zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská unie bude prosazovat zařazení nových chemických látek do Stockholmské úmluvy

04.05.2009
Chemické látky
Evropská unie bude prosazovat zařazení nových chemických látek do Stockholmské úmluvy
Ve švýcarské Ženevě se uskuteční ve dnech 4. - 8. května 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Delegaci českého předsednictví povede první náměstek ministra životního prostředí České republiky Jan Dusík.

Cílem Stockholmské úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy perzistentních organických polutantů (anglická zkratka POPs, Persistent Organic Pollutants). Úmluva vstoupila v platnost 17. května 2004. Má 163 smluvních stran včetně 24 států Evropské unie. Strany vázané Úmluvou jsou vedeny k zavádění opatření vůči POPs v životním prostředí.

Nejdůležitějším bodem konference bude projednání návrhů na zařazení devíti nových chemických  látek do příloh Úmluvy. Dosud je  jich v Úmluvě zapsáno  dvanáct. „Delegace České republiky a Evropská unie bude na základě vyjednané společné pozice EU prosazovat, aby všechny nové  látky byly pod Úmluvu zařazeny,“ řekl Jan Dusík, vedoucí delegace českého předsednictví a první náměstek ministra životního prostředí České republiky.

Konference bude také poprvé hodnotit účinnost Úmluvy podle naplňování opatření uvedených v Úmluvě a množství perzistentních organických polutantů v životním prostředí. Masarykova univerzita v Brně a její Výzkumné centrum pro environmentální chemii a ekotoxikologii (RECETOX) se významně podílelo na zajištění dat pro toto hodnocení v regionech střední a východní Evropy a Afriky. Česká republika bude rovněž usilovat o své další zapojení do monitorovacích aktivit přispívajících k naplnění Úmluvy.

Konference rozhodne, která z nominovaných regionálních center podporujících implementaci Úmluvy budou schválena jako tzv. Stockholmská centra. Česká delegace nabídla již v roce 2006 ustavení regionálního centra pro státy střední a východní Evropy v České republice, při Masarykově univerzitě Brno a jejím Výzkumném centru RECETOX. Centrum přispívá k propagaci českého výzkumu a zároveň umožňuje přístup k informacím o POPs z regionu střední a východní Evropy a Afriky českým expertům.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí