zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji dají šanci bioodpadu!

04.05.2009
Odpady
Obce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji dají šanci bioodpadu!

Ve čtvrtek 23.4.2009 se sešlo 90 zástupců obcí a firem v Olomouci na semináři „Dejte šanci bioodpadu – získejte finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí“, který pořádalo občanské sdružení Ekodomov. Vysoká účast dokládá, že obce mají zájem zkvalitňovat nakládání s bioodpady. Finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) toto umožňuje.
 
„Pro zkvalitnění nakládání s odpady je v Operačním programu Životní prostředí vyčleněno 520 milionů EUR, které mohou čerpat obce i podnikatelé,“ uvedl Ing. Petr Stejskal ze Státního fondu životního prostředí. Ing. Petr Stejskal ve své přednášce účastníkům prakticky radil, jak mohou z těchto peněz čerpat prostředky pro svoje projekty.

Ing. Jaroslav Matěásko z Ministerstva životního prostředí několikrát zdůraznil, že Česká republika neplní své závazky vztahující se ke snižování množství ukládaného biologicky rozložitelného odpadu na skládky. K plnění stanovených cílů by měl pomoci připravovaný zákon o odpadech, který by měl zvýšit poplatky za ukládání odpadů na skládky a obcím stanovit povinnost umožnit svým občanům oddělený sběr bioodpadu.

Bez dostatečné osvěty mezi občany je však plnění cílů nereálné, na tom se shodli všichni účastníci závěrečné diskuze. Ve svém příspěvku o tom hovořil předseda občanského sdružení Ekodomov Tomáš Hodek a představil osvětovou kampaň „Dejte šanci bioodpadu“, která v současnosti probíhá v televizi i v dalších médiích a její osvětové materiály jsou k dipozici všem obcím. „Lidé nevědí, proč by měli bioodpad třídit“, tvrdí Tomáš Hodek a dodává: „Hlavním důvodem není jen zmenšení objemu skládkovaného odpadu a tím zamezení vzniku skleníkových plynů ze skládek, ale také nutnost dodávat do půdy na polích organickou hmotu, jejíž obsah díky intenzivnímu zemědělství dlouhodobě klesá. Úbytek organické hmoty v půdě způsobuje nejen snížení úrodnosti, ale také zvýšení vodní eroze půdy, nebezpečí povodní a další negativní jevy. Řešením je aplikace kompostu na půdu.“ Jeho příspěvek doplňuje Ing. Petr Plíva z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, který cenu živin v jedné tuně kompostu vyčíslil přibližně na 2000,- Kč.

Zájem byl také o přednášky řešící konkrétní technologie kompostování a anaerobní digesce, která umožňuje při zpracování bioodpadu získat i teplo a elektrickou energi.

Sborník přednášek z tohoto semináře je všem k dispozici v e-Shopu Ekodomova na stránkách http://www.ekodomov.cz/e-shop/.

Semináře „Dejte šanci bioodpadu – získejte finanční prostředky z OPŽP“ jsou spolufinancovány z Prioritní osy 8 OPŽP – Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí