evropy.

Skupina J&T se ve svých podnikatelských aktivitách zaměřuje na čtyři základní oblasti. Jedná se především o KORPORÁTNÍ INVESTICE, realizované zejména v energetice a strojírenství. Stejně důležitou oblastí působení skupiny je PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ a FINANČNÍ SLUŽBY. Úspěšná je J&T také v REALITNÍM DEVELOPMENTU, kde připravuje širokou teritoriální expanzi. Své působení skupina rozšířila i na další SLUŽBY, ve kterých se orientuje na zdravotnictví, leteckou business dopravu, média a sport.

Korporátní investice

Skupina J&T je významný dlouhodobý strategický investor v sektoru energetiky. Další investice realizuje v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a v masném průmyslu. Podniky spravované skupinou J&T v těchto sektorech průmyslu zaměstnávají zhruba 5 000 lidí a generují tržby vyšší než 750 milionů EUR. Základem úspěšné strategie J&T v oblasti korporátních investic je znalost místního prostředí a odpovědný přístup ke spravovanému majetku. U všech podniků ovládaných skupinou došlo za dobu jejich působení v rámci J&T ke zlepšení klíčových ukazatelů hospodaření.

Bankovnictví

Skupina J&T je vysoce kredibilní poskytovatel finančních služeb. Zaměřuje se především na privátní klientelu, pro kterou zajišťuje zhodnocování majetku, financování projektů i vypořádání obchodních transakcí. Vedle České republiky, ve které má centrálu J&T BANKA, poskytuje skupina své bankovní a finanční služby také na Slovensku (J&T Banka Bratislava), ve Švýcarsku (IBI Bank), Řecku (zastoupení IBI Bank v Athénách) a nově i v Ruské Federaci (banka J&T Bank v Moskvě). Portfolio management a investice do podílových fondů pro klienty zajišťuje J&T Asset Management Praha.

Realitní development

Realizované aktivity v oblasti kancelářských, rezidenčních a hotelových projektů řadí J&T mezi významné realitní developery a investory v regionu střední Evropy, zejména pak v České a Slovenské republice. J&T se věnuje také realitnímu segmentu logistických parků nebo rozvoji turismu včetně developmentu lyžařských areálů, a to především ve Vysokých a Nízkých Tatrách. Předpokládaný objem investic do připravovaných projektů v násedujících 5 letech přesáhne 3,75 mld. EUR. J&T připravuje i expanzi  na východoevropské realitní trhy, což představuje ambiciózní, ale realistický cíl pro další období.

Služby

Působení skupiny J&T v segmentu služeb je rozprostřeno do oblasti zdravotnictví, letecké dopravy, médií a sportu. Ve zdravotnictví se J&T zaměřuje především na nemocnice a mikrobiologické laboratoře. V letecké dopravě si společnost ABS Jets vybudovala silnou pozici na trhu VIP business přepravy. Součástí skupiny jsou slovenská komerční TV JOJ a česká digitální zpravodajská stanice Z1. Prestižní místo zaujímá také nejznámější fotbalový klub České republiky − AC Sparta Praha. 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí